28 10 2019 18:46

komu: mne Dobrý vecer

tak mužete zacít vracet :-

DM ZL

28 10 2019 18:58

komu: d. Vážená kolegyne k cíli jsem se vjádril v minulém mailu Ted se trochu trefím do první vety metodiky "Výzkumné metody: Zamerení této bakalárské práce je postaveno na výzkumu jednotlivých postoju a preferencí dowlinu"

Místo "Zamerení této bakalárské práce" napište "Cílené odchylky v postojích budou mereny v prostredí WOM takto:  Vysvetuil bych rozdíl mezi prímou odpovedí na dotaz nabo dotazník a zachycenou diskusí bez Vaší prítomnosti na FacebookuS pozdravem

lpo 28 10 2019 v 18:46 DM

DM

28 10 2019 20:37

komu: mne Dobrý vecer

velice dekuji

1 hlavní cíl tak ten je naprosto jinýnež ke kterému jste se vyjádril a nevím jestli je tedy takto vyhovující

2 skvele jste navrhl zacátek výzkumu- ale na dotazník asi nezachytím žádné diskuze bez mé prítomnosti na videa na youtube ale ANO-super nápad Jen co doporucujete já abych se dostala do youtube analytic musím mít vlastní videa a tím pádem diskuze bude omezená krátké období nejistá shlédnutí Kdybych ale hodnotila videa stávající mohu lépe vyhodnotit jak pocty zhlédnutí tak komentáre tedy polaritu sledujících ale zase mi budou chybet ostatní údajeJá bych se priklánela hodnotit stávající videa

3 Nenapsal jste mi jaký výpocet doporucujete prohledala jsem 4 skrypta a nic nenašla :-

DM

 28 10 2019 v 18:58 odesílatel ZL napsal:

ZL

28 10 2019 21:19

komu: d. Vážená kolegyne zacnu od konce:

AD 3 Nenapsal jste mi jaký výpocet doporucujete prohledala jsem 4 skrypta a nic nenašla :- 

NEPSAL JSEM O VÝPOCTU ALE O STATISTICKÉ METODE KTEROU POUŽIJETE K POTVRZENÍ NEBO VYVRÁCENÍ ATRIBUTU V HYPOTÉZÁCH PROTOŽE ZATÍM NEVÍME CO BUDEME MERIT TAK BYCH ZPRACOVATELNOST STATISTIKOU ODSUNUL ZA DOSAŽENÍ TOHOTO BODU AD 2 Kdybych ale hodnotila videa stávající mohu lépe vyhodnotit jak pocty zhlédnutí tak komentáre tedy polaritu sledujících ZCELA SOUHLASÍM ZACNETE TEMITO TREMI BODY PAK BUDEME SCHOPNI ROZHODNOUT ZDA TO STACÍ NEBO BUDEME MUSET "mít vlastní videa"AD 1 DLE VÝŠE UVEDENÝCH TRECH BODU MERENÍ BY CÍLEM MEL BÝT RECEPT NA ÚSPEŠNÉ VIDEO TENTO RECEPT U FILMU JE ZNÁM VCŠETNE MINUT SEU AUTOMOBILOVÝCH HONICEK OTEVRENÝCH OTÁZEK A PODOBNE PRO POTREBY VAŠEHO CVICENÍ TO ASI BUDOU JINÉ POLOŽKY S POZDRAVEM

l

PS TECH TRECH POLOŽEK SE DRŽTE! JEŠTE JSEM TO NIKDE NEVIDEL ALE JE PRAVDA ŽE JSEM SE NEDÍVAL KONSTATUJI TO JEN DLE SVÉ PAMETIpo 28 10 2019 v 20:37 DM

 49 z mnoha

BP upresneníDM

po 28 10 2019 12:13

komu: mne Dobrý den 

potrebovala bych upresnit co vše mám mít hotové do prvního termínu který se neskutecne rychle priblížil

jako hlavní cíl jsem tedy vybrala:

 Hlavním cílem této bakalárské práce je identikovat komunikacní mainstream s využitím WOM a WOMM smerem k dawnlinum v multilevel marketingu v oblasti welness

Nejsem si jistá že fitness program je soucástí welness???

Metodiku ješte nemám upresnenou : koncept je 1 validované dotazníky cástecne osobním dotazováním náhodných subjektu a cástecne využitím dotazování pres facebook na stránce " dotazníky k vyplnení" kde výsledek bude údaj který bude obsahovat jednotlivé subjectivní postoje dotazovaných zahrnující emocní složku a druhou cást bych chtela udelat na bázi zkoumání vybraných cca 5 videí podle jejich obsahu názvu a poctu zobrazení kdy výstupem budou statistiky bez emocní složky postoju |Hlavn tedy nevím který výpocet jako nejvhodnejší ukazatel bych mela v praktické cásti implmentovat

dekuji za brzkou odpoved

DM Bez viru wwwavastcomZL

po 28 10 2019 18:53

komu: d. Vážená kolegyne pokud respondent nebude rozumet otázkám na cíl tak bude každý odpovídat jinak a nic nenameríte Ted mluvím o "komunikacní mainstream" Pokud si nejste jistá že fitness program je soucástí welness tak použijte fitness a ne wellness Metodiku máte složitou Ale s tímto zmatkem v dotazovaných pojmech ji nezestrucníme Doporucuji udelat dotazník a pak pretest na to jak mu respondenti kterým veríte že jsou uprímní - cca 2 až 5 rozumí

S pozdravem

lpo 28 10 2019 v 12:13 DM

DM

út 29 10 2019 20:34

komu: mne Dobrý vecer

než sestavím dotazník tak musím a zároven samozrejme chci mít hotovou teoretickou cást s prostudováním publikací na téma validovaných otázek- verím že to "zaklapne do sebe"

Já jen jak na tom jsme s termíny protože do 111 mám napsané odevzdání cíle a metodiky Mám být tedy ve stresu anebo mohu v klidu pokracovat ve ctení a psaní poznámekkonecný termín máme za pul roku Ten pretest vidím trošku zbytecný protože pokud nemám ty správné otázky jejichž volbu vidím opravdu jako precizní práci je zbytecné se ptátale mohu se plést :-

s práním hezkého vecera DM

PS: Ten rozbor videa mne docela nadchnulpo 28 10 2019 v 18:53 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 29 10 2019 21:33

komu: d. Vážená kolegyne Rozbor videa muže nahradit dotazování at validovane nebo potvrzené pre-testem V této fázi jste již za první kontrolou proto pokracujte jak ve ctení tak hlavne v rozboru videa Chtel bych vedet jaké prvky lze alternovat pro dosažení rustu MLM

S pozdravem lDne út 29 10 2019 20:34 uživatel DM napsal:

 48 z mnoha

BP-odkazyDM

ne 10 11 2019 18:28

komu: mne Dobrý vecer

jsem trochu zmatena jak se v tetu odkazovat na vedecké clánky viz nížeOdpovídajících autoru Universidad El Bosque Carrera 7 No 117 e 15 Bogota Kolumbie E-mailové adresy: dianacardenasbraz@gmailcom D Cardenas vanessafuchs @ hotmailcom V Fuchs-Tarlovsky 1 Facultad de Medicina Carrera 9 c 131a-02 Bogota Kolumbie 2 Escuela de Medicina Ciudad Universitaria Rodrigo Facio sektor Norte San Pedro de Montes de Oca San Jos ? e Kostarika 3Pabellon 111 Doktor Balmis No 148 Plk doctores Del Cuauhtémoc PSC 06726 Meico DF Obsah seznamy jsou k dispozici na ScienceDirect Clinical Nutrition ESPEN stránkách casopisu: http: //wwwclinical nutritionespencom https://doiorg/101016 /jclnesp201803118 2405-4577 / © 2018 Evropská spolecnost pro klinickou výživu a metabolismus Publikováno spolecností Elsevier Ltd Všechna práva vyhrazena Klinická výživa ESPEN 25 2018 133 e 1386 mernice Evropského parlamentu a Rady 2005/29 / ES ze dne 11 kvetna 2005 o nekalých obchodních praktikách vuci spotrebitelum na vnitrním trhu ao zmene smernice Rady 84/450 / EHS smernice 97/7 / ES 98/27 / ES a 2002/65 / ES Evropského parlamentu a Rady a narízení Evropského parlamentu a Rady ES c 2006/2004 „ smernice o nekalých obchodních praktikách “  K dispozici na adrese: https: // wwweccgreecegr/wp-content/uploads/2015/07/Dir-2005-29-enpdf  [Prístup k 26 3 2018]dekuji za raduDM

ZL

po 11 11 2019 8:05

komu: d. Vážená kolegyne tet se slil takže není videt kde je zacátek Ale dívala jste se do pokynu k psaní záverecných prací? Tam máte odpovedi i s príkladyS pozdravem

lne 10 11 2019 v 18:28 DMa navíc já se pak zaseknu treba u takové hlouposti Marketingová komunikace- Kalícek že vládní a neziskové instituce se snaží vymítit koureníod kdy se vládní instituce snaží výmit kourení???? to je fakt nonsens 45 z mnoha

BPDM

ct 26 12 2019 18:31

komu: mne2 Teoreticko-metodologická cást práceTeoreticko metodologická cást této bakalárské práce se zabývá sberem dat prostrednictvím sekundárních zdroju Požadovaným výstupem je vymezení komunikacního mainstreamu smerem k downlinum poznání celkového mindfulness reklamních sdelení Vysekalová 2014 str 54 upozornuje na zmenu role spotrebitele ve 21 století kterou sebou prinesla globalizace a hyperkonkurence ve spojení s digitálními informacními technologiemi Uvádí že ekonomika 21 století se stala více ekonomikou spotrebitelu a služeb kterí si sami urcují na bázi svých zkušeností a preferencí jaké produkty chtejí proc je chtejí ale také dokonce v jakém podání je požadují Úkolem této cásti práce je tedy pochopení vnímání a emocí kterou prebírá zákazník smerem od prodejce 21 Vnímání mindfulness v prubehu WOMPro naplnení cíle této bakalárské práce budou v této kapitole predstaveny jednotlivé cásti odpovídající názvu „vnímáni mindfulness v prubehu WOM“ aby v záveru vyplynul adekvátní výsledek K tomu je potreba postupne vysvetlit pojmy WOM WOM marketing eWOM pochopit emoce v obecné rovine i pri prodeji i samotné vnímání spotrebitele strucne priblížit MLM i jeho rozdíly oproti klasickým maloobchodním transakcím a skrze rešerži sekundárních zdroju zjistit jaký by mel být mainstrem pri oslovování downlinu 211 WOM WOMM eWOMJansen et al 2009 popisuje word of mouth jako aktivitu lidí které mají vliv na rozhodovací procesy v nákupním chování Ewalda 2016 pak konkretizuje a uvádí že jedním z faktoru které tyto procesy ovlivnuje jsou faktory sociálne-kulturní vyplývající z prostredí odkud spotrebitelský segment pochází Jednotliví spotrebitelé pak tvorí tzv referencní skupiny kde pomocí WOM prenáší rewiev o urcitých službách ci produktech a ovlivnuje pak rozhodování jiných spotrebitelu ve své sociální sféreThorne 2008 str 21 popisuje WOM jako záležitost která nemá žádnou spojitost s vedou Tvrdí že WOM není nic jiného než když napríklad varujete sestru o tom aby radši ve meste nechodila do žádné restaurace nebo se zmíníte nové sousedce že vaše baby siter je naprosto úžasná Definuje tedy WOM jak když o necem nekomu reknete že je to bud špatné nebo dobré Také Loštáková et al 2str 147 souhlasí nazývá WOM jako „šeptandu“ a pridává že mimo ústní zkušenost s výrobkem ci službou je v dnešní dobe uprednostnována online komunikace s využitím fór blogu a sociálních sítí tvorících sociální média kterou pak obecne nazýváme jako eWOM Tyto pak umožnují spotrebitelum mezi sebou sdílet informace v podobách audia tetových obrazových i video nahrávkách Dále dodává že ackoli v soucasnosti WOM marketing oslovuje cílové spotrebitele bude atraktivní záležitostí i v sektoru B2B kdy dovede znacne oslovit stakeholdery Prikrylová 2019 str 96 pak vyhodnocuje WOM jako nejúcinnejší a nejduveryhodnejší formou komunikacního kanálu která muže také posílit image výrobce Predstavuje tak word of mouth jako silný marketingový nástroj o kterém hovoríme jako o WOMM a tvrdí že práve v neformálnosti prenosu informací spocívá jeho síla Souhlasí také Svoboda 2str 130 který navíc uvádí duležitost WOMM v propagande které nezávisle na okolnostech napríklad válecných ci mírumilovných obdobích má svou sílu jako komunikacní i propagacní nástroj Také však uvádí na rozdíl od Thorna že se jedná o soucást komunikacní vedy a lze jej využívat v situacích kdy jiné propagacní kampane zklamaly Jako príklad uvádí zlomovou situaci v New Yorku který se pri jeho založení v 17 století nazýval podle jeho zakladatelu holandských kolonistu New Amsterdam Jako hlavní ekonomické odvetví v té dobe uvádí obchod s tulipány který díky vyhnané konjukture dosahoval nepochopitelných výšek Vysvetluje sílu práve šeptandy v tomto prípade negativní která zaprícinila hlubokou krizi v tomto meste kdy lidé byli schopni díky vzájemné komunikace pochopit že cena za tulipánové cibulky je prehnane vysokáVysekalová 2018 str 66 ve snaze rozdelit WOMM do presných sekcí rozlišuje spontánní a umele vyvolanou formu tohoto marketingu dále pak rozlišuje psanou a mluvenou formu Uvádí že u spontánního WOMM se jedná o prirozený prenos informací mezi uživateli ci fanoušky produktu ci služby u umelého WOMM se pak jedná o sinteticky vyvolané informace vytvorené bud marketingovou agenturou nebo jejími zadavateli U prenosu informací pak jako nejcastejší uvádí elektronickou psanou formuZajímavý názor na rozdíl mezi spontánním a umelým WOMM vyjadruje Managementmania 2016:„Všichni jsme vybaveni vrozenými i naucenými mechanismy sociální komunikace které nám pomáhají urcit cemu máme verit a cemu ne Všichni jsme do nejaké míry odolní vuci manipulaci na druhou stranu jsme všichni manipulovatelní Podle našeho názoru by se umelý WOMM mel omezovat pouze na vytvárení podmínek pro vznik spontánního WOMM napr zrízení diskusních fór na webu výrobce podpora komunit uživatelu apod Riziko intenzivního umelého WOMM tkví v tom že jeho adresáti mohou poznat že jsou manipulováni a reagovat negativne“             Dobrý vecer pane já jsem úplne zoufalázatím jsem byla schopna napsat pouze viz níže a cítím že to je úplne špatne:- vubec se neumím hnout a to jsem si dala deadline 51 cítím tam zcestnou terminologii navíc jsem ztratila cíl práce- nevím jestli není dostacující overit hypotézu oslovení downlinu pomocí videa na youtubu moc moc prosím neumíte mne alespon nasmerovat na správnou cestu? predem moc dekuji i malý smer a rada jsou smerem a radouD  212 Vnímání a emoceO obecné rovine emocí se vyjadruje portugalský neurobiolog Damasio 2018 str mimo jiné autor prevratného díla Descartesuv omyl ve kterém popisuje korelaci a neoddelitelnost racionality a emocionality a který strávil dlouhé roky rozborem lidských vlivu- svetu emocí a pocitu proc a jak cítíme vnímáme používáme emoce k budování ale i podbouráváni sebe sama Popisuje že lidská zkušenost s objekty a událostmi je prirozene multisensorická Jsou zapojeny orgány dotyky sluchu i orgány zraku zároven Uvádí že obrázky jsou universálním nástrojem mysli a smyslové integrace které probíhají behem vnímání podnecují naši mysl k zapamatování techto obrazcu Vysvetluje že abychom pochopili puvod a konstrukci pocitu musíme je postavit do obrazu homeostáze nebot mozek prijímá se sdelením informací také všechny okolní jevy a muže si je tedy spojit s primárním jevemNa tyto neurologické výzkumy navazuje v oblasti marketingu Vysekalová 20012 str 88 a popisuje proces vnímání reklamy jako soubor cinností které spolu vzájemne souvisí Zminuje že aby celý proces vnímání byl úspešný musí projít procesem prijímání a zpracování a musí zároven dojít k propojení vnitrního psychického obrazu o reklamním sdelení a kladnou minulou zkušeností Zároven Vysekalová 2014 str75 ukazuje na stežejní roli emocí v marketingu Cituje: „Láska a strach ovlivnují veškeré myšlení Ostatní emoce jsou jejich dusledky Všechno lze nakonec nakonec zredukovat na jednu z techto dvou emocí z nichž vycházejí všechny naše myšlenky názory rozhodnutí a ciny“Boruvka 2017 str 26 popisuje studie profesorky Elizabethy Loftusové z Kalifornské university v Irvine která dokazuje ovlivnitelnost lidské pameti a vnímání Zjistila že pamet dokonce dovede ovlivnit i formulace samotné otázky „Když jsem použila slovo nabourala studenti uvádeli zpravidla vyšší rychlost“ Zjistila tak že otázky sugestivní mohou znacne ovlivnit pamet

ZL

ct 26 12 2019 21:00

komu: d. Vážená kolegyne s pocity Vám nepomohu ale já proti nim stavím výsledky Dobré výsledky pocity uklidní Proto k druhému bodu "jsem ztratila cíl práce- nevím jestli není dostacující overit hypotézu oslovení downlinu pomocí videa na youtubu" Cíl je možné zmenit ale ne na "oslovení" To proto že vysílání bez prijímání produkuje pouze informacníé znecištení a to není dobrý cíl Cílem muže být "svépomoc downlinu pomocí videa na youtube" 

Ješte k emocím Nadpis "21 Vnímání mindfulness v prubehu WOM" je nepožaduje nadpis "211 WOM WOMM eWOM" není ani o emocích ani o výsledcích ale o kanálech Ty bych zatím nerešil dokud nebudu mít zprávu kterou po nich pošlu Tím jsem se vyjádril k nadpisu "212 Vnímání a emoce" Vnimání je nezávislá a eemoce závislá promenná Ujasnete si co má být vnímáno napríklad cíl "svépomoc downlinu pomocí videa" a pak je možno ptát se po jejich emocích když každý z nich rozširuje svou sít pomocí videí na youtube Znáte nekoho takového? Znáte nekoho kdo umí dát video na youtube nekoho kdo rád pózuje nekoho kdo umí udelat záber kdo to umí se zvukem? Což dát dohromady tým a scénár?S pozdravem

l

ct 26 12 2019 v 18:31 DM

DM

ct 26 12 2019 21:22

komu: mnemoc dekuji

ano samozrejmne znám nekoho kdo delá a tocí videa jen to jsou profíci a chtejí za to nemalé peníze a navíc nemají casjinak nemám problém to "odpozovat sama jde o cvicební program"uvažovala jsem oslovit pro zmenu nekoho z FAMU jen to mám opet z rukyale v minulosti jsme se domluvili že budeme cerpat ze spousty videí které již eistují na youtubu a praktická cást bude práve o rewiev techto videí a pomocí toho bychom meli zjistit jaké jsou preference pro shlédnutí nekterého videa a ne jiného

Já už Vás nechci obtežovat o svátcích je mi vážne trapné

Dct 26 12 2019 v 21:01 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 26 12 2019 21:52

komu: d. Vážená kolegyne tak si dejte ve videích odpozorované preference pro svépomoc downlinu do cíle A v rešerši sledujte pojetí indikátoru preferencí a napodobování u jiných autoruS pozdravem

lct 26 12 2019 v 21:22 DM

DM

ct 26 12 2019 21:57

komu: mneDekuji 44 z mnoha

clánekDM

pá 27 12 2019 20:52

komu: mneVážený pane 

budete tak laskavý a stáhnete mi tyto clánky? Pri zamyšlení nevím jestli clánky které jste mi dal do zadání práce mám použít k vnímání mindfulness nebo polarite a linguisticetaky premýšlím nad otázkou nudity jakou má spojitost s mou prací? :-

Úcinky iracionálních racionálních a akceptacních presvedcení o emocích na emocní reakci a vnímanou kontrolu nad emocemi

Osobnostní a individuální rozdíly Svazek 155 1 brezna 2020 Clánek 109712109712A contet-aware embeddings supported method to etract a fuzzy sentiment polarity dictionary The role of linguistics in improving the evidence base of healthcare communication

 Is multi-level marketing of nutrition supplements a legal and an ethical practice? Understanding multi-level institutional convergence effects on international market segments and global marketing strategy

 ZL

Prílohy

pá 27 12 2019 22:54

komu: d. Vážená kolegyne stáhnout šel jen ten multilevel - viz príloha První dva clánky jsou "get access" Musí se o ne žádatS pozdravem

lpá 27 12 2019 v 20:52 DMPole pro prílohy

 43 z mnoha

clánkyDM

so 28 12 2019 11:47

komu: mneVážený pane 

Is multi-level marketing of nutrition supplements a legal and an ethical practice? je clánek ze kterého jsem cerpala a nemám vypsané zdroje :-

neumíte ho moc prosím treba zkopírovat?

já vím že jsem strašne otravná :- 

predem moc dekujiZL

Prílohy

so 28 12 2019 19:20

komu: d. Vážená kolegyne prikládám clánek a tetovou citaci:

Diana Cardenas Vanessa Fuchs-Tarlovsky

Is multi-level marketing of nutrition supplements a legal and an ethical practice?

Clinical Nutrition ESPEN

Volume 25

2018

Pages 133-138

ISSN 2405-4577

https://doiorg/101016/jclnesp201803118

http://wwwsciencedirectcom/science/article/pii/S2405457718301049

Abstract: Summary

Background

Multi-level marketing MLM of nutrition products has eperienced dramatic growth in recent decades ‘Wellness’ is the second most popular niche in the MLM industry and represents 35% of sales among all the products in 2016 This category includes dietary supplements weight management and sports nutrition products The aim of this paper is to analyse whether this practice is legal and ethical Methods: An analysis of available documentary information about the legal aspects of Multi-level marketing business was performed Ethical refleion was based on the “principlism” approach

Results

We argue that while being a controversial business model MLM is not fraudulent from a legal point of view However it is an unethical strategy obviating all the principles of beneficence nonmaleficence and autonomy What is at stake is the possible economic scam and the potential harm those products could cause due to unproven efficacy eceeding daily nutrient requirements and potential toicity The sale of dietary and nutrition supplements products by physicians and dieticians presents a conflict of interests that can undermine the primary obligation of physicians to serve the interests of their patients before their own

Conclusion

While considering that MLM of dietary supplements and other nutrition products are a legal business strategy we affirm that it is an unethical practice MLM products that have nutritional value or promoted as remedies may be unnecessary and intended for conditions that are unsuitable for self-prescription as well

Keywords: Multi-level marketing; Dietary supplements; Ethics; Principlesso 28 12 2019 v 11:47 DMPole pro prílohy

 42 z mnoha

aktualita publikacíDM

so 28 12 2019 12:18

komu: mneVážený pane 

myslíte že je velký problém když použiji mimo jiné publikace starší 10 let tj 2007 a 2008? Dle mého názoru není protože mnohdy se cerpají data z historie ale samozrejme nemohu vedet striktnost pravidel?? Asi je to na Vás :-

DZL

so 28 12 2019 19:22

komu: d. Vážená kolegyne problém to není ale je treba staré citace vykompenzovat novými Jinak to vypadá že jste opsala starou práci s dobovými citacemiS pozdravem

lso 28 12 2019 v 12:18 DM

DM

so 28 12 2019 20:12

komu: mnekéžby nekdo mel podobné téma :-

moc Vám dekuji

Dso 28 12 2019 v 19:22 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 28 12 2019 20:19

komu: d. Vážená kolegyne diplomek na multilevel jsem už pár vedl Není to málo casto se vyskytující témaS pozdravem

lso 28 12 2019 v 20:12 DM

DM

so 28 12 2019 20:22

komu: mnezacíná mi ale pripadat že jsem nekde sjela ze zcestí :-so 28 12 2019 v 20:19 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 28 12 2019 20:52

komu: d. Vážená kolegyne nikam jste nesešla protože jste ješte nevyrazila Až vyrazíte tak se to pozná podle toho že budete mít v ruce papír a na nej budete Vy nebo respondent zapisovat data Už víte co na tom papíre chcete zaznamenávat abyste to pak vyhodnnotila? Vcera jsme si o tom psali Chece vedet jak kdo vnímá videa a jak je spoluvytvárí prípadne prezentuje na sociálních sítích Už máte alespon deset nových diváku a pet nových cvicencu a dva nové zákazníky? S pozdravem

lso 28 12 2019 v 20:22 DM 41 z mnoha

BPDM

so 28 12 2019 21:29

komu: mneVážená pane le

abyste nemohl ríci že pouze "prudím" a nepíšu tak zasílám to málo co mám pro zhodnocení

zasekla jsem se u emocí kdy muj názor je ten že pokud pochopíme jak fungují pochopíme styl oslovení

mám však dost duležitou otázku- pokud budu pokracovat podle vaší osnovy- vnímání polarita a linguistika to je další perlicka protože k tomu nemám ani jeden podklad další bod -styly WOM prodejce a zákazníka mám v kapitole WOM WOMM kde máme MLM????????????

verím že Vaše doporucení mi pomuže se opet posunout dále:-

predem velice dekuji2 Teoreticko-metodologická cást práceTeoreticko metodologická cást této bakalárské práce se zabývá sberem dat prostrednictvím sekundárních zdroju Požadovaným výstupem je vymezení komunikacního mainstreamu smerem k downlinum rozpoznání celkového mindfulness reklamních sdelení Vysekalová 2014 str 54 upozornuje na zmenu role spotrebitele ve 21 století kterou sebou prinesla globalizace a hyperkonkurence ve spojení s digitálními informacními technologiemi Uvádí že ekonomika 21 století se stala více ekonomikou spotrebitelu a služeb kterí si sami urcují na bázi svých zkušeností a preferencí jaké produkty chtejí proc je chtejí ale také dokonce v jakém podání je požadují Úkolem této cásti práce je tedy nalezení komunikacních preferencí kterou spotrebitel ci downline uprednostnuje 21 Vnímání mindfulness v prubehu WOMPro naplnení cíle této bakalárské práce budou v této kapitole predstaveny jednotlivé cásti odpovídající názvu „vnímáni mindfulness v prubehu WOM“ aby v záveru vyplynul adekvátní výsledek K tomu je potreba postupne se seznámit s funkcí komunikacních kanálu WOM WOM marketing eWOM Pro vhodné vysílání techto kanálu smerem k dowlnlinum je nezbytná deskripce základních pochodu emocí u cloveka a to v obecné rovine a následne prožitkem emocí ve spojitosti s nákupním procesem 211 WOM WOMM eWOMKarlícek 2016 str 24 popisuje WOM word of mouth jako informacní sdelení pri nemž dochází k predávání informací mezi práteli ci rodinnými príslušníky ve vztahu k nákupu nebo spotrebe produktu Jansen et al 2009 lící word of mouth jako aktivitu lidí které mají vliv na rozhodovací procesy v nákupním chování Ewalda 2016 pak konkretizuje a uvádí že jedním z faktoru které tyto procesy ovlivnuje jsou faktory sociálne-kulturní vyplývající z prostredí odkud spotrebitelský segment pochází Jednotliví spotrebitelé pak tvorí tzv referencní skupiny kde pomocí WOM prenáší review o urcitých službách ci produktech a ovlivnuje pak rozhodování jiných spotrebitelu ve své sociální sféreThorne 2008 str 21 popisuje WOM jako záležitost která nemá žádnou spojitost s vedou Tvrdí že WOM není nic jiného než když napríklad když „varujete sestru o tom aby radši ve meste nechodila do žádné restaurace nebo se zmíníte nové sousedce že vaše baby siter je naprosto úžasná“ Dodává také duležitý fakt že podstatou je že osobu která predává informace znáte Definuje tedy WOM jak predání informací mezi známými že produkt ci služba je bud špatné nebo dobré Dodává také že jde o nejcistší formu publicity která nestojí milióny neprijde nevyžádanou sms zprávou ci emailem ale je predávána ochotou lidí podelit se o kladné zkušenosti s výrobkem Pro potvrzení techto údaju dodává konkrétní data:-    MTV a Nickelodeon hlásí že 88% dospelých navštevuje web protože jim ho poslal prítel-    Asociace cestovního ruchu ríká že prátelé jsou zdrojem císlo jedno pro informace o místech k návšteve nebo letech hotelech a pujcovnách automobilu-    Podle pruzkumu spolecnosti Nielson bylo zjišteno že 78% respondentu duveruje doporucením spotrebitelu což je o 15% více než druhý nejduveryhodnejší zdroj noviny-    Maritz Marketing Research uvádí že 53% diváku se ve stejné míre spoléhá na doporucení nekoho koho zná-    Synovate ríká že 65% ctenáru blogu se zajímá o ctení ostatních názoru-    V prumeru jedna tretina hrácu online rozdala rady ohledne nákupu vozidel a 63% diskuse o aute se zamerilo na to jakou znacku nebo model koupit-    Podle eMarketeru si 59% vysokoškoláku vybralo word of mouth jako svou preferovanou metodu pro ucení o nových produktech a službách-    Spotrebitelé dávají prednost vzájemným hodnocením pred odbornými recenzemi s rozpetím 6:1-    Padesát procent obchodních manažeru uvedlo že je vysoce pravdepodobné že si zakoupí produkt nebo službu na základe ústního jednání 49% predá to co slyšeli ostatním-    Neuveritelných 85% vysokoškolských studentu se primáerne dozví o nových produktech ústne Také Prikrylová 2019 str 96 vyhodnocuje WOM jako nejúcinnejší a nejduveryhodnejší formou komunikacního kanálu která muže také posílit image výrobce Predstavuje tak word of mouth jako silný marketingový nástroj o kterém hovoríme jako o WOMM a tvrdí že práve v neformálnosti prenosu informací spocívá jeho síla Souhlasí také Svoboda 2str 130 který navíc uvádí duležitost WOMM v propagande které nezávisle na okolnostech napríklad válecných ci mírumilovných obdobích má svou sílu jako komunikacní i propagacní nástroj Také však uvádí na rozdíl od Thorna že se jedná o soucást komunikacní vedy a lze jej využívat v situacích kdy jiné propagacní kampane zklamaly Jako príklad uvádí zlomovou situaci v New Yorku který se pri jeho založení v 17 století nazýval podle jeho zakladatelu holandských kolonistu New Amsterdam Jako hlavní ekonomické odvetví v té dobe uvádí obchod s tulipány který díky vyhnané konjukture dosahoval nepochopitelných výšek Vysvetluje sílu práve šeptandy v tomto prípade negativní která zaprícinila hlubokou krizi v tomto meste kdy lidé byli schopni díky vzájemné komunikace pochopit že cena za tulipánové cibulky je prehnane vysokáVysekalová 2018 str 66 ve snaze rozdelit WOMM do presných sekcí rozlišuje spontánní a umele vyvolanou formu tohoto marketingu dále pak rozlišuje psanou a mluvenou formu Uvádí že u spontánního WOMM se jedná o prirozený prenos informací mezi uživateli ci fanoušky produktu ci služby u umelého WOMM se pak jedná o sinteticky vyvolané informace vytvorené bud marketingovou agenturou nebo jejími zadavateli U prenosu informací pak jako nejcastejší uvádí elektronickou psanou formuZajímavý názor na rozdíl mezi spontánním a umelým WOMM vyjadruje Managementmania 2016:„Všichni jsme vybaveni vrozenými i naucenými mechanismy sociální komunikace které nám pomáhají urcit cemu máme verit a cemu ne Všichni jsme do nejaké míry odolní vuci manipulaci na druhou stranu jsme všichni manipulovatelní Podle našeho názoru by se umelý WOMM mel omezovat pouze na vytvárení podmínek pro vznik spontánního WOMM napr zrízení diskusních fór na webu výrobce podpora komunit uživatelu apod Riziko intenzivního umelého WOMM tkví v tom že jeho adresáti mohou poznat že jsou manipulováni a reagovat negativne“Thorme 2008 str  Úspešnost využití WOMM pri prodeji v porovnání s jinými komunikacními kanály vyjadruje obrázek c 1: Z grafu je zrejmé že WOMM at v prímé ci elektronické podobe je nejvhodnejším komunikacním kanálemLoštáková et al 2str 147 nazývá WOM jako „šeptandu“ a pridává že mimo ústní zkušenost s výrobkem ci službou je v dnešní dobe uprednostnována online komunikace s využitím fór blogu a sociálních sítí tvorících sociální média kterou pak obecne nazýváme jako eWOM Tyto pak umožnují spotrebitelum mezi sebou sdílet informace v podobách audia tetových obrazových i video nahrávkách Dále dodává že ackoli v soucasnosti WOM marketing oslovuje cílové spotrebitele bude atraktivní záležitostí i v sektoru B2B kdy dovede znacne oslovit stakeholderyGauri et al 2008 str 89-91 uvádí že popularita online komunikace a elektronické slovní komunikace e-WOM se v elektronickém obchodu staly duležitými a vedou k vytvárení pocitu duvery mezi potenciálními zákazníkyKomunikace e-WOM má nebývalou škálovatelnost a rychlost difuze tvrdí Cheung 2012 str 461 Obzvlášte ve srovnání s pozitivní e-WOM negativní e-WOM bude mít silný dopad na rozhodnutí o nákupu Chang et al 2012 str 2199 poukázal na to že mohou být online stížnosti zprávy proti spolecnosti snadno a rychle distribuován velkému množství potenciálních zákazníku 9 což následne poškozuje dobré povesti spolecnostiYoo et al 2013 str zduraznil že e-WOM je druh know-how mezi spotrebiteli predchází mu príležitost motivace a schopnost Duveryhodnost zdroje je proto vnímanou schopností motivací zdroje zpráv k poskytování presných a pravdivých informací Obsah zprávy lze považovat za duveryhodný pokud je zdroj duveryhodný nebo epert Ne všichni odesilatelé zpráv však mají odborné znalosti ci verohodnost Rozsudek o této odbornosti odesilatele je velmi duležitý v komunikacním procesu Grewal et al 1994 str ve své studii uvedl že duveryhodnost zdroje odkazuje na informace vnímání verohodnosti a odbornosti 212 EmoceVysekalová 2014 str75 ukazuje na stežejní roli emocí v marketingu Cituje: „Láska a strach ovlivnují veškeré myšlení Ostatní emoce jsou jejich dusledky Všechno lze nakonec nakonec zredukovat na jednu z techto dvou emocí z nichž vycházejí všechny naše myšlenky názory rozhodnutí a ciny“Význam a vliv emocí popisuje portugalský neurobiolog Antonio Damasio mimo jiné autor prevratného díla Descartesuv omyl ve kterém polemizuje s názorem práve Reného Descarta a mnoha dalších filozofu že silné city škodí a jejich podrízenost by mela vždy spadat pod nadrízenost rozumu Na rade klinických prípadu dokazuje duležitost emocních impulzu pri racionálním rozhodování Naopak jejich absence znemožnuje jedinci racionální rozhodnutí Plháková 2006Damasio 2008 str vysvetluje svet emocí a pocitu proc a jak cítíme vnímáme používáme emoce k budování ale i podbouráváni sebe sama Popisuje že lidská zkušenost s objekty a událostmi je prirozene multisensorická Jsou zapojeny orgány dotyku sluchu i orgány zraku zároven Uvádí že obrázky jsou universálním nástrojem mysli a smyslové integrace které probíhají behem vnímání podnecují naši mysl k zapamatování techto obrazcu Vysvetluje že abychom pochopili puvod a konstrukci pocitu musíme je postavit do obrazu homeostáze nebot mozek prijímá se sdelením informací také všechny okolní jevy a muže si je tedy spojit s primárním jevemKde emoce vznikají a jak se projevují v naší fyziologii vysvetluje Vysekalová 2014 str 37 a priklání se na stranu významného lékare ze staroveku Galenose jež na rozdíl od Aristotela pokládajícího za sídlo emocí srdce který údajne prohlásil: „Mozek je umísten v hlave jako velký král ve své pevnosti všechny smysly jsou kolem neho jako služebnictvo a jako obežnice což potvrzuje že sídlo duše je nezbytne v tomto orgánu“ Dále pak uvádí že pres rozdílné neurofyziologické teorie je emoce produkována v limbickém systému který odpovídá za emocní reakce Tento limbický systém jehož rozhodující složkou ve spojitosti s emocemi je amygdala má za následek emocní prožitky pri ruzných podnetech sociálních i abstraktních Amygdala prijímá data od korteu shromažduje je z interního a eterního prostredí a jako výstup je tzv „realita“ Tato „realita“ však nemusí odpovídat skutecné realite muže se jednat pouze o predstavu která je schopna vyvolat stejné fyziologické reakce  Loja 2019 str 37 pak jednoduchým vysvetlením o vzniku emocí v mozku uvádí prehledný popis podle MacLeana kdy mozek rozdelujeme na tri základní cásti podle evolucního vývoje na plazí mozek savcí mozek a lidský mozek Jako nejstarší uvádí plazí mozek který rídí bazální fyziologické funkce jako je krevní obeh spánek dýchání nebo refley Tato cást mozku nezná emoce a jeho primární rolí je prežití a jeho základní polohy jsou boj ustrnutí a útek Dále popisuje savcí mozek v rámci evoluce tedy mladší cást kterým je práve emocní cásti produkovanou v limbickém systému a jehož soucástí jsou také návyky a vzpomínky Jako nejmladší pak cituje prostrednictvím jiných autoru je neokortetedy lidský mozek který zprostredkovává racionální myšlení Vzhledem k postupnému vývoji mozku tedy nejde preskocit jeho jednotlivé cásti ale prirozenou formou je reakce postupná pres všechny cástí mozku Uvádí že je tedy nemožné „abychom nejdríve uvažolvali racionálne a až následne emotivne“ Záverem však doplnuje že pokud má jedinec zájem na osobním rustu a budováním kvalitních vztahu je schopen „tygra“ v podobne príliš emotivní reakce „udržet na provaze“Význam emocí v marketingu i mimo nej zduraznuje Polácková 2018 str 9 tvrzením že práve emoce byly dlouhá léta opomíjeny a až v posledních desetiletích stoupl jejich význam jako procesu a systému Ackoli pro marketing ne zcela využitelnou informací avšak duležitou informací pro zdraví jedince je pak její tvrzení že inhibice emocních projevu je spojováno s vyšší kardiovaskulární reaktivitou i cévních onemocnení a v neposlední rade vznikem rakoviny ale i k psychickým odchylkámZelenka 2015 str 69 uvádí duležitost emocí napríklad v cestovním ruchu kde lidé chtejí poznávat vyžadují autenticitu a kontakt s místními komunitami Spojuje tedy prioritu zážitku s jejich prožitkem a emocemi Uvádí také že emoce mají velký vliv také na pamet neboli na emocní pamet Na tento poznatek navazuje Boruvka 2017 str 26 a popisuje studie profesorky Elizabethy Loftusové z Kalifornské university v Irvine která dokazuje ovlivnitelnost lidské pameti a vnímání Zjistila že pamet dokonce dovede ovlivnit i formulace samotné otázky „Když jsem použila slovo nabourala studenti uvádeli zpravidla vyšší rychlost“ Zjistila tak že otázky sugestivní mohou znacne ovlivnit pamet Využítí emocí a emocní role cloveka jako spotrebitele a marketingového terce se více venuje Vysekalová 2014 str 53 a uvádí že v dnešní dobe digitalizace hyperkonkurence a globalizace duležitost znalostí emocních projevu velice roste Píše že novým oborem je emocní marketing který má na starosti:-    Klasifikovat merit rozeznat a interpetovat emoce-    Odhalit a zvýšit pozitivní príjem zážitku zákazníku-    Odhalit vyšší emocní hodnoty u klientu VIP-    Jak porazit konkurenci pomocí vysoce emocního komunikacního sdelení-    Školení prodejních týmu v konzultacních dovednostech rozpoznání spotrebitelských emocí i odpovídajícímu chování Duležitost emocí v marketingu pak Vysekalová 2014 str 126 shrnuje do základního nálezu:„Nesporné je že emoce hrají v našem živote zásadní roli mají rozhodující význam v dynamice lidské psychiky a to je urcující i pro jejich využití v marketingu“ Dále pak oznacuje emoce jako hlavní „motor“ brandu i reklamy který jsou hlavním zájmem ruzných vedeckých oblastí marketing nevyjímaje a doporucuje spotrebiteli se sám své emoce poznat a naucit ovládat   213 Vnímání mindfulnessNa tyto neurobiologické výzkumy navazuje v oblasti marketingu Vysekalová 20012 str 88 a popisuje proces vnímání reklamy jako soubor cinností které spolu vzájemne souvisí Zminuje že aby celý proces vnímání byl úspešný musí projít procesem prijímání a zpracování a musí zároven dojít k propojení vnitrního psychického obrazu o reklamním sdelení a kladnou minulou zkušenostíZ výzkumného hlediska bylo vnímání mindfulness overeno v globálnejším prostredí na zkoumání reakcí nahoty      

ZL

so 28 12 2019 21:59

komu: d. Vážená kolegyne není duvodu se zaseknout u emocí Nechte je být Ale budte pripravena je zaznamenávat z odpovedí respondentu na moje predchozí otázky " Už víte co na tom papíre chcete zaznamenávat abyste to pak vyhodnnotila? Vcera jsme si o tom psali Chete vedet jak kdo vnímá videa a jak je spoluvytvárí prípadne prezentuje na sociálních sítích Už máte alespon deset nových diváku a pet nových cvicencu a dva nové zákazníky?" Rozbreceli se? Zasmáli se? Posmutneli? Utekli? Preposlali? Nakoupili? Zaútocili? Cvicí? Pravidelne? Tloustnou? To Vysekalová rozumí "minulou zkušeností"

Odpoved na Vaši otázku "WOM WOMM kde máme MLM????????????" zní "WOM = WOMM = MLM" To proto že ve všech prípadech je podmínkou aby si lidé mezi sebou povídali o Vaší nabídce Pokud se to nestane tak je zbytecné uvažovat jak zbohatnete jejich oškubání podle vzorce rozpisu provizí v MLM Na tom jsme se dohodli Nevím jak jste na to mohla zapomenoutS pozdravem

lso 28 12 2019 v 21:29 DM

DM

so 28 12 2019 22:03

komu: mneVážený pane 

dekuji skvelá odpoved a odpovím ano presne takto jsem nasmerovaná zjistit to

jen já opravdu nemohu najít žádné podklady k polarite a linguistice

Dso 28 12 2019 v 21:59 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 28 12 2019 22:39

komu: d. Vážená kolegyne slovo polarita je od slova pól cili krajní hodnnota Póly se od sebe casto vzdalují nebo se pritahují Veselý - smutný jsou póly Legracní - tupý je jiné slovní oznacní avšak podstata se nemení Lingivistika je potrebná k tomu abyste mluvu respondentu Napred musíte mít sérii odpovedí a pak je zacnete trídit a dohledávat zda jim nevkládáte do úst co nikdy nerekli Je to fuška protože mezi postoji a chováním je vždy rozdíl kgterý se nechá korigovat pokud znáte obvyklé signály kterými respondent slibuje a pak uhýbá Chci videt ten záznam komunikace respondentu Pak mužeme diskutovat klíc k jejímu dekódování Dopredu si o tom mužeme císt a pokud u toho zustaneme tak s tim také umreme Akci prosímS pozdravem

lso 28 12 2019 v 22:03 DM

DM

po 30 12 2019 18:35

komu: mneVážený pane 

vzhledem k tomu že jsme se domluvili že použiji již eistující videa u kterých je komentáru ze kterých jde naprosto v klidu cerpat musím prece nejdríve zjistit CO merit a následne tyto výsledky výzkumu zaznamenat a zmerit Také nastavit správné otázky do dotazníku A to by melo vyplývat z teoretické cásti

Vzhledem k tomu že naše myšlení je naprosto rozdílné zvláštní že ? :- moc Vás prosím o radu Muj názor je ten plynoucí z prozkoumání jiných BP a DP a mé zkušenosti se seminárníma prácema že pro prehlednost BP by každá kapitola mela zahrnovat cca 3-5 podkapitol K Vašemu zadání se absolutne nechytám:

21 Vnímání mindfulness v prubehu WOM211 WOM WOMM eWOM212 Emoce 213 Vnímání mindfulness to máme22 Polarita lingvistika a styly WOM prodejce a zákazníka221 ???????????222 ???????????223 ??????????23 Validované otázky k merení postoju attitudes231 ??????????232 ????????233 ????????Pevne verím že me v tom nenecháte ackoli jsem z Vašeho posledního mailu cítila lehké rozhorcení To mi nevadí já jsem v detství mela tvrdé trenéry takže klidne se zlobte hlavne když získáme smysluplný výsledek :-s práním pohodového veceraD

so 28 12 2019 v 22:39 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 30 12 2019 20:52

komu: d. Vážená kolegyne souhlasím že - cituji "musím prece nejdríve zjistit CO merit" Ale to se musíte podívat no to merené video A já ješte nevidel žebyste nejaké vybrala a popsala co divák videt má co má napodobovat a o cem si má s ostatními povídat Pokud to nepopíšete nebudete mít klícová slova k vyhledáváníNadpisy tretího rádu napríklad "211 WOM WOMM eWOM" jsem Vám nepredepisoval Ty si strukturujete sama a to podle tetu který jste k tématu nalezlaZ poctu našich mailu i prodlevou mezi Vaším dotazem a mou odpovedí skutecne vyplývá že Vás v tom chci nechat?

Témer každý student udelá tu chybu že nechce opustit rešerši a jít k datum Rešerše studenta porád tocí dokola kolem známých poucek o výstupech nikoliv o zdrojích Proto Vám zakazuji psát mi o rešerši dokud nebudete mít první data z pozorování downlinu u prvního videa S pozdravem

l

po 30 12 2019 v 18:35 DM 40 z mnoha

videaDM

po 30 12 2019 18:54

komu: mneToto jsou videa které budeme zkoumat tzn zjištovat duvody návštevnosti a míru spokojenosti všimnete si prosím pocet shlédnutí a pocet komentárutakže materiálu máme opravdu dost

https://wwwyoutubecom/watch?v=QfAY5JsB7qY 

https://wwwyoutubecom/watch?v=Q-vuR4PJh2c 

https://wwwyoutubecom/watch?v=DfKZdBTS4o4&t=201s 

https://wwwyoutubecom/watch?v=Bz6Mehmvwgs 

https://wwwyoutubecom/watch?v=Bwsz-BD1N8

https://wwwyoutubecom/watch?v=_7ksUduC_nI&t=416s

https://wwwyoutubecom/watch?v=_7ksUduC_nI&t=416s

https://wwwyoutubecom/watch?v=rrwd2_UkmNw

https://wwwyoutubecom/watch?v=vlfcQaCt-Dg

 

Pole pro prílohy

Náhled videa na YouTube 10 MIN COOL DOWN ROUTINE - slow workout suitable for nighttime // No Equipment I Pamela ReifNáhled videa na YouTube 10 MIN SIPACK WORKOUT // No Equipment | Pamela ReifNáhled videa na YouTube 5 Minute Fat Burning Bikini Workout #89Náhled videa na YouTube 5 Minute Fat Burning Bikini Workout #90Náhled videa na YouTube Massive FAT LOSS in 28 days & Abs in 3 months!! |Viral Video| With [PROOF] by Ali Ansam MuktarNáhled videa na YouTube 12 WEEK TRANSFORMATION - week one workout video vs week 12 - detailed Q&ANáhled videa na YouTube How To Break Your Bad HabitNáhled videa na YouTube BIG Mistakes I Made with Fitness - 3 Things I Wish I Knew

ZL

po 30 12 2019 20:59

komu: d. Vážená kmolegynedekuji za seznam Co má být hodnoceno jsem komentoval v predchozím mailu Ale mužete najít i jiné metodiky hodnocení videa s ohledem na to ceho má být dosaženo zda radosti ze cvicení hubnutí nákupu  Asi tohoto by se mela týkat klícová slova pro vyhledávání ve staženém tetu komentáru Máte je stažené? Prijdou do príloh práceS pozdravem

lpo 30 12 2019 v 18:54 DM

DM

út 31 12 2019 0:12

komu: mneVážený pane zhruba jsem vyhodnotila komentáre k prvnímu videu moc nevím co nám to ríkátu holku lidi "žerou" a zobou ji z ruky z vlastní zkušenosti vím že ty cvicení jsou nesmírne efektivní jsou oprené o perfektní zatížení jednotlivých cástí tela se znatelnými výsledky já nehodnotím jen toto video znám i ostatní a cvicím podle nichvýsledek:video je provedeno s kvalitní a drahou technikou bez zvláštní nápaditosti protagonistka nemluví je to nemka cemuž vubec neškodí má zajištenou globální sledovanost po 3 mesících miliónová shlédnutí- video-10 MIN BOOTY BURN // No Equipment | Pamela Reif za 11 mesícu témer 20mil shlédnutí tzn opakovane prehrávání- duvera úspešnostdobre se na ní dívá myslím že to je modelka každopádne cvicit umí- videla jsem její tréninky z posilovnypropaguje Nike podle me chyba mohla v této dobe vytvorit vlastní znackumá nenápadnou "universální" hudbu por každéhokdyž cvicí vypadá jako z nejaké pocítacové hry dokonce snad nedýchá:-behem jejího cvicení se neprehrávají reklamyGlobalita zasaženíPocet shlédnutí                                                  178 057/3 týdnyOchota sdílet svuj názor                                                194Ochota podekovat                                                     158Nadšení ze cvicení                                                    156Inspirace pro vlastní aktivitu                                             172Motivace                                                            136   Duvera                                                              112Familiárnost- znám protagonistu                                          191Zcestné komentáre                                                     23Hodnocení zevnejšku protagonistky                                  21 Výzkumná cástVideo c  1Komentáre:Pam: something different today! Hope you enjoy this slow workout : add it at the end of your intense workout or just before you go to bed <3 makes such a big difference about how I feel! he girl at 7:00 is me trying to decide whether i’m going to the gym or not the room is the gymdívka v 7:00 se snažím rozhodnout zda pujdu do telocvicny nebo ne místnost je telocvicna

 2:58 me on a public toilet praying for soft toilet paper ????2:58 me na verejné záchode modlící se za mekký toaletní papír

 Wer liegt auch noch alles im Bett ????könntest du ein songworkout zu last christmas oder einem anderen weihnachtslied machen ?

Kdo je stále v posteli? ??? mohl bys udelat cvicení na poslední Vánoce nebo jinou vánocní písen? ??„Pee to stand up“ haha love it ??Pee postavit se “haha miluji to”

 Pamela: slow down workout with me Me: after 5s fall

alseep like a babyPamela: zpomalte cvicení se mnou Me: po 5 letech usnout jako díte

 What's the girl in background doing?Co delá dívka v pozadí?

 no way pam posted something that isn’t going to make me pass out by the end of it

v žádném prípade pam nezverejnil neco co me k tomu donutíDid I do her hiit wo? Yes Am I going to do this one? Yes Am I going to just watch this and die on the floor? HELL YEAH

Udelal jsem ji ahoj wo? Ano Udelám tohle? Ano Budu to jen

sledovat a zemrít na podlaze? SAKRA JOIch freu mich schon total das heute Abend zu machen : Liebe Pamela ich würde mir mal ein Upper Body Workout wünschen ??

Opravdu se teším na to že to dnes vecer budu : Milá Pamelo

ráda bych mela cvicení na horní cásti tela ??Bei manchen Übungen würde ich trotzdem rot werden wie eine Tomate ???? freue mich das Workout heute Abend auszuprobieren ??

S nekterými cviceními bych se stále cervenal jako rajce

teším se na vyzkoušení tréninku dnes vecer

Hi Pam könntest du

vielleicht nochmal ein richtig anstrengendes AB Workout machen? :

Ahoj Pam mohl bys znovu udelat opravdu vycerpávající cvicení

AB? :Saw this on her insta story had to tryy ??Videl jsem to na její insta príbehu  musel to vyzkoušet

 7:00 I literally waved my hand at that lady in the top left corner

Doslova jsem mávl rukou na tu dámu v levém horním rohuHe who has health has hope and he who has hope has everything

Kdo má zdraví má nadeji a kdo má nadeji má všechnolove it! more workouts like this one please : some yoga workouts would be nice as well <3¨miluji to! více cvicení jako je tento prosím : nekteré cvicení jógy by byly také hezké 

 Thank you so much for this I hope you can do a full body workout with less jumping like your 20 min full body workout I’m in my late teens but I have really bad knee pain due an injury in my childhood But thanks for this I will definitely add this to my workout routine ??Díky moc za to Doufám že mužete udelat celotelové cvicení s menším skokem jako vaše 20minutové celotelové cvicení Jsem ve svých pozdních dospívajících ale mám opravdu špatnou bolest kolene kvuli zranení v mém detství Ale díky za to Urcite to pridám do své tréninkové rutiny

 Hey Pamela love your workouts I was just wondering if I can do this as a normal daily workout rather than just a cooldown as well?

Ahoj Pamela miluju vaše tréninky jen jsem premýšlel jestli

to dokážu jako normální denní trénink nikoli jen cooldown?Danke danke danke! ???? Habe ich in meine Sportroutine eingebaut! ??Hi i'm from malaysian Pamela! You are really cute I know your channel since august 2019 And yaa 95% i follow the eercise from yr channel?????? 

Ahoj jsem z malajského Pamela! Jsi opravdu roztomilý Znám

váš kanál od srpna 2019 A 95% sleduji cvicení z vašeho kanáluShe's definitely my FAV workout yt coach idk what to call I followed almost all her work out and it's satisfying ! I stan a queen

trénink yt trenér IDK jak zavolat Sledoval jsem témer

celou její práci a je to uspokojivé! Stan jsem královnaBut Pamela!!! This is “Heat Up Workout” for me!!Ale Pamela !!! Toto je pro me "Heat Up Workout"!!

 no way pam posted something that isn’t going to make me pass out by the end of it 

v žádném prípade pam nezverejnil neco co me k tomu donutíHey Pamela love your workouts I was just wondering if I can do this as a normal daily workout rather than just a cooldown as well?

Ahoj Pamela miluju vaše tréninky jen jsem premýšlel jestli

to dokážu jako normální denní trénink nikoli jen cooldown?Ecellent quick every day workouts  defo subscribedVynikající rychlé každodenní cvicení predplacená odbery

 Just when I need to sleep ?? dankeschoenI just tried it and I'm so in love! Perfect for days were you just like to add a little something after your workout!??Jen jsem to zkusil a jsem tak zamilovaný! Perfektní pro dny kdy jste chteli po tréninku jen neco pridat!

 

One day I will be

as fleible as you ??And I love it that you introduce more diverse workouts now ??Jednoho dne budu stejne fleibilní jako vy „Líbí se mi že zavádíte rozmanitejší tréninky

 Yoga inspiriert  ein richtig tolles Workout - gerade getestet! I love it!

Jóga inspirující  ein richtig tolles Cvicení - gerade

getestet! Miluji to!love it so much! Your workouts have entirely changed my workout routine and helped me so much! You’re great - thank you for being awesome:tak moc to miluju! Vaše cvicení úplne zmenila muj tréninkový rutina a pomohla mi tolik! Jsi skvelý - dekuji že jsi úžasný :

 Could you do a leg workout w/ no equipment please :Mohl byste udelat cvicení na nohou bez vybavení prosím :

 Should we do the vídeo only one time?Meli bychom delat vídeo pouze jednou?

 ’ve seriously been loving this workout! It’s just enough to relayet reach my daily workout goal on the low days thank youToto cvicení opravdu milujete! Stací jen odpocinout a presto dosáhnout mého denního tréninkového cíle v nízkých dnech dekuji

 It's perfect for me because I usually work out at 9 pm Thanks Pam ???Je to pro me perfektní protože obvykle pracuji ve 21 hodin Díky Pam

 Love it! Motiviert mich auch noch am Abend :!Omgg i just did a hiit litetally 2 minutes before this i thought it was a COOLDOWN not 10 aditional minutes to actually END me ????

Omgg jen jsem udelal ahoj doslova 2 minuty pred tím jsem si

myslel že to bylo COOLDOWN ne 10 dalších minut aby me vlastne KONEC melove this Please do more of these ??love this Please do more of theseThanks Pam! I hadn't worked out in almost 2 weeks after usually being on a good routine and this was a great video to get back into it and I went along with it last night

Díky Pam! Po témer 2 týdnech jsem obvykle nevycházel protože

jsem byl na dobré rutine a bylo to skvelé video jak se do nej vrátit a vcera

jsem s ním šelI loved it! Thank's for your amazings workouts!?????Miloval jsem to! Dekujeme za vaše úžasné cvicení! 

 this is a cool down stretching why do I hav to do an ab workout again? * cries in pain *

to je cool down stretching proc musím udelat ab cvicení

znovu? * pláce bolestíFinally a Pam workout I can do ??ODPOVEDETPractice it after 20 minutes workout for beginners fell amazing{Cvicte to po 20 minutách cvicení pro zacátecníky padl úžasne {

 Love doing this after a workout or like today I’ve been super busy and not had time for an actual session plus it’s my rest day so just doing this before bed to help me rela??Láska která to delá po tréninku nebo jako dnes jsem byla velmi zaneprázdnena a nemela jsem cas na skutecnou sezení plus je to muj odpocinkový den takže to proste delám pred spaním aby mi pomohla relaovat

 OMG thank you so so much for this! It's an ecellent round of eercises that combine profound muscles and stretching Great timing it's so helpful to heae the counter and not being obligated to look every time at the screen Thank you again! ?????

OMG za to moc dekuji! Je to vynikající kolo cvicení které

kombinuje hluboké svaly a protahování Skvelé nacasování je tak užitecné

vykouzlit pult a nemusí se dívat pokaždé na obrazovku Dekuji ješte jednou!Sehr tolles Video wieder ???????? Dieses mal

entspannt aber trotzdem nicht so easy ??????

Velmi skvelé video opet se proplétá Tentokrát se uvolnilo

ale stále to nebylo tak snadnéWas a great discovery your 20 min full body workout and now this cool down fantastic! thanks a lot!

Byl to skvelý objev vaše 20minutové cvicení s celým telem a

nyní to skvelé skvelé! Díky moc!Hi Pamela I really appreciate your videos Can you pls do the inner thigh work out for beginner? Thank you so much Love youhoj Pamela vážím si tvých videí Dokážete pls udelat vnitrní stehno pro zacátecníky? Dekuji mnohokrát Miluji te

 can you do a 15 min full body begginer workout pls

Endlich mal ein workout von Dir was ich auch schaffe! ??ODPOVEDETJust what I needed! Thank you so much!!Thank's pamela you upload this : i have try your body workout but without coll down im tried so fast so I can do your all workout :DDekuji pamela nahrajte to : vyzkoušel jsem vaše telo cvicení ale bez srážky im se snažil tak rychle abych mohl udelat všechny vaše cvicení: D

 A sweat-free workout! hope so ????Cvicení bez potu! 

 Thanks Pam! I’m definitely hitting a low in my mood disorder and didn’t

want to get out of bed but this video popped up and so did I That’s successDíky Pam! Rozhodne jsem zasáhl nízkou poruchu nálady a nechtel jsem vstát z postele ale toto video vyskocilo a stejne tak I To je úspech

 Sending my hello from Baku As always your videos amazing I repeat after you Today’s eercise was easy and lightly It’s cool Thank you so much!

Posílám ahoj Baku Jako vždy vaše videa úžasná Opakuji po

tobe Dnešní cvicení bylo snadné a lehké To je super Dekuji mnohokrát!

Mal wieder super

Workout :- kann man die Hose noch irgendwo kaufen? :

Skvelé cvicení znovu :- mužete si ješte nekam koupit kalhoty?Schönes Video zum gemütlichen im Bett einschlafen ??Pekné video pohodlne spát v posteli 

 Your are the best coach ever Pamella I love the way of your videos because they contain music without speaking  Could you please make 30 days series for full body workout

Jsi nejlepší trenér Pamely Mám ráda vaše videa protože

obsahují hudbu bez mluvení Mohli byste prosím udelat 30denní série pro trénink

celého telawas legit on my way to your channel to do a regular workout but thought « I wish there was a less intense workout before going to sleep » and here we are So ecited to try this now!!

byl na mé ceste k vašemu kanálu legitimní abych provedl

pravidelné cvicení ale pomyslel jsem si: „Prál bych si aby pred spaním bylo

méne intenzivní cvicení“ a jsme tady Tak nadšený že to vyzkoušet hned !!

Maria Polyzos Fritzenwaldenpred 3 týdnyCan

you please do more workouts for beginners and a warm up routine???

??????????

Mužete prosím udelat více cvicení pro zacátecníky a zahrívací

rutinu ???I love your vedios and i always follow your workouts But why i can't download your vedios from youtube like before??

Miluji vaše vedia a já vždy sleduji vaše tréninky Ale proc

si nemohu stáhnout vaše védia z youtube jako predtím??I LOVE LOVE LOVE your videos Been doing your workouts for one year now and it helped me so much I quitted smoking and i was really afraid of gaining weight

But i managed this issue by working out with your chanel almost every day : So thank you Just a question or

request Will you do another "yoga flow" video? Your first one is

so good i'm doing it every week but i would love another one !Zbožnuji LOVE LOVE vaše videa Už rok deláte tréninky a moc mi to pomohlo Prestal jsem kourit a opravdu jsem se bál pribývání na váze Ale zvládl jsem tento problém tím že jsem cvicil s tvým kanálem témer každý den : Dekuji Jen otázka nebo žádost  Udeláte další video o toku jógy? Váš první je tak dobrý delám to každý týden ale ráda bych miloval jiného!

 I feel happy when I see you doing workout all the time and now I lose a bit of weight before you upload about 2 or 1 month and a week ago and I was keep forcing my body to loss a bit of weight eactly I was 70kg but now I think I lose maybe?? 60kg

Cítím se štastná když vidím že porád cvicíš a ted ztratím

trochu váhy než nahraješ asi 2 nebo 1 mesíc a pred týdnem a porád jsem nutil

své telo aby trochu zhublo presne jsem byl 70 kg ale ted myslím že ztratím

možná 60 kg

Wow hab das Workout

gerade gemacht als cool down nach 2 andere workouts Das cool down tut so gut

und würde bei mir viel zu oft vernachlässigt??mache das absofort nach jedem workout??Páni ten trénink jsem provedl jako vychladnutí po dvou dalších cviceních Ochlazení je tak dobré a bylo by pro me príliš casto zanedbávané - udelejte to ihned po každém tréninku

 Selbst dieses cool down ist von ihr anstrengend ?????? obwohl das ja entspannend sein sollte ??????????????Mir gefällt der Sport BH ?? Wo gibt's den zu kaufen? Das workout ist

echt spitze Werde ich sehr oft machen ??

I toto vychladnutí je vycerpávající ?????? i když by to melo být relaacní ??? ??? Líbí se mi sportovní podprsenka ?? Kde si ji mužete koupit? Cvicení je opravdu skvelé Udelám to velmi casto ??

Sieht super aus und

effektivWerde es gleich heute Abend ausprobieren Danke dafür das du unterschiedliche Workouts die man gut zu Hause machen kannst hochlädst

VYPADÁ SKVELE A EFEKTIVNE VYZKOUŠÍM TO DNES VECER DEKUJEME

ZA NAHRÁNÍ RUZNÝCH TRÉNINKU KTERÉ MUŽETE DELAT DOBRE DOMAHeute in der Mittagspause einfach mal das Cool Down Workout gemacht War danach so entspannt

????? Danke Pam LG von @heleaanIch liebe das Workout Habe es heute direkt nach dem Aufstehen ausprobiert Bin gut in den Tag gestartet und habe mich innerlich so gut gefühlt ?? Danke Pam

Würde mich über ein

Rückenworkout freuenPráve jsme si dnes behem naší polední prestávky vychladli Poté bylo uvolneno ???  Díky Pam LG od @heleaan

Miluji cvicení Vyzkoušel to hned poté co dnes vstal Zacal jsem den dobre a uvnitr jsem se cítil tak dobre ?? Díky Pam

 

Ocenili bychom 

 15 year ago you looked much better now you look like a skeletonlook at 20min full body workout video - you have good muscle definition there and good butt here your legs look like twigs having such low body fat is not healthyPred 15 rokem jste vypadali mnohem lépe nyní vypadáte jako kostrazobrazte se na 20minutovém tréninku na celé telo - máte tam dobrou definici svalu a dobrý zadek vaše nohy vypadají jako vetvicky s tak nízkým telesným tukem není zdravé

 RUSSIA ????????? ?? ??????? ???????? ??????? ?? ?? ???? Globalita zasaženíPocet shlédnutí                                                  178 057/3 týdnyOchota sdílet svuj názor                                                194Ochota podekovat                                                     158Nadšení ze cvicení                                                    156Inspirace pro vlastní aktivitu                                             172Motivace                                                            136   Duvera                                                              112Familiárnost- znám protagonistu                                          191Zcestné komentáre                                                     23Hodnocení zevnejšku protagonistky                                  21                                      

po 30 12 2019 v 20:59 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohy

Náhled videa na YouTube 10 MIN COOL DOWN ROUTINE - slow workout suitable for nighttime // No Equipment I Pamela Reif

ZL

út 31 12 2019 8:51

komu: d. Vážená kolegyne Potrebujete seznam klícových slov pro každou prioritu kterou jsem oznacil nebo kterou sledujete Toto je hodnocení záznamu odpovedi z rozhovoruJešte potrebujete preposílání Pokud ho nebudete mít tak nemáte WOM Pokud nevíte jek se dostat k preposíláním zpravam tak se ptejte nebo ctete v cláncíchS pozdravem lDne út 31 12 2019 0:12 uživatel DM napsal:

DM

út 31 12 2019 9:37

komu: mne Dobrý den

opravdu nevím jak se ptát? preposílání zpráv? žádné výsledky

Dále píšete prioritu kterou jsem oznacilnevím co jste oznacil

:- 

D

út 31 12 2019 v 8:51 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 31 12 2019 16:24

komu: d. Vážená kolegyne  Ptala jste se dobre Respondenti však nazývají stejné veci ruzne A dávají si záležet aby zneli originálne i když ríkají to samé A nekdy se objeví zcela nový aspekt Proto jsem psal o nutnosti porídit si seznam synonym k odlišení toho co je zvláštní Nevidím hoPíšete že jste nic nenašla když jste vyhledávala preposílání Kde jste hledala a cím?S pozdravem lDne út 31 12 2019 9:37 uživatel DM napsal:

DM

út 31 12 2019 17:36

komu: mneVážený pane 

predem Vám preji krásný poslední den v roce a ackoli jsem dost zmatená Vašim mailem vyvolalo to ve me myšlenku Budu toto video sdílet s mými práteli na FB a pockám jestli k tomu neco napíšou- to bylo jediné co jsem v rámci služeb youtube našla Pokud bych mela pátrat po originalite v komentárích tak tu bych sotva našla žádná tam není- vubec žádná ani v jednom

Ale mohl jste to myslet úplne jinak nepomohla ani konzultace se synem Rekl at si porídím Enygmu na dešifrování Vašich zpráv že se jedná asi o tajný úkol :-

Dút 31 12 2019 v 16:24 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 31 12 2019 20:59

komu: d. Vážená kolegyne Originalita se vyjeví predáním zprávy Neprestane zprávy asi nebudou originální A nejvyšší originalitu budou mít nejcasteji preposílání sdílené nebo jinak doporucené zprávy U analýzou usporadate faktory které tento WOM spouští Abyste si byla jistá tak je vclenite do svého vysílání a otestujte Pozdravujte syna Preji Vám i rodine zdraví štestí a zábavu pri dalším postupu protože ted bych si tipnul že už vidíte do koncelDne út 31 12 2019 17:36 uživatel DM napsal:

ZL

st 1 1 11:33

komu: d. Vážená kolegyne cekám až odpovíte Odpoved si predstavuji v podobe metodiky Zatím muže být obecná v duchu toho co jsem napsal v predchozím mailu Pak ji zkonkretizujeme podle dostupnosti WOM Zatím ve vete " Budu toto video sdílet s mými práteli na FB a pockám jestli k tomu neco napíšou- to bylo jediné co jsem v rámci služeb youtube našla" vyjadrujete limit tohoto sledování Dle mých zkušeností by tento limit šel obejít sledováním jiného média Twitteru? které umožnuje prokliky sledovat lépe než youtube nebo se domluvit s práteli na tom že Vám poskytnou informace o proklicích jejich prátelS pozdravem

lút 31 12 2019 v 20:59 odesílatel ZL napsal:

DM

st 1 1 13:03

komu: mne 

Originalita se vyjeví predáním zprávy Neprestane zprávy asi nebudou originální A nejvyšší originalitu budou mít nejcasteji preposílání sdílené nebo jinak doporucené zprávy U analýzou usporadate faktory které tento WOM spouští Nepochopila jsem ani slovo pokud alespon cástecne neupravíte terminologii kterou urcite postupem casu prijmu za vlastní a standardizuji vyjadrování i BP vubec práci nedopíšu Chápu že pro Vás je tato mluva samozrejmostí ale já se takto neposunu ani o milimetr Abyste si byla jistá tak je vclenite do svého vysílání a otestujte Asi mám natocit vlastní video???Pozdravujte syna Preji Vám i rodine zdraví štestí a zábavu pri dalším postupu protože ted bych si tipnul že už vidíte do konce Velice dekujeme za prání :-

Zkusím tedy twitter nikdy jsem s ním nepracovala bude mi to tedy chvíli trvat

preji krásný den

Dst 1 1 2020 v 11:33 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 1 1 14:11

komu: d. Vážená kolegyne psal jsem to na mobilu pred pulnocí a asi nezkontroloval co s tetem automatické korekce a jejich absence v prípade hácku a cárek provedly Tak tedy ješte jednou:Nepredpokládám že máte problém s vetami "Originalita se vyjeví predáním zprávy Nepreposlané zprávy asi nebudou originální " Pokud ano vysvetlete jaký prosímVetu " A nejvyšší originalitu budou mít nejcasteji preposílání sdílené nebo jinak doporucené zprávy" opravuji na " A nejvyšší originalitu budou mít nejcasteji preposílané sdílené nebo jinak doporucené zprávy "Vetu "U analýzou usporadate faktory které tento WOM spouští" opravuji na "Analýzou usporádáte faktory které tento WOM spouští"Celé sdelení je toto "Originalita se vyjeví predáním zprávy Nepreposlané zprávy asi nebudou originální A nejvyšší originalitu budou mít nejcasteji preposílané sdílené nebo jinak doporucené zprávy Analýzou usporádáte faktory které tento WOM spouští" Vaše dedukce z vety "Abyste si byla jistá tak je videa vcleníte do svého vysílání a otestujte Asi mám natocit vlastní video???" Ne nemusíte tocit video Stací když si na nej dáte odkaz na svuj facebook "vcleníte do svého vysílání" považuji za dost vzdálené od "natocíte video" Krome twitteru se podívejte na "third party click throughs" nebo " third party cookies" Pak mi pošlete jaké z pojmu a jak metodikou budete sledovat prosím Zajímalo by me zda Vám nekdo z prátel sdelí data o preposílání videí Vím že to ted nemužete ríci Je treba jim ukázat metodiku a poptat se Asi takto by se sít multilevelu mohla šírit o kvalifikované downlinyS pozdravem

lst 1 1 2020 v 13:03 DM

<a href="https://wwwyo

[Zpráva byla zkrácena] Zobrazit celou zprávuDM

st 1 1 15:05

komu: mne Dobrý den 

tak Vás zklamu s preklepy nemám problém protože je sama delám a náš mozek nám automaticky umožnuje je odstranovat

ve vete : Nepredpokládám že máte problém s vetami "Originalita se vyjeví predáním zprávy Nepreposlané zprávy asi nebudou originální " Pokud ano vysvetlete jaký prosím mám problém ne se slovem originalita ale JAKÉ zprávy cí zprávy kde vezmu nejakou zprávumám k dispozici pouze komentáre nevím komu ti lidi posílali sdílení ani video doporucovaliKDE to mám hledatna FB se stalo to že jsem požádala prátele o komenty a zda by to doporucili nekdo to smazalpo 1 minute naskocilo-OBSAH NEDOSTUPNÝ takže na to musí mít nastavenou kontrolu a ti to hned mažousnad jsem vysvetlila co nechápu :-

D

st 1 1 2020 v 14:11 odesílatel ZL napsal:

[Zpráva byla zkrácena] Zobrazit celou zprávuDM

st 1 1 15:12

komu: mneješte pokracuji

Nepreposlané zprávy asi nebudou originální - co máte na mysli zprávy od koho opet vubec netuším CÍ ZPRÁVY nebudou originální já nemám žádné zprávy 

Ano pokud získám nejaké zprávy pak mohu neco analyzovat - urcím nejvíce zminované faktory o kterých se vede diskuze vzbuzuje nadšení nebo jde cítit motivace

ale pokud opravdu nebudete pro me jako pro blbce konkrétnejší tak vubec nemám šanci S tím tedy že at se deje cokoli tak tu bakalárku proste napíšu a doufám že i s nejakým prínosným výsledkem

Dst 1 1 2020 v 14:11 odesílatel ZL napsal:

po 30 12 2019 v 18:54 odesílatel d.  m <<a href="mailto:" re

[Zpráva byla zkrácena] Zobrazit celou zprávuZL

st 1 1 15:58

komu: d. Vážená kolegyne píšete "JAKÉ zprávy cí zprávy kde vezmu nejakou zprávu" Odpoved zní že každé video je zpráva na kterou diváci bud reagují nebo ne Když na ní nereagují nepovažují ji za originální Tím vysvetluji slovo originalita v dotazu "mám problém ne se slovem originalita"Když píšete "mám k dispozici pouze komentáre"tak to je ta reakce Když píšete že na "FB se stalo to že jsem požádala prátele o komenty a zda by to doporucili nekdo to smazalpo 1 minute naskocilo-OBSAH NEDOSTUPNÝ takže na to musí mít nastavenou kontrolu a ti to hned mažousnad jsem vysvetlila co nechápu :-" tak vyjadrujete že pokus dopadl špatne kvuli nastavené regulaci FB Pokus je treba opravit jak jsem doporucoval napríklad osobní dohodou mimo FB pres third party cookies pres Twitter  Možnosti je treba probrat v rešerši a v metodice vybrat ty které nakonec použijeteS pozdravem

lst 1 1 2020 v 15:05 DM

Hodnocení zevnejšku protagonistky                                  21                                  <span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;b[Zpráva byla zkrácena] Zobrazit celou zprávuDM

st 1 1 17:02

komu: mnehurá :-

dekuji

každopádne více se tomu budu venovat od zítrka máme rodinné tradice bez internetu už tak to porušuji

Dst 1 1 2020 v 15:58 odesílatel ZL napsal:

[Zpráva byla zkrácena] Zobrazit celou zprávu

 39 z mnoha

telefonická konzultaceDM

ct 2 1 20:49

komu: mneVážený pane 

co ríkáte na telefonickou konzultaci zítra- pátek  v 18:00? Nebo jestli Vám to nevyhovuje klidne pozdeji jen já jsem do 17hod na cestách

budu se tešit na odpoved

D

PS mužeme bud pres WhatsApp nebo tel myslím že to je jedno

603 879 345ZL

ct 2 1 20:56

komu: d. Vážená kolegyne Souhlasím Na slyšenou

lDne ct 2 1 2020 20:49 uživatel DM napsal: 38 z mnoha

Výsledky výzkumuDM

Prílohy

pá 3 1 22:59

komu: mneVážený pane 

zkuste se prosím podívat zda by to takto mohlo být pokud ano budu pokracovatje to docela zábavné:- jen mé oci a zadek trpí :-

D

PS: Kdysi jste mi rekl že rychle ctete proto bych Vás chtela požádat o Váš názor

Na konci roku jsem nad rámec mých povinností v nové práci sestavila Marketingový plán na rok 2020 a zajímal by mne Váš názor jestli je to hodne špatne nebo méne špatné nebo schudné

Predem moc dekuji a protože vím že na svete nebehá jen m Každopádne stací napsat nemám cas

2 prílohyZL

so 4 1 9:55

komu: d. Vážená kolegyne KRITICKÝ POSTOJ NEORIGINÁLNÍ NEMOŽNÉ PRÍLIŠ TEŽKÉ NEMOŽNÉ mete na škále mezi etrémy špatné - dobré Muehling 1987 Ag seven points scales measuring from both sides attitude from superficial bad/good personal involvement unfavourable/favourable to purpose of repeated trials negative/positive Muehling 1987 Škálu Rojas-Méndez Davies and Madran 2009 "Overall I consider advertising a good thing and Overall I strongly dislike somewhat dislike feel neutral somewhat like and strongly like advertising" mužete použít pro "LÍBÍ ALE NEBUDE CVICIT" místo kotev PEKNÉ ALE MOC TEŽKÉObdobne mužete najít škálu pro merení aktivity Jde o to aby odpovedi byly hodnotitelné Proto nestací mít záznam pro škálu ale i pro kotvu na ní Protože názvy sloupcu nad cárkami chybí nevím co oznacujiK marketingovému plánu: Nenašel jsem jeho cíl Našel jsem jen cíl firmmy škoda "jejím cílem je dusledná minimalizace vlivu podnikatelské cinnosti na životní prostredí" Je toto také cílem Vašeho mkt plánu?Veta v záveru "Cílem tohoto plánu je generování vyššího zisku minimálne o 15 % oproti predešlému roku i pres zvýšení mezd zamestnancum v podobe odmenovací složky kdy zamestnanec optimálne motivovaný muže zvýšit svou produktivitu" ukazuje místo marketingového plánu na nejaký neznámý motivacní plánVeta záveru "V rámci skladování se spolecnost muže oprít o své moderní prvky a optimalizovat celý proces rízení pomocí doporucení logistických epertu- plán na první ctvrtletí 2020" ukazuje že to není plán Váš ale nejakých epertu Ve skladu se nic nemení jen je optimalizována logistika temi eperty Nejde tedy ani o marketingový ani o motivacní ale o plán outsourcinguS pozdravem

l

pá 3 1 2020 v 22:59 DM

DM

Prílohy

so 4 1 20:48

komu: mne Dobrý vecer pane 

chtela bych potvrdit zda nove vytvorená tabulka odpovídá vašim predstavám bez nutnosti dalších oprav a mužeme ji takto použít prece jen hodnotím 100 respondentu a docela to zabere cas

Trošku se mi nezdá fakt že v jedné tabulce nelze klást stejné otázky podle škály Rojas-Méndez Davies and Madran sám uvidíte v záložce c 2 !! 

Také jsem si chtela overit zda u škály neutrální mám pocítat ty kterí se vubec k tématu nevyjádrili nebo vyjádrili a jsou neutrální? 

Posílám Vám i nácrt metodiky kdy myslím že už lze vnímat první prvky toho co bychom meli vytvorit a odevzdat Ale jako vždy mužu se mýlit Není to úplné jen jestli v tomto stylu mám pokracovatHlavním cílem této bakalárské práce je potvrdit ci vyvrátit hypotézu že video vysíláno jako zpráva prostrednictvím youtube je vhodným komunikacním kanálem pro oslovení dowlinu v multilevel marketingu a vyvolá u nich predpokládanou aktivitu Ve výzkumné práci budeme tuto premisu zkoumat pomocí dekódování sdelení a škálování odpovedí podle Rojaz-Méndez et al 2009: „Overall I consider advertising a thing and Overall I strongly dislike somewhat dislike feel neutral somewhat like and strongly like advertising“ u peti videí youtube s tématikou cvicebního programu zdravého stravování a multilevel marketingu Herbalive Pro potvrzení ci vyvrácení hypotézy úcinku prenosu informací bude provedena statistická spolehlivostpredem dekuji za odpoved budu cekat hlavne na vyjádrení tabulky abych mohla pokracovat ve zpracovávání D

so 4 1 2020 v 9:55 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyZL

Prílohy

so 4 1 21:30

komu: d. Vážená kolegyne v rádku musí být jméno respondenta ci toho kdo hodnotí Proto sloupce budou obsahovat všechny škály které máte v rádcích a každá z nich bude mít 5 sloupecku pro kotvy od -- -+ 0 +- ++Nevidím rozdíl mezi škálou "KRITICKÝ POSTOJ" a škálou "HODNOTÍ PROTAGONISTU" Rovnež škála "NEBUDE CVICIT" je -- ke škále "BUDE CVICIT NEBO CVICÍ" Dejte si pozor že nekteré škály zacínají negativy -- a jiné pozitivy ++ Až budete vlkádat data musíte otázky prepólovat do jednoho smeru abyste nescítala negativní s pozitivními odpovedmi

Zaneste do prvního rádku odpovedi prvního respondenta tak jak je odectete z komentáru pod videem prosím Pokud se to povede tak mužete pridávat další hodnocené komentátory videa a pak pridat jiné video pro komparaciPríklad takové tabulky s daty z Pákistánu prikládám Dále prikládám príklad hodnocení dat v bakalárce která byla loni obhájenaS pozdravem

l

so 4 1 2020 v 20:48 DM2 prílohyDM

so 4 1 22:46

komu: mnePane 

takže zruším škály hodnotí protagonistu a nebude cvicit a ++ + 0 - -- vyhodnotím sama napr podle bodování 0 JAKO -- a 5 jako ++ což uvedu nekde stranou že to pocítám takto protože v tech tabulkách co jste mi poslal už taky mají jen císla?? Asi anoto vše na 40 respondentu Jen já nebudu uvádet ani jméno vek ani pohlaví protože me to relativne nezajímá navíc bych musela stahovat znovu všechny komentárecca80 stránek protože u nekterých jsem to zkopla bez jména A nekdy stejne nejde poznat kdo to je protože to jsou prezdívky

Pak seradím polaritu od "fuj" do skvelý - to je terminologie že?? musím Vás trošku pozlobit m vy už me zlobíte dost:-

a pak to spocítáme :-so 4 1 2020 v 21:30 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 5 1 8:57

komu: d. Vážená kolegyne k otázce "protože v tech tabulkách co jste mi poslal už taky mají jen císla??" uvádím že Vy císla v bunkách nebudete mít Budou tam jen jednicky pro výskyt jevu a nuly pri absenci jevu Císla se Vám objeví až dole v souctovém rádku za každou reklamu video Identifiátory jména respondentu zaznamenejte a pokud možno i další segmentacní znaky pohlaví vek argument  Možná že je pak použijeme k doložení homogenního chování nove vzniklého segmentu trhu po pretrídení respondenntu podle techto znakuS pozdravem

l

so 4 1 2020 v 22:46 DM

DM

ne 5 1 13:31

komu: mne Dobrý den

tak to jste mne opet naprosto rozhodil Pokud budu mít výskyt jevu-10 tak proc mám hodnotící škálu????????

Rekl jste:

1 udelejte tabulku do rádku dejte respondenty do sloupcu priority které budete hodnotit podle škály ne podle prítomnosti ci absence jevunebo jsem pochopila špatne jak sestavit tabulku? dát tam priority i se škálou?? to si neumím predstavit jak bych provedla nebo by bylo treba 5 priorit* 5 škál tzn že ta tabulka by mela 25 sloupcu??

2 pro rozlišení pohlaví a veku bych musela všechno stahovat znovu navíc jsem psala že segmenty zkoumat nechci protože se budou oslovovat všichni

budu tedy cekat na odpoved jak sestavit tu tabulku

Dne 5 1 2020 v 8:57 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 5 1 15:22

komu: d. Vážená kolegyne K bodu 1 je správné onech 25 sloupcu K bodu 2 je spravne že bez znalosti zvláštností respondentu jim nemužete vyjít vstríc což je negace marketingu i lidské individuality dokonce nuceni do neceho co nepotrebují S pozdravem lDne ne 5 1 2020 13:31 uživatel DM napsal:

DM

ne 5 1 17:03

komu: mneOKne 5 1 2020 v 15:22 odesílatel ZL napsal:

DM

ne 5 1 17:30

komu: mneVážený pane 

ted se znovu dívám na ty profily respondetu to je nadlidská práce dešifrovat co jsou zac Používají prezdívky a jak mám poznat zda to je muž nebo žena když mají na fotcepokud ji tam mají treba more Napr Andrea muže být kdokolia anglické jména jsou taky mnohdy uniseA i kdybych to rozluštila jako jsem pochopila že to stejne chcete jinak to nepustíte dál oponentury bych se nebála Vám nikdo oponovat nebude:- tak vek uživatelu nezjistím ani náhodou

S pozdravemne 5 1 2020 v 15:22 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 5 1 19:32

komu: d. Vážená kolegyne asi budete muset odvodit nejaké znaky které vyplývají z odpovedi napríklad je pesimistický nadává vyjadruje se útržkovite nebo používá slogany  

Software pro marketingovou automatizaci rozšíril pocet takovýchto polí pro identifikaci klientu protože firmám 150 "customer fields" nestacilo Prý bežne používají 300 Vy nemužete najít jediný Asi takovýto komentár mužete cekat u obhajoby když nebudete mít jediný znak rozlišující respondenty do segmentu aby je bylo možné zacílit výberem sloganu produktu a podobne Pokud se z toho dokážete u obhajoby vymluvit tak v porádkuS pozdravem

lne 5 1 2020 v 17:30 DM

DM

ne 5 1 20:05

komu: mneVážený pane 

ne že bych se bála se z neceho vymluvit delám 15 let v obchode ale budu poslešná a budu pracovat dle vašich instrukcí trenéry se musí poslouchat jinak se nic nenaucíme

Znacne se však protáhne výzkum ale casu máme zatím dost

pošlu vzorek zda mohu pokracovat v tom duchu

Dne 5 1 2020 v 19:32 odesílatel ZL napsal: 37 z mnoha

VÝZKUM TABULKADM

Prílohy

ne 5 1 21:03

komu: mneVážený pane 

zasílám ukázku tabulky 

Budu cekat na souhlas a mezi tím hledat ty lidi to je perlicka zda : Budeme moci takto vyplnenou tabulku doložit do BP a nebudeme již delat žádné zmeny?

Predem dekuji za odpoved

LIST C 3

Pole pro prílohyZL

ne 5 1 22:32

komu: d. Vážená kolegyne na segmentacní kritéria udelejte etra sloupec Nedávejjte je ke jménu at jsou dostupná pro statistické metody Segmenntacní kritérium nemusí být pohlaví protože reagovat asi budou vetšinou ženy Nechte si proste pár sloupecku prázdných a až vyplníte prvních 50 záznamu tak Vás ty segmentacní odlišnosti samy napadnou a doplníte je zpetne Predpokládám že v rádku každého komenntujícího si v posledním sloupci nakopírujete jeho výrok protože z nnej odvozujete svoki kvantifikaci do škál Práve v techto výrocích pak objevíte spolecné znaky k další identifikaci segmentu Vy máte postupové segmenty vyjádrené již tím že dotazované škály ukazují postup k nákupu podle AIDA modelu nebo podle logiky sales funnelu Z plných tetu odvozená kritéria nebudou ukazovat na postupové trídení segmentu ale na 

odlišnosti v pocátecním stavu ve kterém se respondent ci kontakt nacházíCili tabulku máte schválenou Komenntoval jsem to co vznikne v prubehu jejího vyplnování abyste si delala si poznámky a neprehlédla to U obhajoby totiž budete obvinena že jste kódovala jen to co jste vnímala a tím jste premazala cást sdelenného obsahu Toto zkreslení je nutná cena za hodnocení nestrukturovaných sdelení Opet nezaškodí když si vyhledáte pár clánku které zpracovávaly tetovou informaci Napred však zaznamenejte tech 50 výroku Pak zacnete chápat odlišné styly vyjadrování respondentuS pozdravem

Linnhartne 5 1 2020 v 21:03 DM

DM

ne 5 1 22:42

komu: mneDekuji pane 

ano budu takto postupovat Urcite by mi pomohlo kdyby jste mi navrhly nejaké clánky na dekodování tetu protože je to opravdu dost složité z tech tetu vyjádrit Zrovna pred chvílí jsem uvažovala že je to opravdu závislé na mém úsudku což je urcite špatne

Dne 5 1 2020 v 22:33 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 6 1 8:43

komu: d. Vážená kolegyne clánky oddložíme o týden neebo dva než se zactete Ocekávám že naleznete rostoucí optimismus nebo peesimismus podle vzdáleenosti následného komentáre od toho prvního Ukáže to závislost komentáru u stejného vlákna argumentu Pak je otázka zda se vlákna restartují s novým tématem nebo kríží a jaký to má vliv na sledování cvicení a nákupy Analysis of concepts with operable indices is sustainable by the easiest way in advertising appeals if complemented by technologies to cases Eample of adaptation of complements was found between no impact of infrequent cooking on body mass indeBMI and eploded BMI when both cooking and watching cooking shows was practiced Pope et al 2015 Lim 2019 complements outer interest of salespeople with inners interest of customer in Challenger marketing technology which is moving either clients to brands or vice versa in contet of environment Pope L Latimer L & Wansink B 2015 Viewers vs Doers The relationship between watching food television and BMI Appetite 901 131-135 https://doiorg/101016/jappet201502035Lim W M 2019 Challenger marketing Industrial Marketing Management press corrected proof https://doiorg/101016/jindmarman201908009S pozdraveml

ne 5 1 2020 v 22:42 DM 36 z mnoha

prístupy KAVDM

st 25 12 2019 19:25

komu: mneVážený pane le

vzhledem k tomu že po dvou mesících mi nezprístupnili vstup do knihovny akademie ved napadlo mne jestli bych nemohla požádat Vás o "zapujcení" Vašich prístupu Taky jsem našla velice zajímavé odkazy na ACM Digital librery kde byly clánky které by se hodily do mé práce Jestli je tato žádost príliš okázalá tak se omlouvám a neberte ji tedy v potaz

Jen tedy budu bez techto prístupu dost težko standardizovat terminologii a celkový obsah a výsledkem bude amatarská slátanina  

Jinak Vám preji krásné a nicím nerušené Vánoce a spoustu vedeckých úspechu

S pozdravem

DM

ZL

st 25 12 2019 20:06

komu: d. Vážená kolegyne vyberte si podle abstraktu na sciencedirectcom clánky které chcete stáhnout pošlete mi mailem jejich citace stáhnete složku eport a kliknete na poslední tetovou citaci a já Vám je stáhnu a pošluVeselé Vánoce

lst 25 12 2019 v 19:25 DM

DM

st 25 12 2019 20:47

komu: mne

Dobrý vecerZkouška negativního prijetí e- WOM : Závazek znacky jako moderátora

Systémy pro podporu rozhodování Svazek 59 Brezen 2014 Strany 206-218

Hsin Hsin Chang Li Hsuan Wu

Word-of-mouth transmission in settings with multiple opinions: The impact of other opinions on WOM likelihood and valence

Journal of Consumer Psychology Volume 19 Issue 3 July 2009 Pages 403-415

Gangseog Ryu Jin K Han

Perceptions of others mindfulness and brand eperience in retail service setting

Journal of Retailing and Consumer Services Volume 33 November 2016 Pages 43-52

Liem Viet Ngo Gavin Northey Sarah Duffy Hoang Thi Phuong Thao Le Thi Hong Tam

Positive emotion bias: Role of emotional content from online customer reviews in purchase decisions

Journal of Retailing and Consumer Services Volume 52 January 2020 Article 101891

Junpeng Guo iaopan Wang Yi Wu

Multilevel decision-making: A survey

Information Sciences Volumes 346–347 10 June 2016 Pages 463-487Zatím tyto velice Vám dekuji

D

Rámec vlivu na merení slova z úst WoM 

st 25 12 2019 v 20:06 odesílatel ZL napsal:

ZL

Prílohy

st 25 12 2019 23:29

komu: d. Dobrý vešcerprikládám Doufám že clánky otevrete Jeden jsem neotevrelS pozdravem

Linnhartst 25 12 2019 v 20:47 DM4 prílohyZL

st 25 12 2019 23:30

komu: vyukaDM

ct 26 12 2019 12:21

komu: mne Dobrý den

moc dekuji a chtela jsem mini radunemužu nikde dohledat souvislost WOM a krestanství nebo spíše autora který by to zminoval Muj názor je ten že jde absolutne o nejúspešnejší a samozrejme historicky nejstarší kampan WOM ackoli tak nebyla nazývána Musím v tetu pouze odkazovat nebo to mohu zmínit jen taka podle Vás mám pravdu? teoreticky mé tvrzení mužete vyvrátit :-

s práním krásného svátecního dne

Dst 25 12 2019 v 23:30 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 26 12 2019 13:39

komu: d. Vážená kolegyne já bych krestanství z práce vynechal V osnove neníS pozdravem

lct 26 12 2019 v 12:21 DM

Hamplová Kamila <kamilahamplova@vsemcz>

po 6 1 14:43

komu: mne Dobrý den pane studentce jsem 11112019 psala že: „… VŠEM je pouze zprostredkovatel registrací do knihovny a nemužeme tak poradit v prípade technických potíží vzniklých na strane knihovny V takovém prípade se prosím obratte prímo na Knihovnu AV CR email: infoknav@knavcz“My samozrejme nemužeme posoudit a opravit technické problémy tretí strany Knihovna hromadný výpadek nehlásila ale muže se samozrejme stát že je tam nejaký technický problém u úctu paní Moslerové Nicméne to musí vyrešit ona sama s knihovnou Mejte hezký den a preji Vám pekný nový rok J S pozdravemZL

po 6 1 15:20

komu: HamplováVážená Kamilodekuji za informaci Poprosím paní Moslerovou aby KNAV kontaktovalaS pozdravem

Zdenekpo 6 1 2020 v 14:43 odesílatel Hamplová Kamila <kamilahamplova@vsemcz> napsal:

ZL

po 6 1 15:20

komu: d. DM

Prílohy

po 6 1 18:06

komu: mneVážený pane 

velice Vám dekuji za Vaši péci o mou osobu Zítra je opet zkontaktuji

Zpet k práci opet se ptám tak abych nemusela znovu predelávat práci

Mohu zachytit odpovedi respodnentu ve wordu a použít to jako "prílohu k príloze"? Nedovedu si predstavit že by se mi to do toho ecelu vešlu Do prílohy prikládám to co mám což stejne musím celé stáhnout znovu- stahovala jsem to podle "nejzajímavejších odpovedí ted musím zachytit odpovedi podle toho zda se mi podarí zjistit nejaké informace o respondentovi což je práce stahovat to po jednom hledat informace pak bud vyloucit nebo použít :-

PS: Dnes jsem mela v práci zajímavé jednání s p lem :- kvuli optimalizaci skladu a on rekl že když delá nacennení nové zakázky tak jako první krok "ZPOCHYBNÍ" požadavek klienta a pak jej s klientem vyhodnotí znovu Hned jsem videla spojitost mezi Vámi a jím:-

preji hezký zbytek dne

Dpo 6 1 2020 v 15:20 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyZL

po 6 1 21:12

komu: d. Vážená kolegyne Do ecelove bunky se vejde cokoliv Zkuste si to Úplne nevím jaký je rozdíl v trídení príspevku podle zajímavosti a podle znaku diskutujících Pokud v záznamech umíte vyhledávat tak je nemusíte kategorizovat Kategorizaci se rozumí prevod do tabulky na kotvy skal Vyhledáváním však mužete dostat cetnosti výskytu klícových slov prímo Zvažte kterou z techto dvou možností zvolíte pro kvantifikaci obsahu tetuS pozdravem

lDne po 6 1 2020 18:06 uživatel DM napsal:

DM

po 6 1 22:01

komu: mneVážený pane  

já zacínám pochybovat že tu práci dopíšuDo ecelove bunky se vejde cokoliv Zkuste si to V porádku naprosto srozumitelné  Úplne nevím jaký je rozdíl v trídení príspevku podle zajímavosti a podle znaku diskutujících Je v tom zásadní rozdíl ted zrovna jsem strávila 85 minut!!! hledáním približných informací o té osobe která príspevek zverejnila a nakonec je na me abych odhadla kolik ji asi je a odkud je nebo jestli najdu neco jiného- to je ten rozdíl Vy jste mi rekl že neobhájím práci pokud nerozliším respondenty podle pohlaví a ješte nejakých dalších kritérií Pokud v záznamech umíte vyhledávat tak je nemusíte kategorizovat Ted mi tedy ríkáte že je mohu rozlišovat podle toho co napsali? Kategorizaci se rozumí prevod do tabulky na kotvy skal Prevod ceho? Vyhledáváním však mužete dostat cetnosti výskytu klícových slov prímo Zvažte kterou z techto dvou možností zvolíte pro kvantifikaci obsahu tetu 

Takže me samotné je opravdu težké Vás porád obtežovat ale dostali jsme se do kruhu ze kterého neumím vyjít Nekam me nasmerujete já pak celá nadšená zacnu pracovat protože vidím cíl a Vy me vrátíte zase na start Každý závodník musí videt cílovou cáru a taky vnímat že se k ní približuje Pokud zjistí že to je spíš fatamorgana tak spadne jeho motivace na nulu

Na obchodním jednání vždy ríkám na zacátku zhruba kam bude toto jednání smerovat nastíním osnovu které se vždy držím i pres menší odbocení tak abychom se dostali k cíli Nebála bych se toho že v tuto chvíli mezi námi dvema nedodržuji terminologie protože ta patrí až nakonec až jsou jasné výsledky a já presne vím co jsem výzkumem dokázala pak ji standardizujeme

Pojdme si tedy nastavit tu osnovu pro Váš i muj klid:

1 Práci jsem chtela mít hotovou pres svátky což se nepovedlo nevadí

2 Dáme si druhý deadline do 311 a pak budete mít ode me pokoj- skvelá motivace nemyslíte?

3 Sestavím plán postupu kde mužete vznést námitky abychom dodrželi termíny

4 Je nezbytné alespon na chvíli upravit terminologii se mnou tak abych presne vedela co mi ríkáte nebo co máte na mysli Jak ríkáte stylem kladení validovaných otázek- uvedu príklad:

kolegyne :- do tech tabulek musíme uvést výstupy respondentu tak abychom nalezli nejaký spolecný nejcasteji vyskytovaný výraz odpoved od respondentu Nejaký spojitost kterými bychom tyto respondenti segmentovat Nemusíte vyhledávat kolik mají let nebo jiné údaje ty o nech reknou to co píší mužete tam udat jazyk jakým píší což se nám muže hodit v rámci linguistiky ke které se vyjádríte v teoriiv tomto duchu to budu chápat

Pane  myslíte že takto by Vám to mohlo vyhovovat?

s úctou

po 6 1 2020 v 21:13 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 7 1 7:18

komu: d. Vážená kolegyne Chtel jsem abyste vyplnila 50 rádku tabulky a upozornoval jsem že v prubehu této práce se budou objevovat nová trídící kritéria Protože máte dva vyplnené záznamy tak se Vám nic neobjevuje Ani to že nekdo komentuje opakovane a v jeho komentárích jsou rozdíly Zkuste tedy vyplnit tech 50 rádku bez jakékoliv snahy nalézt zvláštností respondentu a pak udeláme takzvanou povrchní kontrolu dát pred statistickým zpracováním S pozdravem lDne po 6 1 2020 22:01 uživatel DM napsal:

DM

út 7 1 23:46

komu: mneVážený pane 

Mám zastánce:- Turing ve své teorii tvrdíže gender je sociálním konstruktemne biologickou prirozeností A tím potvrzuje i mou teoriíže nemusíme segmentovatale mužeme výsledek výzkumu založit úplne na necem jinéma tím je nejcasteji vyslovene kritérium na produkt Me se tato teorie líbí Zpochybní mi to nekdo? Mužea bude mít pravduco myslíte?

D

ZL

st 8 1 9:41

komu: d. Vážená kolegyne Teorii o biologicke identite mužu a žen lze potvrdit prvním porodem muže Pokud pujdeme na bunky tak se dostaneme do podobnosti s prasaty a jinými živocišnými druhy Pockejte jaké zvláštnosti ukáží data Nerozhoduje je predem prosímS pozdravem lDne út 7 1 2020 23:46 uživatel DM napsal:

DM

st 8 1 9:54

komu: mneVidítemáte predsudky Cítil se ten clovek skutecne jako muž? :-

ZL

st 8 1 9:58

komu: d. Pokud máte pravdu a už to nebyl muž pak se nepotvrdila biologická identita muže a ženyDne st 8 1 2020 9:54 uživatel DM napsal: 35 z mnoha

video c1DM

ct 9 1 22:38

komu: mneVážený pane 

já nvm jestli jste se díval které videa jsem nakonec zvolila ale myslím že to první není vhodné

ostatní 4 by mely být v porádku protože pokud budeme pocítat i korelaci kde budou srovnávány instituce a nástroje reklamy jsou v porádku

To první bylo sice myšleno dobre protože je to o moon app- aplikace na trénéra pri cvicení ale video je je o tom že že celá apka je spíš podvod Takže asi to nepoužijeme? Nevím

DZL

ct 9 1 23:08

komu: d. Vážená kolegyne vyberte pouze dve videa ale pripravte si vysvetlení proc Nepovedená apka skutecne není duvod proc nad tím ztrácet cas Obe videa by mela být povedená a cílit stejný segment jinými nástroji Temi nástroji muže být stereotyp nostalgie seappeal senzualita  Vidíte že jsem výcet skoncil afekty vyvolávajícími typy propagacních apelu Ty u toho cvicení asi budou nejúcinneji vyvolávat to co náš živocišný druh snímá pri výýberu partnera Možná i sebeláska a sebepéce je formou propagacního apelu za úcelem získání partnera Asi už nepusobí k jeho udrženíS pozdravem

lS pozdravem

lct 9 1 2020 v 22:38 DM

DM

pá 10 1 6:48

komu: mneVážený pane 

potvrzujete výrok že emoce pres jejich škálu se smrskávají pri užším výberu na 2 základní-lásku a strach Ano v tomto prípade to bude fungovat trošku jinak- cvicím a kupuji si znacku abych ulovil svého partnera snu Ne cvicím protože ta žena/muž na videu me pritahujík tomu se vyjádril dost epresivne muj syn-mami proc asi myslíš že na ni chlapi cumí:- Nicméne to video tam nebude co jsme probírali na zacátkuta slecna

Zvolím cvicební program od Herbalifu a vypadat mladší od Mindvalley u techto jsou krásné mindfulness znacky a nástroju

preji Vám krásný den

Dct 9 1 2020 v 23:14 odesílatel ZL napsal: 35 z mnoha

video c1DM

ct 9 1 22:38

komu: mneVážený pane 

já nvm jestli jste se díval které videa jsem nakonec zvolila ale myslím že to první není vhodné

ostatní 4 by mely být v porádku protože pokud budeme pocítat i korelaci kde budou srovnávány instituce a nástroje reklamy jsou v porádku

To první bylo sice myšleno dobre protože je to o moon app- aplikace na trénéra pri cvicení ale video je je o tom že že celá apka je spíš podvod Takže asi to nepoužijeme? Nevím

DZL

ct 9 1 23:08

komu: d. Vážená kolegyne vyberte pouze dve videa ale pripravte si vysvetlení proc Nepovedená apka skutecne není duvod proc nad tím ztrácet cas Obe videa by mela být povedená a cílit stejný segment jinými nástroji Temi nástroji muže být stereotyp nostalgie seappeal senzualita  Vidíte že jsem výcet skoncil afekty vyvolávajícími typy propagacních apelu Ty u toho cvicení asi budou nejúcinneji vyvolávat to co náš živocišný druh snímá pri výýberu partnera Možná i sebeláska a sebepéce je formou propagacního apelu za úcelem získání partnera Asi už nepusobí k jeho udrženíS pozdravem

lS pozdravem

lct 9 1 2020 v 22:38 DM

DM

pá 10 1 6:48

komu: mneVážený pane 

potvrzujete výrok že emoce pres jejich škálu se smrskávají pri užším výberu na 2 základní-lásku a strach Ano v tomto prípade to bude fungovat trošku jinak- cvicím a kupuji si znacku abych ulovil svého partnera snu Ne cvicím protože ta žena/muž na videu me pritahujík tomu se vyjádril dost epresivne muj syn-mami proc asi myslíš že na ni chlapi cumí:- Nicméne to video tam nebude co jsme probírali na zacátkuta slecna

Zvolím cvicební program od Herbalifu a vypadat mladší od Mindvalley u techto jsou krásné mindfulness znacky a nástroju

preji Vám krásný den

Dct 9 1 2020 v 23:14 odesílatel ZL napsal: 35 z mnoha

video c1DM

ct 9 1 22:38

komu: mneVážený pane 

já nvm jestli jste se díval které videa jsem nakonec zvolila ale myslím že to první není vhodné

ostatní 4 by mely být v porádku protože pokud budeme pocítat i korelaci kde budou srovnávány instituce a nástroje reklamy jsou v porádku

To první bylo sice myšleno dobre protože je to o moon app- aplikace na trénéra pri cvicení ale video je je o tom že že celá apka je spíš podvod Takže asi to nepoužijeme? Nevím

DZL

ct 9 1 23:08

komu: d. Vážená kolegyne vyberte pouze dve videa ale pripravte si vysvetlení proc Nepovedená apka skutecne není duvod proc nad tím ztrácet cas Obe videa by mela být povedená a cílit stejný segment jinými nástroji Temi nástroji muže být stereotyp nostalgie seappeal senzualita  Vidíte že jsem výcet skoncil afekty vyvolávajícími typy propagacních apelu Ty u toho cvicení asi budou nejúcinneji vyvolávat to co náš živocišný druh snímá pri výýberu partnera Možná i sebeláska a sebepéce je formou propagacního apelu za úcelem získání partnera Asi už nepusobí k jeho udrženíS pozdravem

lS pozdravem

lct 9 1 2020 v 22:38 DM

DM

pá 10 1 6:48

komu: mneVážený pane 

potvrzujete výrok že emoce pres jejich škálu se smrskávají pri užším výberu na 2 základní-lásku a strach Ano v tomto prípade to bude fungovat trošku jinak- cvicím a kupuji si znacku abych ulovil svého partnera snu Ne cvicím protože ta žena/muž na videu me pritahujík tomu se vyjádril dost epresivne muj syn-mami proc asi myslíš že na ni chlapi cumí:- Nicméne to video tam nebude co jsme probírali na zacátkuta slecna

Zvolím cvicební program od Herbalifu a vypadat mladší od Mindvalley u techto jsou krásné mindfulness znacky a nástroju

preji Vám krásný den

Dct 9 1 2020 v 23:14 odesílatel ZL napsal: 35 z mnoha

video c1DM

ct 9 1 22:38

komu: mneVážený pane 

já nvm jestli jste se díval které videa jsem nakonec zvolila ale myslím že to první není vhodné

ostatní 4 by mely být v porádku protože pokud budeme pocítat i korelaci kde budou srovnávány instituce a nástroje reklamy jsou v porádku

To první bylo sice myšleno dobre protože je to o moon app- aplikace na trénéra pri cvicení ale video je je o tom že že celá apka je spíš podvod Takže asi to nepoužijeme? Nevím

DZL

ct 9 1 23:08

komu: d. Vážená kolegyne vyberte pouze dve videa ale pripravte si vysvetlení proc Nepovedená apka skutecne není duvod proc nad tím ztrácet cas Obe videa by mela být povedená a cílit stejný segment jinými nástroji Temi nástroji muže být stereotyp nostalgie seappeal senzualita  Vidíte že jsem výcet skoncil afekty vyvolávajícími typy propagacních apelu Ty u toho cvicení asi budou nejúcinneji vyvolávat to co náš živocišný druh snímá pri výýberu partnera Možná i sebeláska a sebepéce je formou propagacního apelu za úcelem získání partnera Asi už nepusobí k jeho udrženíS pozdravem

lS pozdravem

lct 9 1 2020 v 22:38 DM

DM

pá 10 1 6:48

komu: mneVážený pane 

potvrzujete výrok že emoce pres jejich škálu se smrskávají pri užším výberu na 2 základní-lásku a strach Ano v tomto prípade to bude fungovat trošku jinak- cvicím a kupuji si znacku abych ulovil svého partnera snu Ne cvicím protože ta žena/muž na videu me pritahujík tomu se vyjádril dost epresivne muj syn-mami proc asi myslíš že na ni chlapi cumí:- Nicméne to video tam nebude co jsme probírali na zacátkuta slecna

Zvolím cvicební program od Herbalifu a vypadat mladší od Mindvalley u techto jsou krásné mindfulness znacky a nástroju

preji Vám krásný den

Dct 9 1 2020 v 23:14 odesílatel ZL napsal:

 34 z mnoha

TABULKA EELDM

Prílohy

út 7 1 21:10

komu: mneVážený pane 

posílám tabulku pro kontrolu- domluvili jsme se na 40 resp* 5 videí? a protože již mi funguje prihlášení do knihovny jdu se zaborit do tohoto clánku ackoli nevím zda je nejvhodnejší k tématu- me tak pripadá:Consumer perceived value preferences for mobile marketing in China: A mied method approachPS: Dnes jsem mela v práci jednání s jednatelem marketingové spolecnosti nabídl marketingový výzkum za 400tis Pojdme ho udelat za 300Tis :-

-identifikace leadu+datamining+pruzkum trhu zjištení splnování soucasných treendu v logistice identifikace kompetentních osob na jednání vcetne stylu oslovení

rekl že vzorky zbírají z cca 300 spol a používají databázi z Bisnode

preji hezký vecer budu cekat zda tabulka je v porádku a mohu pokracovat prípadne sám zavelte pokyny k postupu drahý Sun Tzu:-

D

Pole pro prílohyZL

út 7 1 21:23

komu: d. Vážená kolegyne dejte prosím každé segmentacní kritérium jméno vek pohlaví zemi  do nového sloupce kvuli trídení Tu zemi plvodu by šlo zjistit? Každý záznam bude mít jeden rádek Mezirádky by delaly problém pri vkládání do statistického programuDo biznode mám od Všem tuším prístup také Tak do toho jdeme? Kolik je na to casu? Kolik tech leadu slíbili identifikovat a kolik trídících záznamu u leada slíbili?S pozdravem

lút 7 1 2020 v 21:10 DM

DM

út 7 1 22:01

komu: mne Dobrý vecer

nejvetší problém je ten vek to je práce na týdny- FB TWEETER YOUTUBE profil milón preklikávání a špatné výsledky to je to o cem jsem psala že pokud TYTO údaje budete chtít napsal jste budeme trídit podle spolecného ci jiného znaku v odpovedích tak u toho zestárnu Protože bych musela HLEDAT jen ty review u kterých najdu alespon nejaké info Ženy vek neudávají ženy jsou stále mladé to nevíte?

Hledejme tedy prosím jako spolecný znak- lingiustika- zda píší v AJ což je duležité jakým jazykem budeme oslovovat dowliny a budiž to pohlaví cetl jste ty jména?? to je unise-pro mne fotka more zakázané prístupy-jen pro prátelé a ted mi radte to preci vymyslíme

Zkusím obhajobu:

Hzhledem k tomu že cílem marketingového výzkumu bylo overení zájmu dowlinu v globálním merítku bylo pro nás prioritní identifikovat jakým jazym budeme vysílat signály a zda vetší zájem bude na bázi genderového rozlišení Vek jsme nezkoumali z toho duvodu že dnešní doba prinášející nové myšlení které je k dispozici všem vekovým kategoriím a toto nemusí být výsledek soucasného stavu avšak jak profesionální marketingový prístup vyžaduje jde o predpovedi možného stavu budoucího Tento stav sebou muže prinést naprosto nové segmenty které se budou prolínat napríc zememi a vekovou rozdílnostíMuže být? Me vyšlo v jednom testu že jsem vizionár :- zabijete me?:-K mark výzkumu- k poctu leadu se vyjádril velice obratne tak že ti vyplynou z šetrení Prospekt který zanechal mám v kancelári takže to zítra nastuduji na Vaše otázky odpovím Jako nejvetší problém vidím v tom že to jednatelé neschválí Mé zjištení situace jsem vám poslala já jsem na pozici obchodního manažera na zkoušku -chybí mi 14 dní do konce zkušebního období- a jsem v této nemalé spolecnosti jediná pro celý obchodní úsek maketing neeistuje Proste mazec nebudu Vám ani psát kolik mi dávají chtela jsem se s tím poprat Ale pokud to zhodí ze stolu okamžite odcházím Mají ted nejvetší problém v tom že jim jako klient pred 3 lety odešla ze skladu Teva pro kterou sklad vytvorili a prijde úplne normální že ani neví co to je rozpocet na marketing Takže uvidíme dávám nadeji 7% To je císlo že? :-út 7 1 2020 v 21:23 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 7 1 22:11

komu: d. Vážená kolegyne tak ten vek nevyplnujte Já vek uvádel jako príklad rozlišovacího atributu zákazníka Me sice leginy sluší ale vetšine mých vrstevníku ne Proto by možná lepším kritériem byla váha:- "zda píší v AJ" - souhlasím S návrhem obhajoby souhlasím až na jednu podmínku a tou sou nemocní nebo handicapovaní kterí ani ne kvuli legínám ale kvuli cvicení mohli zkolabovat a právníci by si Vás podaliS pozdravem

lút 7 1 2020 v 22:01 DM

DM

út 7 1 22:41

komu: mneok:-

ten clánek je úplne mimo

zadal jsem jako keyword keying of respondents' answers

máte jiný návrh?

Dút 7 1 2020 v 22:11 odesílatel ZL napsal:

DM

út 7 1 22:42

komu: mneResearch articleFull tet access

A personal character model of affect behavior and cognition for individual-like research

Computers & Electrical Engineering Volume 81 January 2020 Article 106544

Ao Guo Jianhua Ma Guanqun Sun Shuniang Tan

Download PDFAbstractEport

to by možná šloút 7 1 2020 v 22:40 DM

ZL

st 8 1 9:47

komu: d. A proc je ten clanek mimo a co v nem souvisí s tématem a je možné to pouzit? Máte svuj prístup do databází vedeckých casopisu tak si vyberte clánky jejichž citace budou prokazatelnejsi než že muž je žena - viz predchozí mail Zvládnout používání argumentu je soucástí vzdelání a podmínkou úspešné obhajobyS pozdravem lDne út 7 1 2020 22:41 uživatel DM napsal:

DM

st 8 1 12:25

komu: mneNešlo o tojestli je muž ženašlo o t- test každopádne odpoledne budu studovat ty odpovedi Byla bych vám moc vdecnájestli sám mužete doporucit treba autora který se zabýval studií výkladem komentárujak je mám chápat Dekuji

D

ZL

st 8 1 13:00

komu: d. Vážená kolegyne Problém je že nejde o to kdo má pravdu ale co myslí tím co píše Mluví jen aby rec nestála aby se pochlubil aby zkritizoval aby opravil cvicenou nebo komentátora? Doporucoval jsem Vám Muehlinga 1987Dukaz shody mezi mužem a ženou nemohl být porízen t-testem Ten by prokázal rozdíl Aby byla prokázána shoda musela být použita korelace nebo ji podobná metodaS pozdravem lDne st 8 1 2020 12:25 uživatel DM napsal:

DM

st 8 1 17:56

komu: mne Dobrý den pane mohu pokracovat v eelove tabulce taktojak je provedena i u dalších videí? Vložení sloupce není problém

D

ZL

st 8 1 18:02

komu: d. Vážená kolegyne pokracujte:-S pozdravem

l

st 8 1 2020 v 17:56 DM

DM

Prílohy

st 8 1 22:17

komu: mneVážený veliteli

tabulky-hotovo

Muehling- nebudete po mne chtít Multivariate Analysis of Variance že???

Pátek ceká na instrukce:-

Dst 8 1 2020 v 18:02 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyDM

st 8 1 23:54

komu: mneVážený pane 

predpokládám že tedy na Mantovu zapomeneme ikdyž možná u diplomové práce by se treba dala zvážit a budeme pokracovat testováním empiricré a teoretické cetnosti

Tak a ted budu chvíli "nahlas" premýšlet

máme výroky

máme škály

budeme zaznamenávat nejcastejší výroky a do škál u výskyty psát 1 u nevýskytu 0

ted me napadlo: Gender a jiné znaky respodentu nás mohou zajímat pokud na nich postavíme hypotézu

pr: pokud jako H0 udám že cetnejší zájem o cvicení a koupi znacky je u žen ve veku od 25-35 let a výsledky ukáží jiné hodnoty mohu hypotézu H0 vyvrátit

POZOR ale Pokud já udám že H0 bude že video vysílané kanálem je nevhodné pro oslovování dowlinu protože oni nebudou cvicit a nebudou znacku nabízet je pak rozlišení zbytecné Tady výsledkem bude výpocet kdy musím dokázat že p-hodnota je vyšší a H0 se zamítá

uvažuji správne? Každopádne bude lepší když mi sám napíšete které hodnoty budou stacit pro naši práci Uprímne si ani moc nepamatuji že bychom je v rámci výuky nejak podrobneji probírali ci pocítali takže se to stejne musím naucit Materiálu jsem našla zatím dost jen tady u toho me prosím neodkazujte na vedecky obtížné záležitostito až si budu delat doktorát:-

No ale když už jsem na to narazila myslíte že bych mohla pokracovat magisterské studium v psychologii? Nebo bych musela delat znovu i bakaláre? I na jinéVŠje to muj goal:-

PS: t-testem jsem myslela Turinguv test pro overení umelé inteligence nikoli t-test pro výpocet statistických hodnotst 8 1 2020 v 18:02 odesílatel ZL napsal:

DM

ct 9 1 8:05

komu: mneDobré ráno

ted jsem si uvedomila že Vy mužete být ovlivnený tím co jsem Vám bud rekla nebo psala

Já nepredpokládám že finální produkt musí být leginy to byl príklad Proto se na to nebudeme vázat Základní produkt je to cvicení

Ale nám v BP práci jde o to abychom potvrdili nebo vyvrátili v závislosti na H0 že dowlini to budou doporucovat a lidi se zvednou z gauce :-

A Vy už jste se tešil na leginy já vím no :-

Dst 8 1 2020 v 18:02 odesílatel ZL napsal:

ZL

Prílohy

ct 9 1 10:40

komu: d.  Vážená kolegynnes tabulkou pokracujte Muehlingem jsem mel na mysli jeho priložený clánekBudete muset uprednit zda chcete prodávat videa se cvicením jako youtuber když nechcete prodávat leginy"H0 bude že video vysílané kanálem je nevhodné pro oslovování dowlinu" je nekontrolovatelná a neprokazatelná proto že video je mnoho obrazu a my nevíme který mení reakce a vhodnost je posuzována subjektivne V hypotéze budete muset pojmenovat to co máte ve sloupích tabulky jinak ji neprokážetePkud jsem neco zapomel z trech mailu ze vcerejšího vecera zodpovedet tak to upresnete prosímS pozdravem

lct 9 1 2020 v 8:05 DMPole pro prílohyDM

ct 9 1 21:54

komu: mneVážený pane 

jsem z posledních dní trošku unavená vztávám ráno 455 a není to pro mne úplne optimální

Což mi nebrání po prvních odstavcu clánku udelat záver bez jakýchkoli výpoctu statistik a overení

Nejlepší je nic neprodávat a nenabízet jen o tom hovorit a prípadne ukázat výsledky Možná by nebyl špatný spíš navrhnout nejaký buzzík to už by mohlo být zajímavejší že? Dnes jsem krátce shlédla jedno naprosto idiotské video které melo sledovanost 35mil

Takže jdu pokracovat ve studiích:-

Tuto sobotu mám od 14: 00 prednášku tak pokud by jste mel cas a zájem o krátkou konzultacimohu prijet dríve Mohli bychom se spolecne podívat na vyhodnocení tech odpovedí a navrhnout potrebné výpocty

Je to na Vás

s pozdravem

Dct 9 1 2020 v 10:40 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 9 1 22:34

komu: d. Vážená kolegyne v sobotu asi nebudu v Praze Se statistikou Vám pomohu až budete mít tabulku vyplnenouPokud budete chtít význam Muehlingova clánku pro merení postoju vysvetlit tak jsem k dispozici Vy nemeríte jen postoje ale i kupní impuls obrat jste zamítla Uvidíme co ukáží data a jaké clánky pomohou namerené postoje a kupní impuls interpretovatS pozdravem

lct 9 1 2020 v 21:54 DM

DM

pá 10 1 6:38

komu: mneBuon giorno egregio professore

ano clánek je pekný a myslím dost srozumitelný U me je težce vysvetlitelné proc nekteré složitejší veci chápu jednoduše a opacne Asi nejaké synapse z mládí:- Ale dobre že to píšete To jak jsem to pochopila z toho clánku mi delá trošku potíže v té mé škále hodnocení a nebylo by náhodou jednodušší ji zkrátit na líbí neutrál nelíbí?? když budu mít v odpovedi náznaky hodne líbí mám dávat jednicky u hodne líbí i líbí?? Protože pak ty hodnoty budeme odecítatpokud mám postupovat stejne zápory od kladu No nevím tedy jestli to z mého výkladu pochopíte co tím myslím

D

Škoda že budete mimo Prahu :-ct 9 1 2020 v 22:34 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 10 1 8:54

komu: d. Vážená kolegyne Dávejte jednicky na každé kotve skály Se zbytkem souhlasím nebo beru na vedomí S pozdravem lDne pá 10 1 2020 6:38 uživatel DM napsal:

DM

pá 10 1 9:26

komu: mneVážený pane 

to jen pro odlehcení pracovního dne a Vaši pripomínky k hodnocení videíto musí být asi zajímavé jakým zpusobem vyjadrujete náklonost k ženskému pohlavítypuvaše kritéria jsem na škále hodnot priradil ke kladným hodnotám:-

jdu se radši venovat práci:-

ale mám lepší náladu

Dpá 10 1 2020 v 8:55 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 10 1 11:12

komu: d. Vážená kolegyne Aby se dalo hodnotit musí být k dispozici více škál minimálne 3 jak navrhl Muehling První na povrchnost Druha na podnikavost a tretí na výjimecnost Tyto znaky je pak možné sledovat od prijetí informace pres sebeprosazování postoje až po konkurenceschopnost akceS pozdravem lDne pá 10 1 2020 9:26 uživatel DM napsal: 33 z mnoha

BP VyhodnocováníDM

Prílohy

so 11 1 13:25

komu: mne Dobrý den pane 

zkuste se prosím podívat na list c 4 zda pokracuji správne v tom vyhodnocování odpovedí

Pokud nekdo napíše že cvicení je skvelé tak to hodnotím že kladne vnímá i protagonistu aže bude doporucovat ackoli to nezminuje protože už to že to tam napsal je podle me doporucení Jen jsi nejsem jistá že to pak spadá že bude doporucovat brand v tomto prípade herbalife

Uvažuji správne? Poradte prosím

Videa mohu vyhodnotit klidne 4 co jsem vybrala- na liste c 3 je ten moon app to tam nedáme ty ostatní jsou moc pekné Záleží jestli budete trvat na tech informacích o protagonistech to si neumím predstavit jak bych delala

preji krásnou sobotu

 já jsem ve škole:-

D

Pole pro prílohyZL

so 11 1 14:51

komu: d. Vážená kolegyne na cvicebním výkonu protagonistu nezáleží Záleží na tom co si z protagonistu vezmou diváci Na informacích o protagonistech jak píšete jsem nikdy netrval Chtel jsem rozdelit diváky podle odlišnností jejich záznamu

Hodnocení na listu 4 jsou vždy jen v prvních dvou sloupcích až na sloupec o koupi která je negována Záver: jsou to kývalové kterí nikdy nekoupí?

Video na listu 3 má bud záznamy prázdné nebo neutrální Proc? 

Vznikl rozdíl mezi záznamy vinou respondentu nebo vinou predcvicující?

Ukazuje se že mezi videi mužeme nalpézt duvody proc je ignorovat proc se jimi potešit proc je doporucovat nebo proc protagonisty napodobovat nákupem Takto jste to asi myslela takže bude-li videí více tak by podobný výstup mohla prokázat cluster analýza

Puvodne jsme se domnívali že diváci se budou v hodnocení videí odlišovat Ted vidíme že ne Je to projev stádního pudu? Možná Proto budeme poztrebovat více videíS pozdravem

l

so 11 1 2020 v 13:25 DM 33 z mnoha

BP VyhodnocováníDM

Prílohy

so 11 1 13:25

komu: mne Dobrý den pane 

zkuste se prosím podívat na list c 4 zda pokracuji správne v tom vyhodnocování odpovedí

Pokud nekdo napíše že cvicení je skvelé tak to hodnotím že kladne vnímá i protagonistu aže bude doporucovat ackoli to nezminuje protože už to že to tam napsal je podle me doporucení Jen jsi nejsem jistá že to pak spadá že bude doporucovat brand v tomto prípade herbalife

Uvažuji správne? Poradte prosím

Videa mohu vyhodnotit klidne 4 co jsem vybrala- na liste c 3 je ten moon app to tam nedáme ty ostatní jsou moc pekné Záleží jestli budete trvat na tech informacích o protagonistech to si neumím predstavit jak bych delala

preji krásnou sobotu

 já jsem ve škole:-

D

Pole pro prílohyZL

so 11 1 14:51

komu: d. Vážená kolegyne na cvicebním výkonu protagonistu nezáleží Záleží na tom co si z protagonistu vezmou diváci Na informacích o protagonistech jak píšete jsem nikdy netrval Chtel jsem rozdelit diváky podle odlišnností jejich záznamu

Hodnocení na listu 4 jsou vždy jen v prvních dvou sloupcích až na sloupec o koupi která je negována Záver: jsou to kývalové kterí nikdy nekoupí?

Video na listu 3 má bud záznamy prázdné nebo neutrální Proc? 

Vznikl rozdíl mezi záznamy vinou respondentu nebo vinou predcvicující?

Ukazuje se že mezi videi mužeme nalpézt duvody proc je ignorovat proc se jimi potešit proc je doporucovat nebo proc protagonisty napodobovat nákupem Takto jste to asi myslela takže bude-li videí více tak by podobný výstup mohla prokázat cluster analýza

Puvodne jsme se domnívali že diváci se budou v hodnocení videí odlišovat Ted vidíme že ne Je to projev stádního pudu? Možná Proto budeme poztrebovat více videíS pozdravem

l

so 11 1 2020 v 13:25 DM 32 z mnoha

LIST C 7DM

ne 12 1 20:10

komu: mne Dobrý vecer pane 

nebojte já pokracujichtela jsem jen znát váš názor a zarazení v tabulce hodnocení tohoto komentáreza me u všeho 0ale je to zajímavé

je to komentár k videu Can you Hack your biological age?

komentár:In Truth We Trust

pred 1 rokem

Cold showers – 20s cold 10s hot –

100mg theanine in coffee to stop jitters & protect neurotransmitters

Breathe – bobreathing – 4s / 4s / 4s

Cut out all oils even sugar is better

Organ meats

Creatine 5g/day

Micro dose LSD 10-20mcg/day

Dirty Genes book

Deep Nutrition book

HRV

Correct posture

Red lights at night

CBD helps deep sleep

Foam rolling before sleep

Fat burning: Fast 12-16hrs Do 20min aerobic eercise then 2min cold eposure 

Routine Consistency trumps variety

Massage devices for bowel movements

Colostrum supplement

Cocktail IV

Trampoline

Stretching

Weekly clay mask

Golf ball rolling on feet

Collagen 20-40g/day

Biology of belief book

Daily Gratitude

Sound healing – frequencies Whole tones Brian FM app Binaural beats

Love family friends Books: never eat alone Quiet Blue Zones

Se

Meditation

Purpose

Pole pro prílohy

Náhled videa na YouTube Can you Hack Your Biological Age? | Ben Greenfield

ZL

ne 12 1 20:43

komu: d. Vážená kolegyne kdybych mel komentovat spokojenost s protagonistou tak dám strední hodnotu To proto že vypadá dobre to znamená že neco za tím co ríká asi bude Je to však složité na to aby to bylo okamžite prevzato ci kopírováno Avšak muže to vést k opakovanému užívání až závislosti Podobný efekt je v markeetingové literature popisován srovnáním naivní a umelecké reklamy Naivní reklama prodává obvyklé zboží ale umelecká vrací toho zákazníka k opakovaným nákupum který to umení vidí a obdivuje Vidíte takto mužete oddelit segmenty V tomto prípade naivu kupujících obvyklé a závislých na umení kupujících etravagantní unikátyS pozdravem

lne 12 1 2020 v 20:10 DM

DM

Prílohy

ne 12 1 22:37

komu: mne Dobrý vecer pane 

provedla jsem vyhodnocení 3 videí- listy 468

List císlo 8- dole jsem provedla krátké hodnocení muže to takto být i ty soucty jsou správné ze kterých budou vycházet výpocty?

List c 7- neprovedla jsem hodnocení z duvodu obtížnosti je zde vysoký stupen originality jak jste predvídal a to asi nezvládnu Predevším z toho duvodu že by se musela projevit má subjektivní invekce a te jsem se v ostatních videích vyhnula Hodnotila jsem striktne co zaznelo a co nikolisama bych z odpovedí mohla vydedukovat jistý postoj ale jak píšu omezila jsem se pouze na to co bylo zrejmé

Prosím tedy o kontrolu zda to takto muže být a co navrhujete za výpocty pro overení hypotézy že pokud budeme vysílat zprávu prostrednictvím youtubu dowlini budou/nebudou kupovat 

velice dekuji

Dne 12 1 2020 v 20:43 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyDM

ne 12 1 22:42

komu: mneano to je presne to na co jsem prišla pri hodnocení ostatních 3 videíjsou pro naivytoto video-list c 7 je pro umelceje z rady Mindvalley které casto poslouchámproto není snadné vyhodnotit review techto respondentu protože tito jsou již originální a nechtejí zapadat do segmentu bežných spotrebitelu

Dne 12 1 2020 v 20:43 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

Prílohy

po 13 1 8:34

komu: d. Vážená kolegyne ted už by videa mohly jít do zpracování Prikládám diplomku která proti sobe hodnnotila opacné konce škál at získáte predstavu o jedné možnosti zpracování Jinou možností je prevést bipolární škály na unipolární A pak je možnost hodnotit podle stredních hodnot celé škály Problém je s tím že jste videa hodnotila sama a jak píšete nemusela jste interpretovat zkratkovité vyjadrování v souladu s efekty které lze u respondenntu ocekávat Mám Vám poslat první statistiku nebo se do toho napred chcete pustit sama?S pozdravem

lne 12 1 2020 v 22:42 DMPole pro prílohyDM

po 13 1 8:50

komu: mneVážený pane 

Pošlete :- já jsem se nedávno rozhodla zkusit magisterské studium na psychologii takže abych se stihla naucit na státnice a prijmackyhodí se každá minutaPreji pohodový den

PS: príští týden musím do Prahy který den by se vám hodil na krátkou osobní konzultaci?

DM

po 13 1 20:54

komu: mne Dobrý vecer pane 

prevod na unipolární škálu získáme odectením záporných hodnot od kladných že? To bude asi lepší myslím jistá si nejsem vubec

Zatím ješte studuji tu bakalárku kterou jste mi poslal Predevším uvažuji jestli budeme taky delat dotazníkové šetrení Víte napadlo mne že výsledkem dotazníkové šetrení je spíše to co si clovek "myslí" že vnímá což vubec nemusí být pravda

Takže co mi poradíte

D

PS: dnes mám obzvlášt nefunkcní mozkové závity takže situace je vážná:_

po 13 1 2020 v 8:35 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 13 1 21:25

komu: d. Vážená kolegyne Radim abyste vyckala na zpracovaná data Ta totiž casto Vámi zminované pochyby vyjasní Také Vám poskytnou spolehlive argumenty pro obhajobu To se týká i poznámky k trídení škálPoznámka k té psychologii: vždy tam byl pretlak Doporucoval bych Vám precíst si nejaký clánek z psychologického casopisuS pozdravem lDne po 13 1 2020 20:54 uživatel DM napsal:

ZL

po 13 1 22:27

komu: d. Vážená kolegyne z tabulky vynechte volné rádky a u listu 6 dejte všechny škály jedna chybí Jinak se data nedají zpracovat Záhlaví sloupcu nazvete též v jednom rádku takto:

protaga protagonista

protagb

protagc

protagd

protage

cva cvicí

cvb

cvc

cvd

cve

kupa kupuuje

kupb

kupc

kupd

kue

dopa doporucuje

dopb

dopc

dopd

dope

Zatí výsledek jen jednoho listu 8 v klastrové analýze vypadá takto:

imagepng

imagepngS pozdravem

lpo 13 1 2020 v 21:25 odesílatel ZL napsal:

DM

út 14 1 6:35

komu: mneu listu c 6 chybí jedna priorita protože tam nikdo necvicíje to ústní propagace nejaké filipínky na MLM prodej Valentus náš tlustoch

co s tím tedy?po 13 1 2020 v 22:27 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 14 1 10:44

komu: d. Vážená kolegyne asi bych list 6 o efektivite komentáru vynechal protože srovnávat lze jen stejné podklady Nešly by ty slovní komentáre srovnat s tím prezentujícím "umelcem" na kterého jjste se me dotazovala?S pozdravem

lút 14 1 2020 v 6:35 DM

DM

út 14 1 11:06

komu: mneprecetla jsem prvních 5 komentáru a tam ani náhodou netuším kam bych je na škálách priradilato by šlo asi všechno do neutrálujestli máte chvílictete rychle tak zkuste sám vyhodnotitti lidé tam píší úplne o necem jiném

ješte tedy mužeme 6 odbourat :-

Dút 14 1 2020 v 10:44 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 14 1 11:18

komu: d. Vážená kolegyne dobre tak list 6 nebudeme používat U zbylých dvou prosím o editacní úpravy které jsou nezbytné pro vložení do statistického programuS pozdravem

lút 14 1 2020 v 11:06 DM

DM

út 14 1 11:51

komu: mneeditacní úpravy máte na mysli jak jste mi je poslal výše?- abcde a vymazat prázdné rádky?

Dút 14 1 2020 v 11:19 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 14 1 14:39

komu: d. Ano presne to máám na mysli

út 14 1 2020 v 11:51 DM 31 z mnoha

Klastrova analýzaDM

Prílohy

út 14 1 21:20

komu: mneVážený pane 

k tomu abych pochopila smysl a jak jste došel k datum ve vaší tabulce jiste víte že bych mela znát z ceho jste vycházel

Použil jste monotetickou shlukovou analýzu? Jako shluky jste urcil co? U cluster 1 jsou namerená data vynechal jste hodnoty 0 Co znamenají hodnoty u cluster 2?

Pokud mi treba napovíte jakou shlukovou analýzu jste použil možná budu chytrejší:-

dekuji

prikládám tabulku

Pole pro prílohyZL

út 14 1 22:39

komu: d. Vážená kolegyne jak jsem psal minule použil jsem two step cluster analysis pouze k listu 8 protože nic jiného nefungovalo zrejjme kvuli neupraveným datum Klastrovou analýzu aplikuji na celkový soubor porovnám rozdíly dílcích videí a pak pujdu na detailní analýzy podle škál v retezci postoj - chování - poucování propagace v MLMCo patrí do jednoho klastru a co do druhého je videt na procenticky serazených faktorech Faktory jsou oznacené zkratkami které jjste ted sama dávala do tabulky Je oznaceno i to které prediktory jsou duležité více a které méne Doporucuji si pustit na youtube two step cluster analysis kde je vše vysvetleno Musím se omluvit Do pondelka nebudu k dispozici Jedu ucit do Francie a pres víkend mám schuziS pozdravem

lút 14 1 2020 v 21:20 DM

DM

út 14 1 22:58

komu: mnemoc dekuji

opravdu jsem o dvoustupnové klastrové analýze nic v predešlých vzkazech nic nenašla pouze že jste použil klastrovou

Užijte si cestu a myslím že západní vzorek Evropy pochopí že v Cesku se s tím nepáráme a jedeme na vedecké úrovni:-

Jen ješte otázka k té psychologii napsal jste prectete si nejaký clánek v psych casopisenení to trochu moc obecné a nic neríkající Já k tomu studiu mám velice specifické duvody které Vás treba jednou prekvapí:-

mejte se krásne

Dút 14 1 2020 v 22:39 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 14 1 23:18

komu: d. Vážená kolegyne Pokud si neprectete clánek z psychologického casopisu asi nebudete u prijímacem rozumet na co se ptajíS pozdravem lDne út 14 1 2020 22:58 uživatel DM napsal:

DM

st 15 1 7:50

komu: mnetak to jsem v klidu ctu porád:-myslela jsem že máte na mysli neco konkrétního

Dút 14 1 2020 v 23:19 odesílatel ZL napsal: 30 z mnoha

BPDM

Prílohy

so 18 1 21:13

komu: mneVážený pane 

verím že se vás nedotkne když vám rovnou napíšu že zapomeneme na klastrovou analýzu Tu mohu použít u obhajoby doktorátu pokud budu v marketingu pokracovat Nemám ani SPSS s pomocí kterého je vysvetlení na youtube a navíc jsme to v rámci výuky vubec nebrali

Pojdme tedy k úspešnému dokoncení BP a uspokojivému výsledku mého výzkumu 

Mužete si prosím otevrít eelovou tabulku na liste c8 kde si zatím ješte pohrávám s možností výsledku 

Budeme vycházet z faktu a úplne strucný cíl práce v tuto chvíli mužeme nazvat - potvrzení ci nepotvrzení hypotézy že dowlini po zhlédnutí videa na youtube budou cvicit a budou propagovat znackua´T UŽ JE TO CVICENÍ LEGINY

Jako testovací kritérium jsme zvolili náhodný výber respondentu hodnotících videa Tuto množinu jsme nekritériovali brali jsme ji jako homogenní vzorek jehož výsledek jsme merili na základe úspešnosti-neúspešnosti Zjistila jsem že jsem správne zvolila videa protože v prvním cvicí i propaguje znacku v druhém jen cvicí a nepropaguje nic a ve tretím necvicí jen propaguje Tyto videa tedy mužeme položit do komparace a vyhodnotit které video bude nejúspešnejší Porád neumím uchopit ty hodnoty prevedla jsem je tedy do procent a rozdelila podle rozsahu oddelila jsem kladné a záporné postoje respondentu U kladných hodnot jsem spocítala rozptyl a smerodatnou odchylku u záporných to ale nelze protože zrovna u toho videa vyjde vše 0 Pak jsem taky premýšlela jestli není zádrhel v tom že jsem do základního rozlišení dala jen 1 a 0

Ale úplne jsem se zaseklau hodnoty µ Když tedy zvažuji jak udat H0 co bude  µ??

Verím že se budete na chvíli snést na mou pozemskou úroven a odpovedet mi jazykem mého kmene abych bleskove pochopila zádrhel a vy mel ode mne klid:-

s pozdravem

D

PS: ano vím že jste do pondelka mimo stací že odpovíte až budete moci Treba zatím na neco prijdu:-

Pole pro prílohyZL

so 18 1 22:05

komu: d. Vážená kolegyne Nemusíte používat klastrovou analýzu ale musíte doložit že to co jste delala má hodnotný výsledek To komentuje že podle pocitu a variability Na hodnocení variability je spousta metod Píšete o odchylce Pokud nechcete používat statistiku tak zduvodnete nastavení hranic na té odchylce Ptáte sena hodnotu mi Já ji nepoužívám Nulová hypotéza se používá v sociologii Nikdy jsem ji v marketingovém clánku nevidel Merit k neeistenci je méne efektivni než merit rozdíl nebo shodu mezi substitucními faktory Co se týce hodnot 0 a 1 tak je sectete pod sloupcem a komparujte celkové hodnoty Postupujete tak jak máte Ted jste ve fázi povrchní kontroly dát a zacínáte jim rozumet Pokracujte S pozdravem lDne so 18 1 2020 21:13 uživatel DM napsal:

DM

so 18 1 22:20

komu: mnea díval jste se na celý list c 8?? já ted pocítám všechny ty hodnoty zvlášt u každého videa protože to by práve mohl výstup- komparovat výsledky které z videí je nejúspešnejší co myslíte

Dso 18 1 2020 v 22:05 odesílatel ZL napsal:

DM

so 18 1 22:22

komu: mnea taky tou nulovou hypotézou jsem myslela obraznejá nevím jak nastavit H0so 18 1 2020 v 22:05 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

DM

Prílohy

so 18 1 23:06

komu: mneVážený pane 

ješte k vaší odpovedi Já to chápu tak že jste mi napsal že jsem se rozhodla nepoužívat statistiku ale variabilitu

Skutecnost je taková že jsem se inspirovala DP co jste mi zaslal kde je statistické! vyhodnocení dotazníku Místo dotazníku mám já videa a príslušné výroky respondentu Následne jsem si za pomocí videa https://wwwyoutubecom/watch?v=VMRZO_yYWrA&list=PLJloaaASh7ooYc_Z60rbt8kLbgOSUpq&inde=2 nazvané statistika video-testování hypotéz zopakovala výpocty rozptylu a smerodatné odchylky které chci použít ve vzorci pro testované kritérium- µ

Vy jste pred casem ríkal potvrzení platnosti p=95% a = 005

V té DP je pro overení H0 a je tam uvedeno H0 = µ0 = µ H1 = µ0 ? µ což musí mít nejaký význam kterému nerozumím Proto jsem psala že nevím co je µ když já si myslím že jde pouze o nejakou hodnotu která se používá u H0 a muže být skeptického ražení ale je konkrétníco me mate je H0 = µ0- co znamená ta nula?? násobeno 0 =0 a pak tedy 0= µ

Takže na tom ted stojím

doplnila jsem tabulky na listu c8

D

so 18 1 2020 v 22:05 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne Pole pro prílohy

Náhled videa na YouTube Statistika video - testování hypotéz

ZL

ne 19 1 10:34

komu: d. Vážená kolegyne Videl jsem že jste zpracovala videa zvlášt ale asi jen za jednoho respondenta za každé video protože na grafech byly nuly a jednicky Potrebujete ty sloupcové soucty podle kotev škál jak jsem psalS pozdravem lDne so 18 1 2020 22:20 uživatel DM napsal:

DM

ne 19 1 12:20

komu: mne Dobrý den

no já jsem to prevedla do percentuálního rozmezí- 0-25% 26-50% a pak jsem tam dala stejne jako u hodnocení respondentu bud výskyt jevu-1 nebo absenci -0

tak to je asi špatne

dobre mám tedy asi provést absolutní cetnosti u jednotlivých videí jako soucet respondentu který jsem napocítala pod tabulkou odpovedí respondentu?

v tom prípade v tech tabulkách nebudou ty procenta ale zase jen popis škály-hodne dobre spíše dobreatd já opet navrhuji vynechat hodnotu neutrální protože nám nic neríkáano?ono by se to teoreticky dalo pak i secíst napríklad dát jinou váhu u hodne líbí a spíše líbí a u hodne nelíbí a spíše nelíbí a odecíst soucet záporných hodnot od kladných hodnottím bychom dostali pouze jedno císloale nevím podle ceho bych urcovala váhua co by nám vlastne ríkalo

pokud mám postupovat inspirovaná DP která je docela srozumitelná vystacím si s prirazenýma hodnotama ke škálám slovne vyjádrenýmatzn hodne líbí atdcož pri zvážení ceho chceme dosáhnout je více než uspokojující souhlasíte veliteli?? 

My chceme overit a zjistit jakým zpusobem videa dosáhneme nejvetšího úcinku na naše dowlinykdyž už jsme u toho už to stejne dávno vím:- ideální video je v pohybu kde je nejakým zpusobem ukázán-vizualizován výsledek je vecný pritažlivý a predevším z nej nesmí být cítit propagace

jen moc prosím co je H0 = µ0 = µ H1 = µ0 ? µ   smutne koukám

predem dekuji

Dne 19 1 2020 v 10:34 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 19 1 13:29

komu: d. Vážená kolegyne  Souhlasím že nebudou procenta ani vahy jen cetnosti H0 je opak H 2 H0 ríká že mezi faktorem A a B není vztah H1 testuje zda faktor A je významnejší než B Nám stací H1S pozdravem lDne ne 19 1 2020 12:20 uživatel DM napsal:

DM

ne 19 1 21:06

komu: mne Dobrý vecer pane 

já jsem opet v listu c 8 upravila tabulky i grafy vypocetla znovu rozptyly a smerodatné odchylky Navrhujete prosím nejaké následné kroky pro získání uspokojujících výsledku? Já jsem puvodne rozdelila kladné a záporné hodnoty tím jsem myslela že získám nejaký hodnotný ukazatelted ale váhám co jsem tím vlastne získalastále musíme overit že video je vhodné lépe receno jestli je nejvhodnejší AB nebo C? Budeme je tedy komparovat mezi sebou? Jaké další výpocty k tomu budu prosím potrebovat Studentuv T- test? Bude stacit? 

moc dekuji za radu

Dne 19 1 2020 v 13:29 odesílatel ZL napsal: 30 z mnoha

BPDM

Prílohy

so 18 1 21:13

komu: mneVážený pane 

verím že se vás nedotkne když vám rovnou napíšu že zapomeneme na klastrovou analýzu Tu mohu použít u obhajoby doktorátu pokud budu v marketingu pokracovat Nemám ani SPSS s pomocí kterého je vysvetlení na youtube a navíc jsme to v rámci výuky vubec nebrali

Pojdme tedy k úspešnému dokoncení BP a uspokojivému výsledku mého výzkumu 

Mužete si prosím otevrít eelovou tabulku na liste c8 kde si zatím ješte pohrávám s možností výsledku 

Budeme vycházet z faktu a úplne strucný cíl práce v tuto chvíli mužeme nazvat - potvrzení ci nepotvrzení hypotézy že dowlini po zhlédnutí videa na youtube budou cvicit a budou propagovat znackua´T UŽ JE TO CVICENÍ LEGINY

Jako testovací kritérium jsme zvolili náhodný výber respondentu hodnotících videa Tuto množinu jsme nekritériovali brali jsme ji jako homogenní vzorek jehož výsledek jsme merili na základe úspešnosti-neúspešnosti Zjistila jsem že jsem správne zvolila videa protože v prvním cvicí i propaguje znacku v druhém jen cvicí a nepropaguje nic a ve tretím necvicí jen propaguje Tyto videa tedy mužeme položit do komparace a vyhodnotit které video bude nejúspešnejší Porád neumím uchopit ty hodnoty prevedla jsem je tedy do procent a rozdelila podle rozsahu oddelila jsem kladné a záporné postoje respondentu U kladných hodnot jsem spocítala rozptyl a smerodatnou odchylku u záporných to ale nelze protože zrovna u toho videa vyjde vše 0 Pak jsem taky premýšlela jestli není zádrhel v tom že jsem do základního rozlišení dala jen 1 a 0

Ale úplne jsem se zaseklau hodnoty µ Když tedy zvažuji jak udat H0 co bude  µ??

Verím že se budete na chvíli snést na mou pozemskou úroven a odpovedet mi jazykem mého kmene abych bleskove pochopila zádrhel a vy mel ode mne klid:-

s pozdravem

D

PS: ano vím že jste do pondelka mimo stací že odpovíte až budete moci Treba zatím na neco prijdu:-

Pole pro prílohyZL

so 18 1 22:05

komu: d. Vážená kolegyne Nemusíte používat klastrovou analýzu ale musíte doložit že to co jste delala má hodnotný výsledek To komentuje že podle pocitu a variability Na hodnocení variability je spousta metod Píšete o odchylce Pokud nechcete používat statistiku tak zduvodnete nastavení hranic na té odchylce Ptáte sena hodnotu mi Já ji nepoužívám Nulová hypotéza se používá v sociologii Nikdy jsem ji v marketingovém clánku nevidel Merit k neeistenci je méne efektivni než merit rozdíl nebo shodu mezi substitucními faktory Co se týce hodnot 0 a 1 tak je sectete pod sloupcem a komparujte celkové hodnoty Postupujete tak jak máte Ted jste ve fázi povrchní kontroly dát a zacínáte jim rozumet Pokracujte S pozdravem lDne so 18 1 2020 21:13 uživatel DM napsal:

DM

so 18 1 22:20

komu: mnea díval jste se na celý list c 8?? já ted pocítám všechny ty hodnoty zvlášt u každého videa protože to by práve mohl výstup- komparovat výsledky které z videí je nejúspešnejší co myslíte

Dso 18 1 2020 v 22:05 odesílatel ZL napsal:

DM

so 18 1 22:22

komu: mnea taky tou nulovou hypotézou jsem myslela obraznejá nevím jak nastavit H0so 18 1 2020 v 22:05 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

DM

Prílohy

so 18 1 23:06

komu: mneVážený pane 

ješte k vaší odpovedi Já to chápu tak že jste mi napsal že jsem se rozhodla nepoužívat statistiku ale variabilitu

Skutecnost je taková že jsem se inspirovala DP co jste mi zaslal kde je statistické! vyhodnocení dotazníku Místo dotazníku mám já videa a príslušné výroky respondentu Následne jsem si za pomocí videa https://wwwyoutubecom/watch?v=VMRZO_yYWrA&list=PLJloaaASh7ooYc_Z60rbt8kLbgOSUpq&inde=2 nazvané statistika video-testování hypotéz zopakovala výpocty rozptylu a smerodatné odchylky které chci použít ve vzorci pro testované kritérium- µ

Vy jste pred casem ríkal potvrzení platnosti p=95% a = 005

V té DP je pro overení H0 a je tam uvedeno H0 = µ0 = µ H1 = µ0 ? µ což musí mít nejaký význam kterému nerozumím Proto jsem psala že nevím co je µ když já si myslím že jde pouze o nejakou hodnotu která se používá u H0 a muže být skeptického ražení ale je konkrétníco me mate je H0 = µ0- co znamená ta nula?? násobeno 0 =0 a pak tedy 0= µ

Takže na tom ted stojím

doplnila jsem tabulky na listu c8

D

so 18 1 2020 v 22:05 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne Pole pro prílohy

Náhled videa na YouTube Statistika video - testování hypotéz

ZL

ne 19 1 10:34

komu: d. Vážená kolegyne Videl jsem že jste zpracovala videa zvlášt ale asi jen za jednoho respondenta za každé video protože na grafech byly nuly a jednicky Potrebujete ty sloupcové soucty podle kotev škál jak jsem psalS pozdravem lDne so 18 1 2020 22:20 uživatel DM napsal:

DM

ne 19 1 12:20

komu: mne Dobrý den

no já jsem to prevedla do percentuálního rozmezí- 0-25% 26-50% a pak jsem tam dala stejne jako u hodnocení respondentu bud výskyt jevu-1 nebo absenci -0

tak to je asi špatne

dobre mám tedy asi provést absolutní cetnosti u jednotlivých videí jako soucet respondentu který jsem napocítala pod tabulkou odpovedí respondentu?

v tom prípade v tech tabulkách nebudou ty procenta ale zase jen popis škály-hodne dobre spíše dobreatd já opet navrhuji vynechat hodnotu neutrální protože nám nic neríkáano?ono by se to teoreticky dalo pak i secíst napríklad dát jinou váhu u hodne líbí a spíše líbí a u hodne nelíbí a spíše nelíbí a odecíst soucet záporných hodnot od kladných hodnottím bychom dostali pouze jedno císloale nevím podle ceho bych urcovala váhua co by nám vlastne ríkalo

pokud mám postupovat inspirovaná DP která je docela srozumitelná vystacím si s prirazenýma hodnotama ke škálám slovne vyjádrenýmatzn hodne líbí atdcož pri zvážení ceho chceme dosáhnout je více než uspokojující souhlasíte veliteli?? 

My chceme overit a zjistit jakým zpusobem videa dosáhneme nejvetšího úcinku na naše dowlinykdyž už jsme u toho už to stejne dávno vím:- ideální video je v pohybu kde je nejakým zpusobem ukázán-vizualizován výsledek je vecný pritažlivý a predevším z nej nesmí být cítit propagace

jen moc prosím co je H0 = µ0 = µ H1 = µ0 ? µ   smutne koukám

predem dekuji

Dne 19 1 2020 v 10:34 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 19 1 13:29

komu: d. Vážená kolegyne  Souhlasím že nebudou procenta ani vahy jen cetnosti H0 je opak H 2 H0 ríká že mezi faktorem A a B není vztah H1 testuje zda faktor A je významnejší než B Nám stací H1S pozdravem lDne ne 19 1 2020 12:20 uživatel DM napsal:

DM

ne 19 1 21:06

komu: mne Dobrý vecer pane 

já jsem opet v listu c 8 upravila tabulky i grafy vypocetla znovu rozptyly a smerodatné odchylky Navrhujete prosím nejaké následné kroky pro získání uspokojujících výsledku? Já jsem puvodne rozdelila kladné a záporné hodnoty tím jsem myslela že získám nejaký hodnotný ukazatelted ale váhám co jsem tím vlastne získalastále musíme overit že video je vhodné lépe receno jestli je nejvhodnejší AB nebo C? Budeme je tedy komparovat mezi sebou? Jaké další výpocty k tomu budu prosím potrebovat Studentuv T- test? Bude stacit? 

moc dekuji za radu

Dne 19 1 2020 v 13:29 odesílatel ZL napsal: 29 z mnoha

ecelDM

Prílohy

ne 19 1 21:07

komu: mnezapomnela jsem priložit

Pole pro prílohyZL

Prílohy

ne 19 1 22:23

komu: d. Vážená kolegyne párový t-test vypadá takto:Herbalife a Valentus se shodují na kladných i záporných kotvách a Herbalife a 7 Minute se liší v kladných kotvách Tedy v ocích responndentuviz prílohaS pozdravem

lne 19 1 2020 v 21:07 DM

zapomnela jsem priložit

Pole pro prílohyDM

út 21 1 9:33

komu: mne Dobrý den pane 

vcera jsem absolutly nemela time takže zacínám zkoumat vaši tabulku

zhruba -wuaaaauuuuuneraduji se však zbytecne

ten t-test mohu odevzdat v mé BP? Vy jste použil nejaký software který já napr nemám? jak to tedy budu obhajovat ? Nechtela jsem vám to ríkat ale rozptyly jsem pocítala rucne nepodarilo se mi zadat vzorec do ecelu :- Já ráda pocítám predstavuji si že to jsou peníze:-

thanks for your answer

D

PS: V TQM jsem vcera ukoncila spolupráci na predstavení marketingového výzkumu mi bylo receno že to je to poslední nejdríve se udelá "nejaká propagace" mi došly argumenty Ta agentura to však mela velice hezky zpracované finální rozpocet byl 449tis vcetne workshopu a zaškolením jak pracovat s leady Já budu zítra v Praze okolo 13:00 bych mohla mít cas tak bychom mohli treba uskutecnit ústní konzultaci Následne 26-29 budu pracovne v Itálii od 32 nastupuji do nové práce takže co myslíte zvládneme to do 32 dokoncit?ne 19 1 2020 v 22:24 odesílatel ZL napsal:

ZL

Prílohy

út 21 1 10:03

komu: d. Vážená kolegyne já použil IBM SPSS software který je na mistnosti 408 na Všem pro studenty Datový základ práce je hotový zbývá napsání tetu Tam bude duležité vysvetlit kde se namerený rozdíl zrodil a jak jej použít v prai To budere muset jít zpátky do kritérií hodnocení videí Potrebovala byste neco jako záznamový arch z pozorování který jsem priložil v ceštine do skript z marketingového výzkumu V anglictine je v priloženém clánku S pozdravem

lút 21 1 2020 v 9:33 DMPole pro prílohyDM

út 21 1 10:36

komu: mneVážený pane 

dekuji prošla jsem Vaše výsledkyasi mám chybu ve výsledcích já nebo tomu dobre nerozumím std deviation = rozptyl že?

no budu se ted venovat teoretické cásti máme docela problémmáme v kap 23 validované otázky k merení postoju Co s tím? Takže: nikoho jsme se neptali bylo nám to jedno ale hodnotili jsme prímo konkrétní reakce  Hodnotili jsme je bez použití jiných nástroju pouze z faktu které zaznely ci nezaznely Ty jsme seradili podle škály která se používá pri hodnocení validovaných otázek Takže bychom se mohli já bych mohla:- se venovat popisem škál Takže bych se vlastne okrajove zmínila o validovaných otázkách validaci jako takové což mi nahraje na to že jsem hodnotila reakce respondentu podle toho co zaznelo tím pádem jsem eliminovala možnou chybovost v invektivách co tím respondenti asi mysleli 

me se s Vámi tak dobre premýšlí

Popis a postupy t-testu mám dát do teoretická cásti nebo praktické?

ješte jednou dekuji

út 21 1 2020 v 10:03 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 21 1 10:48

komu: d. Vážená kolegyne po prostudování validovaných otázek jste sestavila svuj záznamový arch pro vyhodnocování Vámi pozorovaných videí Popis a postupy t-testu nemusíte dávat nikam Je to standard Ale pokud je chcete nekam dát tak do metodiky cást zpracování datS pozdravem

lút 21 1 2020 v 10:36 DM

DM

út 21 1 11:12

komu: mnedekuji

Dút 21 1 2020 v 10:48 odesílatel ZL napsal:

DM

út 21 1 12:15

komu: mnepane 

je možné aby nejaký vedecký clánek mel 2111 stran? Pokud ne co tedy znamená to císlo v odkazu?

dekuji

Dút 21 1 2020 v 10:48 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 21 1 15:10

komu: d. Vážená kolegyne to dlouhé císlo muže znamenat že clánek ješte nevyšel a má jen císlo clánku Proto u nej nenajdete stránky ani svazek ani císlo svazkuS pozdravem

lút 21 1 2020 v 12:15 DM

DM

út 21 1 16:34

komu: mnedekuji

Dút 21 1 2020 v 15:10 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 21 1 17:11

komu: d. Vážená kolegyne zapomel jsem reagovat na nabídku "zítra ve stredu okolo 13:00" Já mohu být na Všem od 15 - 16 hodin Dejte vedet kde jinde se sejdeme pokud to má být dríveS pozdravem

lút 21 1 2020 v 16:34 DM

DM

út 21 1 20:47

komu: mne Dobrý vecer 

jste moc hodný Já sama nevím v kolik hodin skoncím na jednání takže díky tomu že mám na vás císlo mohu vám napsat sms nebo i zavolat?

D

út 21 1 2020 v 17:11 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 22 1 8:45

komu: d. Vážená kolegyne jasne Od 16 mám vypsané konzultace tak pred 16 h se mužeme sejítS pozdravem

lút 21 1 2020 v 20:47 DM

DM

st 22 1 9:29

komu: mneOk možná to bude o dost dríveuž jsem v Praze

D 28 z mnoha

BPDM

so 25 1 20:26

komu: mnevážený pane 

posílám opet kousek pred zítrejším setkáním v 9:00 22 Polarita lingvistika a styly WOM prodejcePredmetem této podkapitoly bakalárské práce je ta cást lingvistiky která se zabývá obsahovým významem slovního projevu Pro naplnení hlavního cíle této práce bylo zjistit zda dowlini po shlédnutí videa prostrednictvím youtube budou motivování k cvicení a budou také ochotni se o zážitek v tomto videu podelit a doporucovat jej Aby tedy došlo ke správné interpretaci posouzení respondentu je treba z literární rešerže komparovat oblasti lingvistiky a polarity které s tímto souvisí 221 LingvistikaV globálním prostredí 21století je kladen duraz na schopnost lidí komunikovat skrze ruzné kulturní a jazykové prostory Urcujícím faktorem úspešné mezikulutní komunikace je ochota komunikovat s lidmi jiných zemí Jackson 2014 V aktuální globalizované multikulturní a mnohojazycné dobe se používá anglictina jako pluracentrický jazyk a jako lingua franca Jenkins 2007 S tím souhlasí i Mareš 2014 str 12 a uvádí že anglictina jako lingua franca nahradila pidžin užívaný ve stredoveku který sloužil pro dorozumívání mezi muslimy a krestany ve Stredomorí a zahrnoval prvky rectiny arabštiny a románských jazykuRelativitou vztahu mezi skutecností a jazykem i vlivy lingvistiky na naše myšlení se zabývá Pokorný 2010 str 204 Uvádí že rozdíly jazyku korelují zároven s myšlením z toho duvodu že jazyk je produktem naší mysli Dále uprenuje že z rámce „podkategorií“ jednotlivých jazyku v souvislosti s predchozím tvrzením logicky vyplývá že rozdílné kategorie se prolínají i do rozdílného myšlení Zároven však uvádí že jazykové trídení nemusí vyjadrovat nejnižší úroven hodnocení kdy jazyková konceptualizace nemusí být vždy komplením projevem všech kategorií avšak vliv mají také okolností a kontety které nemusí být nutne zachyceny v jazyceTrnka 2str 14 uvádí jako nejnižší premístitelnou jednotky vety a zároven jako jednotku morfologie „slovo“ K dekódování jednotlivých slov mužeme použít obsahovou analýzu Janoušek 201str 116 uvádí definici obsahové analýzy podle B Berelsona jako „výzkumnou techniku pro objektivní systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace“ avšak hlavní úcel této analýzy vystihuje v otázkách využívajíc komparace výzkumu dalších lingvistu jako jsou H Lasswell O Holsti:- Jak je výzkumný problém definován v kategoriích?- Jaká obsahová jednotka má být klasifikována?- Jaký systém enumerace má být použit?Dále poukazuje na rozmanitost obsahové analýzy zpusobenou jejím rozdelením na substanciální co se ríká a zpusobové kategorie jak se to ríká a kdy na rozdelení do techto kategorií jsou v ruzných prípadech kladeny rozdílné požadavky V tomto prípade se odkazuje na specifikaci dané problematiky na O Holstiho a rozdeluje požadavky na :-    V definici operacionální analýzy musí být splneny dva požadavky: umožnit pri dekódování docházet k reliabilním úsudkum a být validní reprezentací výzkumníkových konceptu-    Všechny relevantní položky by mely být zaraditelné do nekteré ze zvolených kategorií-    Kategorie by se mely vzájemne vylucovat-    Kategorie by mely být vzájemne nezávislé Zarazením jedné položky do jisté kategorie by nemelo ovlivnit její zarazení do jiné kategorie-    Rozdelení položek do kategorií by melo být provádeno podle jednoho stejného pravidlaHosti 1969 str 116 dodává že je zapotrebí oznacení obsahu které se mají dekódovat tedy jeho segmentu Tyto segmenty se znací jako záznamové jednotky a mohou jimi být paragrafy vety nebo slova Pro klasifikaci záznamových jednotek ZJ jsou použity jednotky kontetové které jsou zároven nejvetšími obsahovými jednotkami OJ Jejich význam spocívá práve k urcení jaký význam má napr použité slovo jako ZJ v daném kontetuProblematiku která muže nastat pri zpracování obsahové analýzy OA vystihuje Sedláková 2015 str 291 a cituje Neundorfovou 2002:v:„Pokud jde o obsahovou analýzu zdá se že eistuje rozšírený ale šokující predpoklad že ji muže provádet kdokoli bez patricného tréninku a také se zdá že eistují další obecné predstavy že jakékoli zkoumání zpráv lze oznacit za obsahovou analýzu“Sedláková 2015 str 292 pak charakterizuje OA jako kvantitativní systematický a objektivní popis zjevného obsahu komunikace predstavuje ji jako nejfregventovanejší výzkumnou metodu používanou pro odhalení zámeru komunikátoraJako príklad OA bude použit výzkum z vedeckého clánku Yamada 2019 který hodnotil reakci verejnosti na zprávy o vulkanistické erupci Mount Kusatsu Shirane a provedl analýzu obsahu komentáru online ctenáru Tato studie analyzovala tón komentáru v následujících trech sémantických orientacích: pozitivní negativní a neutrální pro kategorie B výzkum C predvídatelnost erupce a D vládní postoj k sopecným katastrofám V prípade komentáru v kategoriích A fatalismus a F vedecké vysvetlení erupcí bylo obtížné identifikovat zda sémantická orientace byla pozitivní ci negativní protože poznámky kategorie E vnímání rizika odkazovaly hlavne na nebezpecnost sopecné katastrofy a nálady byly vetšinou negativní Proto byly tyto kategorie považovány za nezpusobilé pro analýzu sémantické orientace Podpurné nebo príznivé zprávy byly identifikovány jako pozitivní a kritické nebo zesmešnující zprávy byly identifikovány jako negativní Kategorie „neutrální“ zahrnovala príbehy s neutrálním nebo smíšeným tónem? Napr: „Chápu že predikce erupce je obtížná ale je treba mít na pameti že tento výzkum je výrazne financován danovými poplatníky“ Bylo zaznamenáno že eistuje pouze nekolik poznámek se smíšeným tónem Jak bylo bylo popsáno každý komentár kódovali tri kodéry a poté byla zaznamenána vetšina odpovedí K obsahové analýze je však potreba jednak zaznamenat ochotu sledujících sdílet informace ale také vzhledem ke globalizaci overit jazykovou preferenci Tím se zabýval ve své výkumné práci Cao 2019 Tato studie byla provedena v Macau sociálne psychologicky rozmanitém kontetu šedesáti dvou studentu prvního a druhého rocníku vysoké školy S použitím polostrukturovaného rozhovoru jako nástroje sberu dat pro tento výzkum Výsledky naznacovaly že úcastníci si jsou vedomi stavu anglictiny jako mezinárodního jazyka a uvedli také vysokou ochotu komunikovat ve dvou standartních odrudách tzn americkou a britskou anglictinou pro osobní komunikaci a sociální médiaOd vzniku internetu roste síla ústní revoluce Yoo et al 2008 Desart et al 2019 jehož vedecký výzkum se zabýval zkoumáním ochoty sdílení informací a vnímání spotrebitele na reklamní video na Youtubu a jeho postoji ke znacce poukazuje na fakt že toto vnímání odráží vícekriteriální povahu zapojení Vybírá z témer tisíce komentáru k digitálním videím znacky Dove na Youtube Jeho zjištení odhadují že dej príbehu protagonisté a verohodnost vyvolávají zapojením spotrebitele aktivací kognitivních emocionálních a behaviorálních reakcí v urcité sekvenciOchotou sdílet své zážitky z dovolených a tedy zkušeností s cestovní kancelárí ale i zvolenou destinací která se stává velice populární práve ve svém sdílení na internetu se zabýval také Olivera et al 2019 Jeho snahou bylo také pochopit chování lidí kterí naopak své zkušenosti sdílet nechtejí Studie vychází z teorie sociálních vlivu a jejich trí konstrukcí-identifikace internalizace a dodržování predpisu jakož i osobnosti uživatelu Na základe 381odpovedí byly odhaleny dve základní príciny kterými byly zaprvé vnímané potešení jako nejsilnejší motiv ke sdílení zážitku v online sítích a na webových stránkách a naopak jako motiv kdy lidé nechtejí sdílet své zážitky byly problémy s bezpecností a ochranou jejich soukromí Práve zahochování soukromí jako neochota sdílení informací se shoduje se zjištením Nonneckeho et al 2001 ale i i Fogela et al 2009 kterí studovali rizika duveru a otázky ochrany osobních údaju týkající se sociálních sítíStrukturální model byl vyhodnocen pomocí variacních kritérií a stupne významnosti koeficientu dráhy hodnocených technikou bootstrapping Hodnoty VIF jsou nižší než 5 a pohybují se mezi 1199 a 2334 což naznacuje že je zde problém s multikolinearitou Lee 2010 Obrázek dve zobrazuje odhadovaný strukturální model a jeho výsledky

  112  Polarita

V návaznosti na informace zjištené v predešlé kapitole je potreba tyto informace setrídit a v závislosti na polarite je také usporádat

223 Youtube jako reklamní kanál

 Brandshaw et al 2008 popisuje YouTube jako komunitu založenou v roce 2005 která umožnuje uživatelum komentovat zverejnovat sdílet odkazovat a prohlížet obsah videí na webu Svou návštevností se zarazuje jako tretí nejvetší webovou stránku na svete s více než miliardovou návštevností za mesíc a s více než šesti miliardami hodin videí Perrin 2015 doplnuje že nejcastejšími uživateli jsou mladí uživatelé ve veku 18-34 let kterí tvorí dve tretiny všech uživatelu a sledují YouTube více než jakýkoli jiný kanál kabelové televize Brandshaw 2008 zminuje že YouTube je také bohatým zdrojem informací o trzích a spotrebe Napríklad spolecnosti jako jsou iPhone a Blackberry nabídly YouTube lokalizovanou verzi která umožnila jejich zákazníkum prohlížet videa na jejich kapesních zarízeních Touto službou s pridanou hodnotou umožnili vytvorit novou reklamní strategii Nielsen 2015 Kotler et al 2013 uvádí že YouTube má více než 30 000 partneru z 27 zemí kterí se podílejí na zvyšování originální obsahu a tím získali užitek ze sdílení výnosu z reklam na YouTubeHodnocením vlivu reklamy YouTube na pritažlivosti pro mladé zákazníky se zabývá Dehghani et al 2016 Uvádí skutecnost že faktory prijetí reklamy které pusobí na stále roustoucí pocet lidí kterí tráví na YouTube obrovské množství casu po celém svete jsou ctyri Jsou jimi zábava informativnost prizpusobení a podráždení a zároven tyto faktory prohlubují povedomí o znacce a zámer spotrebitele koupit Tuto teorii potvdil studentovým t-testem a Friedmanovým testem se zaznamením odpovedí podle Lekertovy škályNezávisle na velikost rozpoctu muže reklama uspet pouze tehdy získá-li si správnou pozornost tzv vlídnost s relevantním obsahem De Mooij et al 2010 Sociální média se stala hlavním proudem a inzerenti tuto skutecnost zaznamenali Spolecnosti které využívali sociální média pro reklamu bylo v roce 2014 zhruba 88% výdaje na reklamu na sociálních médiích v celosvetovém merítku se v roce 2018 více než dvojnásobné Nielsen 2015 Uvádí že tato skutecnost je založena práve na prevaze sociálních médií v dnešní realiteSchulz et al 2018 popisuje projekt Indycaster který byl zahájen v roce 2016 ve spolupráci s BA Course Creative Business na NHL Steden University of Applied Sciences v Nizozemsku jehož cílem bylo zapojit studenty tretích rocníku a propojit jejich denní zájmy a motivovat je k provádení aplikovaného výzkumu sociálních médií Zámer byl získat vetší prehled o vlivu verejné a osobní komunikace prostrednictvím sociálních médií zejména online komunit OK- „pocítacem zprostredkované shromaždovací prostory“ kde jednotlivci sdílejí a hodnotí obsah o konkrétních tématech životním stylu a znackách Zájem výzkumu se soutredil na komunikaci mezi YouTuberem jako mikrocelebritou s podstatným poctem sledujících Dressens 2016Kozinest 2019 uvádí že tato aktivita muže motivovat úcastníky aby se zapojili do spotrebitelského aktivismu s cílem zlepšit chování spotrebitelu       

ZL

ne 26 1 9:37

komu: d. Vážená kolegyne jak jsem psal minule:

1 poceštete tet Napríklad " zjistit zda dowlini" zamente za " zjistit zda zaucovaní prodejci "

2 rozlišujte mezi chováním a postojem Výraz " budou motivování k cvicení" zamente za " budou cvicit" Podobne výraz " budou také ochotni se o zážitek v tomto videu podelit a doporucovat jej" zamente za "doporucí" Prostudujte si dokonavý vid a minulý cas prosím A napište o této zmene subkapitolu lingvgistiky prosím

3 Místo " Aby tedy došlo ke správné interpretaci posouzení respondentu" napište " Aby tedy došlo k posouzení pozornosti postoju chování a doporucování prodeje respondenty" Slovo "správné" má dukaz ve Vaší osobe protože jiná osoba bude také považovat za správné to co jí bude prospívat Nepoužívejte osobní hodnocení prosím Používejte standardizované pojmy " pozornost postoju chování a doporucování prodeje"S pozdravem

lso 25 1 2020 v 20:26 DM 27 z mnoha

nedeleDM

ct 23 1 21:43

komu: mneVážený pane 

takže pokud se Vám to hodí v nedeli dopoledne se mužeme potkat na VŠEM Já budu spát v Praze tím pádem mohu od rána kdykoli budu k Vám shovívavá takže v 9?

opet u toho sedím 3 hodiny a 3 vety Postupovala jsem dle Vašich instrukcí a proste nicco se dá použítjen na ukázku

na klícové slovo hodnotící škály

Risk evaluation of large-scale seawater desalination projects based on an integrated fuzzy comprehensive evaluation and analytic hierarchy process methodZL

ct 23 1 22:07

komu: d. Vážená kolegyne na poslední telefonické konzultaci i mnohokrát predtím jsem Vám ríkal abyaste hledala klícové slovo "attitudes" pro škálu o protagonistovi "behaviour" pro škálu o cvicení a "purchase intent" pro škálu o nákupu V nedeli mi ukážete co jste vyhledalaS pozdravem

lct 23 1 2020 v 21:43 DM

DM

pá 24 1 13:12

komu: mne Dobrý den pane 

je takto zvolený tón teoretické cásti vhodnýbudu pak zvolna precházet do škál pres postoje22 Polarita linguistika a styly WOM prodejcePredmetem této podkapitoly bakalárské práce není lingvistika jako samostatný vední obor avšak ta cást která se zabývá obsahovým významem slovního projevu Pro naplnení hlavního cíle této práce bylo zjistit zda dowlini po shlédnutí videa prostrednictvím youtube budou motivování k cvicení a budou také ochotni se o tomto videu podelit a doporucovat jej Aby tedy došlo ke správné interpretaci review respondentu je treba z literární rešerže komparovat oblasti lingvistiky a polarity které s tímto souvisí 221 LinguistikaV globálním prostredí 21století je kladen duraz na schopnost lidí komunikovat skrze ruzné kulturní a jazykové prostory Urcujícím faktorem úspešné mezikulutní komunikace je ochota komunikovat s lidmi jiných zemí Jackson 2014 V aktuální globalizované multikulturní a mnohojazycné dobe se používá anglictina jako pluracentrický jazyk a jako lingua franca Jenkins 2007 S tím souhlasí i Mareš 2014 str 12 a uvádí že anglictina jako lingua franca nahradila pidžin užívaný ve stredoveku který sloužil pro dorozumívání mezi muslimy a krestany ve Stredomorí a zahrnoval prvky rectiny arabštiny a románských jazykuRelativitou vztahu mezi skutecností a jazykem i vlivy lingvistiky na naše myšlení se zabývá Pokorný 2010 str 204 Uvádí že rozdíly jazyku korelují zároven s myšlením z toho duvodu že jazyk je produktem naší mysli Dále uprenuje že z rámce „podkategorií“ jednotlivých jazyku v souvislosti s predchozím tvrzením logicky vyplývá že rozdílné kategorie se prolínají i do rozdílného myšlení Zároven však uvádí že jazykové trídení nemusí vyjadrovat nejnižší úroven hodnocení kdy jazyková konceptualizace nemusí být vždy komplením projevem všech kategorií avšak vliv mají také okolností a kontety které nemusí být nutne zachyceny v jazyceTrnka 2str 14 uvádí jako nejnižší premístitelnou jednotky vety a zároven jako jednotku morfologie „slovo“ K dekódování jednotlivých slov mužeme použít obsahovou analýzu Janoušek 201str 116 uvádí definici obsahové analýzy podle B Berelsona jako „výzkumnou techniku pro objektivní systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace“ avšak hlavní úcel této analýzy vystihuje v otázkách využívajíc komparace výzkumu dalších lingvistu jako jsou H Lasswell O Holsti:- Jak je výzkumný problém definován v kategoriích?- Jaká obsahová jednotka má být klasifikována?- Jaký systém enumerace má být použit?Dále poukazuje na rozmanitost obsahové analýzy zpusobenou jejím rozdelením na substanciální co se ríká a zpusobové kategorie jak se to ríká a kdy na rozdelení do techto kategorií jsou v ruzných prípadech kladeny rozdílné požadavky V tomto prípade se odkazuje na specifikaci dané problematiky na O Holstiho a rozdeluje požadavky na :-    V definici operacionální analýzy musí splnovat dva požadavky: umožnit pri dekódování docházet k reliabilním úsudkum a být validní reprezentací výzkumníkových konceptu-    Všechny relevantní položky by mely být zaraditelné do nekteré ze zvolených kategorií-    Kategorie by se mely vzájemne vylucovat-    Kategorie by mely být vzájemne nezávislé Zarazením jedné položky do jisté kategorie by nemelo ovlivnit její zarazení do jiné kategorie-    Rozdelení položek do kategorií by melo být provádeno podle jednoho stejného pravidlaHosti 1969 str 116 dodává že je zapotrebí oznacení obsahu které se mají dekódovat tedy jeho segmentu Tyto segmenty se znací jako záznamové jednotky a mohou jimi být paragrafy vety nebo slova Pro klasifikaci záznamových jednotek ZJ jsou použity jednotky kontetové které jsou zároven nejvetšími obsahovými jednotkami OJ Jejich význam spocívá práve k urcení jaký význam má napr použité slovo jako ZJ v daném kontetuProblematiku která muže nastat pri zpracování obsahové analýzy OA vystihuje Sedláková 2015 str 291 a cituje Neundorfovou 2002:v:„With regard to contein analysis there seems to be a widespread but wrongheaded assumption that anyone can do it with no trainig and there also seems to be another common misperception that any eamination of messages may be termed a content analysis“Sedláková 2015 str 292 pak charakterizuje OA jako kvantitativní systematický a objektivní popis zjevného obsahu komunikace predstavuje ji jako nejfregventovanejší výzkumnou metodu používanou pro odhalení zámeru komunikátora  Jako príklad OA bude použit výzkum z vedeckého clánku Yamada 2019 který hodnotil reakci verejnosti na zprávy o vulkanistické erupci Mount Kusatsu Shirane a provedl analýzu obsahu komentáru online ctenáru Tato studie analyzovala tón komentáru v následujících trech sémantických orientacích: pozitivní negativní a neutrální pro kategorie B výzkum C predvídatelnost erupce a D vládní postoj k sopecným katastrofám V prípade komentáru v kategoriích A fatalismus a F vedecké vysvetlení erupcí bylo obtížné identifikovat zda sémantická orientace byla pozitivní ci negativní protože poznámky kategorie E vnímání rizika odkazovaly hlavne na nebezpecnost sopecné katastrofy a nálady byly vetšinou negativní Proto byly tyto kategorie považovány za nezpusobilé pro analýzu sémantické orientace Podpurné nebo príznivé zprávy byly identifikovány jako pozitivní a kritické nebo zesmešnující zprávy byly identifikovány jako negativní Kategorie „neutrální“ zahrnovala príbehy s neutrálním nebo smíšeným tónem? Napr: „Chápu že predikce erupce je obtížná ale je treba mít na pameti že tento výzkum je výrazne financován danovými poplatníky“ Bylo zaznamenáno že eistuje pouze nekolik poznámek se smíšeným tónem Jak bylo bylo popsáno každý komentár kódovali tri kodéry a poté byla zaznamenána vetšina odpovedí 

ct 23 1 2020 v 22:07 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 24 1 15:11

komu: d. Vážená kolegyne  nikdy nepopisujte co není když jste nevysvetlila co máte - viz veta "Predmetem této podkapitoly bakalárské práce není lingvistika jako samostatný vední obor avšak ta cást která se zabývá obsahovým významem slovního projevu " V TÉTO VETE TVRDÍTE ŽE "není lingvistika" ALE "avšak ta cást která se zabývá obsahovým významem slovního projevu" TAKŽE SE LINGVISTIKA NEZABÝVÁ OBSAHEM SLOVNÍHO PROJEVU?V ceském tetu se necituje anglický originál ale veta se preloží OBDOBNE VE VETE "Aby tedy došlo ke správné interpretaci review respondentu je treba z literární rešerže komparovat oblasti lingvistiky a polarity které s tímto souvisí" NAHRADTE SLOVO REVIEW CESKÝM EKVIVALENTEM OBDOBNE DO CEŠTINY PRELOŽTE SLOVO "dowlini"KDE JSTE VZALA POJEM "linguistika"?TEŠÍM SE AŽ SE V TETU OBJEVÍ TO CO JSEM VÁM RÍKAL PO TELEFONU A PSAL V MINULÉM MAILU PROTOŽE CITACE TYPU " Urcujícím faktorem úspešné mezikulutní komunikace je ochota komunikovat s lidmi jiných zemí Jackson 2014" JSOU PRIPISOVÁNÍM OBECNE ZNÁMÉHO A RESPEKTOVANÉHO STANDARDU CI SAMOZREJMOSTI NEJAKÉ SPECIFICKÉ OSOBE KTZERÁ K TOMU NEMÁ JEDINÉ CÍSLOS pozdravem

l

 pá 24 1 2020 v 13:12 DM

DM

pá 24 1 16:21

komu: mneVážený pane 

slovo linguistika jsem vzala z italštiny :-

slovo dowlin jsem naopak vzala od Doc Ing Zdenek l CSc a netuším jak ho preložit

slovo review samozrejme preložím taky ho mám už automatizované

jdu pokracovat

Dpá 24 1 2020 v 15:11 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 24 1 16:26

komu: d. Vážená kolegyne pokracujte prosímS pozdravem

lpá 24 1 2020 v 16:21 DM

DM

pá 24 1 16:44

komu: mneješte prosím kde naleznu u vedeckého clánku ty informace které musím dát do seznamu literatury? neumím to najít :-

toto je špatne že? murcite to je špatne

Author links open overlay panelYiqian KatherineCaoaWeiWeib

a

Trinity College The University of Melbourne Australia

b

Macau University of Science and Technology China

Received 2 June 2019 Revised 11 September 2019 Accepted 19 September 2019 Available online 20 September 2019 a pod clánkem jsou jednotlivý autoripá 24 1 2020 v 16:26 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 24 1 17:07

komu: d. Vážená kolegyne pokud vyhledáváte na sciencedirect tak pod názvem kliknete na "eport" a v roletce na "eport citation to tet"

Objeví se Vám výpis napríklad "Rohit H Trivedi Jayesh D Patel Nidhi Acharya

Causality analysis of media influence on environmental attitude intention and behaviors leading to green purchasing

Journal of Cleaner Production

Volume 196

2018

Pages 11-22

ISSN 0959-6526

https://doiorg/101016/jjclepro201806024

http://wwwsciencedirectcom/science/article/pii/S0959652618316755

Abstract: This research provides a comprehensive delineation of the process that leads to the formation of green behavior by including the role played by media and attitude towards environment-friendly packaging along with ecological concern and perceived consumer effectiveness The study offers a parsimonious framework that measures the major antecedents of environmental attitude divided into inward and outward orientation Moreover it also measures the effects of these environmental attitudes and attitude towards green packaging on green purchase intention A total of 308 usable questionnaires were obtained from Indian consumers and data analysis was conducted using confirmatory factor analysis and structural equation modeling The results show that inward environmental attitude and attitude towards green packaging play a pivotal role in shaping green purchase intention Surprisingly outward environmental attitude was found to be non-significant Findings offer implications for marketing managers and public policy makers as well as reveal fruitful avenues for further research

Keywords: Green packaging; Media influence; Ecological concern; Green purchase behavior; Structural equation modeling; Perceived consumer effectiveness"

A Vy zkopírujete a podle POOKYNU upravíte jeho první rádky "Rohit H Trivedi Jayesh D Patel Nidhi Acharya

Causality analysis of media influence on environmental attitude intention and behaviors leading to green purchasing

Journal of Cleaner Production

Volume 196

2018

Pages 11-22"S POZDRAVEM

lpá 24 1 2020 v 16:44 DM

DM

pá 24 1 17:13

komu: mnegrazie mille :-

D

ZL

ne 26 1 10:10

komu: d. Vážená kolegyne cílem u škály hodnocení protagonisty je vysvetlit jak ke každé z peti kotev škály priradit návod na identifikaci internalizaci a závazek Lee 2010 protože takoto odvozené potešení ukazuje na pozdejší nákup a doporucováníS faktorem Ochota postupujte obdobne Priradte ho škále a odvodte pravidla prirazování pozorovaných námeru Doporucoval jsem použít príklad pozorovacího archu z clánku který jsem poslalS pozdravem

lpá 24 1 2020 v 17:13 DM

DM

ne 26 1 12:11

komu: mnemyslíte že takto by to mohlo být v souladu s tím co jsme si rekli?

22 Polarita lingvistika a styly WOM prodejcePredmetem této podkapitoly bakalárské práce je ta cást lingvistiky která se zabývá obsahovým významem slovního projevu Pro naplnení hlavního cíle této práce prokázat zda distributori v MLM budou reagovat na YouTube videa budou vytváret aktivitu a budou ji taktéž dále doporucovat S tím souvisí rozpoznání motivu které jsou urcující pro sdílení jednotlivých pocitu v našem prípade kladných a množství techto sdílení Následne zaradit sdílení do škál a provést statistické vyhodnocení a overit spolehlivost namerených výsledku ne 26 1 2020 v 10:10 odesílatel ZL napsal:

DM

ne 26 1 13:40

komu: mneVážený pane 

narazlia jsem na úryvek od Hlínková 2019 která uvedla že pri výzkum provedli obsahovou analýzu ze zdravotních karet pacientu a následne udelali strukturovaný dotazník 

Z toho co jsem zatím já pochopila se prece nemuže delat obsahová analýza z nejakých zdravotních záznamu které by mel psát lékar ale OA by se mela používat práve na vyhodnocení významu jednotlivých slov které nám sdelí v tomto prípade pacient a v tomto prípade v dotazníku abychom je správne priradili do škál??

Rozumím tomu podle vás špatne?

dekuji

Dne 26 1 2020 v 10:10 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 26 1 18:30

komu: d. Vážená kolegyne kapitolu "22 Polarita lingvistika a styly WOM prodejce" bych uvedl až poté co napíši obsah podkapitol

221 Polarita

Polarita byla sledována na eptrémech škál zatím nepište že škál k pozorování protagonisty cicení nakupování a doporucování To prijde až nakonec Autor  k interpretaci redundance pojmu volí  slovní základy 

222 Lingvistika

Reakce pod videi na YouTube se pohybují od etrému aktivita doporucení rozpoznání motivu sdílení pocitu kladných až ke sdílení Základní problém bylo zjistit prícinu sdílení - viz  pár ochota - potešení

223 Styly WOM

Výše pojednaný pár ochota - potešení je interpretován v obou poradích ve smyslu prícina - dusledek Proto bylo nutné odlišit skupiny které problém vidí opacne Autor  vysvetluje že zdroj ochota pro potešení  Autor  vysvetluje že zdroj potešení pro ochotu  Proto bylo dilema rešeno odkazem na širší rámec AIDA mmodelu kde ochota i potešení byly zaradeny do mezi K "úryvek od Hlínková 2019": Jestli chcete merit doktory nemužete brát data od pacientu A Hladíková mela asi toto zadání Jestli si myslíte že doktori mají strojový jazyk tak asi ne Jednnou jsem prišel k doktoru ten kouknul do pocítace a zacal mi nadávat že jsem vysadil lécbu že jsem tlustý ani toto ho nezarazilo kedyž jsem nesouhlasil tak se me zeptal jestli mi to má z karty vymazat tak jsem souhlasil Vymazal to a pak zjistil že mešl otevrenou katu nekoho jiného:-S pozdravem

lS pozdravem

lne 26 1 2020 v 13:40 DM

DM

ne 26 1 22:05

komu: mne:-- k tomu doktorovi

k BP- prišla jsem na to že k rozpoznání ochoty potešení a všeho ostatního se provádí práve ta obsahová analýzato jak to potešení a další kladné hodnoty už taky vímetakže ji více rozeberu

Dne 26 1 2020 v 18:30 odesílatel ZL napsal:

DM

ne 26 1 22:11

komu: mneart_of_coding_figure_1gif anebo pomocí uživatelsky prívetivého analytického software NVivo který nemámne 26 1 2020 v 18:30 odesílatel ZL napsal: 26 z mnoha

BPDM

Prílohy

ne 26 1 23:58

komu: mneVážený pane 

ješte jednou bych Vám chtela podekovat za dnešní konzultaci

posílám Vám cást BP k prectení a posouzení to co jsem stihla zatím napsat Snad po celém prectení druhé cásti alespon cástecne najdete to co jste doporucil Cásti které jste v minulosti již cetl mohou být upraveny projela jsem to celé znovu proto je prosím nepreskakujte Navíc jsem do tetu vložila jistý pocet nevhodných výrazu abych se ujistila že to opravdu prectete celé:- Mela jsem dnes pocit že jsme prozkoumávali dosti malou cást a kontet nám mohl utécinebo taky ne

Ráno odjíždím na 3 dny pryc na príjmu budu až ve ctvrtek nebudu mít sebou ani notas takže casu máte spousta:-

Preji Vám krásný den

Pole pro prílohyZL

po 27 1 8:51

komu: d. Vážená kolegyne povinnností vedoucího práce není císt každý odstavec nebo opravovat opravecné odstavce Myslím že jsme venovali dost casu tomu abyste obsah tetu presne dokázala precíst podle požadavku pozice oponenta a komise pro obhajoby Až budete mít práci hotovou tak ji predložte prosím Nacvicíte si tak kontrolu svého projevu S pozdravem

lne 26 1 2020 v 23:58 DM

ZL

po 27 1 8:55

komu: d. Vážená kolegyne prece jsem se do práce podíval a zjistil jsem že úvodní tabulka není vyplnená Je to ta kde je v cíli uvedeno "

Cíl práce:Hlavním cílem této bakalárské práce je identikovat komunikacní mainstream s využitím WOM a WOMM smerem k dawnlinum v multilevel marketingu v oblasti welness prostrednictvím videa na Youtubecom Hlavním cílem této bakalárské práce je potvrdit ci vyvrátit hypotézu že video vysíláno jako zpráva prostrednictvím youtube je vhodným komunikacním kanálem pro oslovení dowlinu v multilevel marketingu a vyvolá u nich predpokládanou aktivitu     " Pokud nebude aktuální tato tabulka nemá smysl císt dálS pozdravem

lne 26 1 2020 v 23:58 DM

Vážený pane 

DM

po 27 1 9:28

komu: mne Dobrý den pane 

Již jsem na cestea premýšlelazda jsem se vás nedotklaa vidímže anotak se moc omlouvám 

Venovala jsem se poslednich týdnech kapitole 2úvod jsem neupravila 

Co je však duležitéprišla jsem na tože teorii budu muset udelat znova Ale budu opravdu až ve ctvrtektreba budete zvedavý proc budu predelávat?? 

Už se nezlobteanouž budu hodna:-

Preji krásný den

D

ZL

po 27 1 9:42

komu: d. Vážená kolegyne vubec jste se me nedotkla Je to zcela standardní postup který používám i já sám u sebe když píši clánek nebo který používají mniši od stredoveku Zavrou se do cely jsou o chlebu a vode a zevnitr cistí svuj projev od zmatku S vnitrní cistotou práce Vám nikdo nepomuže Proto je to Vaše práce Moje role je jen upozornit na to kde to ujelo a je to moc videt Píšete bakalárku proto je mnohoo chyb tolerováno Uchazec má právo na chybu Pokud mu chyby nebudou povoleny naucí se pouze závislosti na nekom A to by byla nejvetší chyba Váš záver "Co je však duležitéprišla jsem na tože teorii budu muset udelat znova" je tedy v souladu s tím co píšiS pozdravem

lpo 27 1 2020 v 9:28 DM

DM

st 29 1 12:56

komu: mneVážený pane 

Jen krátceo pulnoci už budu domaa v od pátku se chci zavrít do cely Neskutecne by mi pomohlokdyby jste "promítl" tu mou druhou cást bpjestli s tímco tam mám nejsem odbocena - pokud je má prosba nemístnátak se prosím nezlobte

Krásný den

D

ZL

st 29 1 13:29

komu: d. Vážená kolegyne TET "

Vysekalová 2009 str 135 popisuje postup potrebný pro vyhodnocení konkrétního sémantického diferenciálu:1   Vytvorení skupinu relevantních dimenzí: Je nutné imperativne zjistit jaké dimenze lidé používají k popisu sledovaného objektu2   Redukce získaných relevantních dimenzí: Jako následný krok se sestavují škály tak aby zkoumané „vlastnosti“ naplnovaly dané faktory3   Predložení polaritního profilu cílovým skupinám: Prevážne se jedná o více skupin které mohou obsahovat stávající ale i potenciální zákazníka i skupiny s jiným rozlišením4   Vyhodnocení výsledkú výzkumu: Vytvorit grafické znázornení jako prehledné výstupy merení5   Proverení variací image: Zde se odkazuje na R Štefka který doporucuje používat statistické odchylky pro porovnání zda jednotlivé výstupy podskupin jsou spíše shodné ci spíše rozdílné    221 Lingvistika" JE NA HRANICI PLAGIÁTORSTVÍ TAKTO SE NECITUJE PROTOŽE UVEDENÝ SEZNAM NEMÁ SOUVISLOST S VAŠÍ PRACÍ VYHODTE HO PROSÍM TOTO DOPORUCENÍ PLATÍ PRO VŠECHNY SEZNAMY

ANI CITACE "

H Lasswell O Holsti:- Jak je výzkumný problém definován v kategoriích?- Jaká obsahová jednotka má být klasifikována?- Jaký systém enumerace má být použit?" NENÍ V PORÁDKU PODÍVEJTE SE JAK SE CITUJE V TETU TOTO JSOU CHYBY KVULI KTERÝM BY VŠEM PRIŠLA O AKREDITACI A PRO ZACÁTEK BY DOSTALA ZÁKAZ PRIJÍMAT NOVÉ STUDENTY STEJNE ŠPATNE JE CCITACE "  definici obsahové analýzy podle B Berelsona jako "TOTO BYLY JEN DUKAZY TOHO ŽE JSTE SI NECETLA POKYNY K VYPRACOVÁNÍ ZÁVERECNÝCH PRACÍCITACE " Relativitou vztahu mezi skutecností a jazykem i vlivy lingvistiky na naše myšlení se zabývá Pokorný 2010 str 204" JE OBSAHOVE ŠPATNÁ PROTOŽE NEUVÁDÍ CO POKORNÝ NAPSAL JEN TO ŽE JE NEJAK ORIENTOVÁN A TAKOVÉ HODNOCENÍ NEMÁ SMYSL CITACE POKORNÉHO BY MOHLA VYPADAT TAKTO " Rozdíly jazyku korelují s myšlením z toho duvodu že jazyk je produktem naší mysli Pokorný 2010 str 204 " TATO KORELACE NEMOHLA BÝT PROKÁZÁNA JAK VYPLÝVÁ Z NAVAZUJÍCÍHO TETU " Dále uprenuje že z rámce „podkategorií“ jednotlivých jazyku v souvislosti s predchozím tvrzením logicky vyplývá že rozdílné kategorie se prolínají i do rozdílného myšlení" ŠLO TEDY O DEDUKCI NE KORELACIS pozdravem

lst 29 1 2020 v 12:56 DM

DM

so 1 2 9:56

komu: mneVážený pane 

dekuji za pripomínky Teprve ted jsem se dostala do "cely" VŠEM :-

Chtela bych si overit zda tet níže je v porádku nejsem si jistáThomas et al 2019 str 345 zverejnuje empirické data zabývající se popisnou analýzou príspevku a komentáru u pacientu a zdravotnických pracovníku o RT behem sedmi let na platforme Reddit Behem tohoto období bylo sdíleno presne 190 príspevku o RT 178 uživateli a analyzováno bylo 468 odpovedí 295 uživatelu Dvacet devet z techto uživatelu 98% byly HP ve srovnání s 45 z 288 ne-top komentáru HP pravdepodobnost 195°; 95% interval spolehlivosti CI 123-308; P menší než 0004 Nejbežnejšími tématy byly lécebné otázky chronologie a informace Strední doba zverejnení byla 640 minut 95% CI 530-820 a strední doba do prvního vysoce hodnoceného komentáre od HP byla 264 minut 95% CI 1535-4279; U= 41235;P menší než 0001 53 príspevkuidentifikovalo specifickou RT modalitu pricemž nejcastejší byla protonová terapie 74% CyberKnife 54% brachyterapie 42% a zárení celého mozku 42% Jako metodika zde byly nejdríve rucne zhromaždovány príspevky v AJ o RT v subredditu pro rakovinu pomocí funkce Redditova verejného vyhledávání Bylo zadáno presne 20 vyhledávacích dotazu: IMRT 3D-CRT SBRT EBRT RT zárení radioterapie RT rádio rad rads gama gama nuž gammaknife cyber brachyterapie blbec cyberknife cyber nuž brachy a kobalt Tyto výrazy byly za vycerpávající protože výsledky vyhledáváné pro každý termín dotazovaného termínudekujiD 

st 29 1 2020 v 13:30 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 10:33

komu: d. Vážená kolegyne Nerozumím jen poslední vete a nedokáží napodobit metodiku kvantifikace klícových slov což Vy asi chcete ne?S pozdravem lDne so 1 2 2020 9:56 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 11:05

komu: mneVážený pane 

lepší?:

 IMRT 3D-CRT SBRT EBRT RT zárení radioterapie RT rádio rad rads gama gama nuž gammaknife cyber brachyterapie cyberknife cyber nuž brachy a kobalt Tyto výrazy byly vyhodnoceny jako vycerpávající s ohledem na obsažitost v termonologii týkající se dané problematiky 

D

PS: Nejste náhodou ve škole nebo nechystáte se treba zítra na konzultace? Dekuji so 1 2 2020 v 9:56 DM

DM

so 1 2 12:28

komu: mneVážený pane 

mohli bychom mít nekde k dispozici analýzu kognitivní relevantních výroku? Typu: pomocí programu LIWC- Pennebacker et al Tausczik Pennebaker 2010 Tuch et al 2013? Já zjištuji že všichni používají nejaké softwarové rešení pri analýze recenzí

dekuji

D

so 1 2 2020 v 10:33 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 12:42

komu: d. Vážená kolegyne Je to horší kvuli slovum vyhodnoceny dukazem je Vaše osoba obsazitost a vycerpávající  Odstavci citujete císelné hodnoty a pak je premazete poslední vetou Císelné hodnoty lze usporádat odstranit chybu z jejich merení ale ne je komentovat Pokud je prijmete tak odcházíte zkoumat neco jiného kde je chyba nebo potenciální zlepšeníS pozdravem lDne so 1 2 2020 11:05 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 12:50

komu: mneVážený pane 

smazala jsem jilepší? :-

Dso 1 2 2020 v 12:42 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 13:10

komu: d. Vážená kolegyne Smazat ji mužete ale nahradit ji musíte Jinak ctenár nepochopí proc jsou tam ty hodnoty u pojmu z lékarství Pokud nedolozite postup výberu svých klícových slov tak budou mít hodnotu spontánních nápadu A to se špatne obhajujeS pozdravem lDne so 1 2 2020 12:50 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 13:17

komu: mneVážený pane 

ješte jednou se vracím s dotazem na možnost využití automatizovaného systému pro vyhodnocení responzí uživatelu napr The Development and Psychometric Properties of LIWC2015  Bez merení obsahu a významu slov se nemohu dopátrat relevantních výsledku a pred komisí to nemám šanci obhájit :

viz príklad:

Komise:m umíte nám vysvetlit jakým zpusobem jste vyhodnotila recenze u videí?

Já: Z duvodu nemožnosti použít jakýkoli software protože jej nemám k dispozici jsem spoléhala na selský rozum a hodnotila odpovedi pouze podle toho co konkrétne zaznelo a co naopak receno nebylo

komise: tak to se vratte na ZŠ

m: Dekuji nashledanou :-so 1 2 2020 v 12:42 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 14:44

komu: d. Vážená kolegyne Takový software který by rozumel redundantním slovum v komentárích k videím ješte nikdo nevyvinulpozadujete nemožné a odmitate standard který jsem vám spocítal Máte to hotové jen to nechcete prijmout Nevím proc se vracíte do rešerše když nemáte komentáre k datum v praktické cásti Už jsem Vám to jednou zakázal Pošlete li kapitolu výsledky prosím Když neporozumí že svým datum nemužete rozumet ani datum jiných autoruS pozdravem l

Dne so 1 2 2020 13:17 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 14:59

komu: mneVážený pane 

velice dekuji za odpoved a udelám to tak nic jiného mi nezbývá Tím že nemám teorii jste doufám myslel že nemám ty komentáre preložené?? jenže pak se chybovost ješte zvetší takže vážne to mám prekládat??

TEN SOFTWARE EISTUJE a je fantastický s tím co ctu že umí 

https://repositorieslibuteasedu/bitstream/handle/2152/31333/LIWC2015_LanguageManualpdf 

D so 1 2 2020 v 14:44 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 19:33

komu: d. Vážená kolegyne nic neprekládejte! Nedelejte teorii: Napište tet kapitoly Výsledky 3 kde budete komentovat Vaše císla Až porozumíte svým císlum tak se mužete pokusit interpretovat císla jiných autoru ale ne obrácene prosím

Na software zapomente Podívejte se na tabulku " Table 1 LIWC2015 Output Variable Information" a vypište si slova která z ní použili Vaši respondenti Nenajdete žádné slovo co by presahovalo 100 výskytu a to je minimum pro zpracování JJsou to americké behavioristické výzkumy kde soubor je 220000000 lidí Zapomente na to prosím a venujtee se svým datumS pozdravem

lso 1 2 2020 v 14:59 DM

DM

ne 2 2 7:23

komu: mneDobré ráno pane 

dnes vám doufám pošlu celou metodiku i výsledkykdyby náhodou budu zasílat dotazy

Jen mám dotaz Zacetla jsem se do vašich clánku které jsou pro mne docela srozumitelné lépe než nekteré vaše emaily:- až na výraz který práve píšete i do mailu Tím je standardizece Jaká je standardizace v reklamních sdeleních? Kde je uvedena? Na bázi ceho byla vyvinuta Dovoluje ji vubec promenlivost marketingu a reklam?? Známe skutecnou reklamní standardizaci? Nebo je to neustále se vyvíjející záležitost která nemuže díky promenlivosti žádné standardizace dosáhnout? Podle me standardizaci mužete zavést napr u váhy mincí nebo u pracovního postupu urcité výrobní linky Ne u reklamy To co platilo v minulosti se dnes mení hledají se nové zpusoby A nebála bych se ani terminologie Vlivem pruniku nových médií a menícími se kanály distribuce muže vznikat terminologie nová A navíc pokud já mohu nazvat jednotky v ekonomice a statice ruznými zpusobya v tech vzorcích je to pak pro mne treba hrozné tak terminologie v reklame je úplne nestardadizovaná :_jojo se mnou je težké že? 

dekuji a hezký den

Dso 1 2 2020 v 19:33 odesílatel ZL napsal:

ZL

Prílohy

ne 2 2 8:41

komu: d. Vážená kolegyne standardizaci hledáte U NOSICU VYSÍLÁNÍ REKLAMY - CITUJI " Podle me standardizaci mužete zavést napr u váhy mincí nebo u pracovního postupu urcité výrobní linky Ne u reklamy To co platilo v minulosti se dnes mení hledají se nové zpusoby" ALE ONA JE U TECH KTERÍ REKLAMU PRIJÍMAJÍ I PRÍJEMCI SE MENÍ ALE MNOHEM POMALEJI nESOUHLASÍM ŽE "terminologie v reklame je úplne nestardadizovaná" - VIZ https://enwikipediaorg/wiki/Attitude-toward-the-ad_modelsOPAKEM STANDARDIZACE KTERÁ ŠETRÍ PENÍZE NA ÚPRAVU REKLAMY JE ADAPTACE KDE JE REKLAMU NUTNO PRIZPUSOBIT ODLIŠNÉMU VNÍMÁNÍ A POSTOJUM PRÍJEMCES POZDRAVEM

l

PS PRIKLÁDÁM PPT prezentaci k clánku který jsem Vám poslal kde je standardizace a adaptace cílem který dokládá efektivitu

ne 2 2 2020 v 7:23 DMPole pro prílohyDM

ne 2 2 12:44

komu: mneVážený pane 

jsem zaseknutá :- abych napsala správne kapitolu 3 Výsledky zacala jsem metodikou jak jsem k tem výsledkum došla viz níže U korelací jsou výsledky takové že nejvetší neprímá korelace se projevila ve dvojici videí Hrbalife-Valentus v kladných hodnotách a nejvetší prímá korelace v záparných hodnotách už to je divnéNEVÍM co je Sig v posledním sloupecku

Níže u výsledku párového testu- copak to tam máme? standartní odchylku standartní chybu? A následuje potvrzení spolehlivosti k cemu to porovnáváme? Potvrzujeme ci vyvracíme hypotézu H0? Spolehlivost jsme nalezli úplne poslední sloupecek ve dvojici Herbalife-7 minute protože hodnota je menší než 005 tedy 0002? 

Asi ze me nejste nadšený:-

24 Metodika

Teoretická cást této bakalárské práce byla zamerena na komparaci publikací autoru s použitím co nejaktuálnejších zdroju s vyjímkou publikace autora Hostiho z roku 1969 jejíž adekvátnost byla vyhodnocena na základe castých citací jiných autoru soucasných del Velká cást druhého sektoru této práce je komparace výzkumných prací získané na ScienceDirect prostrednictvím knihovny AV CR Tyto vzorky byli uvedeny v rámci implicitní inspirace pro vlastní výzkum a porozumení významu jednotlivých dat jejich trídení i statististických kalkulací

Tématická orientace teoretické cásti práce je zamerena na popis procesu vnímání uživatele po shlédnutí motivacního videa na YouTube v oblasti fitness až po ochotu sdílet své zkušenosti s jinými online uživateli v globálním prostredí Tato ochota sdílení byla vyhodnocena jako aktuálne nejúcinnejší prodejní nástroj šírená prostrednictvím WOM jako osobní doporucení WOMM jako marketingovým nástrojem prostrednictvím doporucení s-WOM jako doporucení na sociálních sítích a e-WOM jako doporucení online

Soucástí prvního segmentu teoretické cásti byl rozbor vnímání uživatele vcetne vysvetlení jeho prirozených neurologických pochodu který vysvetuje postoje spotrebitelu po shlédnutí reklamy jako obecného prodejního nástroje Duležitým poznatkem bylo nalezení jazyka pro komunikaci v globálním merítku kterou jako tzv „lingua franca“ byla oznacena anglictina

Druhá cást teorie byla zamerena na konkrétních výzkumech provádených akademickými pracovníky kterí své výzkumy provádeli s velkými vzorky pro merení statistických výstupu s využitím softwarových aplikací které však pro vlastní výzkum z duvodu dostupnosti budou využity pouze cástecne

Predmetem výzkumu v této práci byly vybrány tri videa z oblasti fitness umístena na Youtube následne bylo vybráno cca 40 komentáru které charakterizovaly vzorky možné komunikace smerem k distributorum v MLM Úkolem bylo zjistit zda uživatelé kterí videa shlédli budou ochotni se o svou zkušenost podelit a prostrednictvím sdílení techto informaci vytvorit prodejní nástroj

Každý komentár byl zarazen do ctyr kategorií které v rámci empirického šetrení reprezentovaly validované otázky- spokojenost/nespokojensot s protagonistou bude/nebude cvicit koupí/nekoupí brand bude/nebude doporucovat S pomocí rozboru obsahu jednotlivých výroku byly zarazeny reference do petistupnové škály- velice líbí pomocí výroku-dekuji moc dekuji za video skvelé video skvelé úžasné video zbožnuju te jsi skvelý  /rozhodne bude pomocí výroku-zhubl jsem za mesíc 5 kilo s cvicením cítím se mnohem lépe miluji tocvicím už mesíc cvicím 14 dní / spíše líbí pomocí výroku- pekné zajímavé dobré/spíše bude pomocí výroku-dobrý zkusím to vypadá to dobre asi/ neutrální pokud reference neobsahovaly souvislot s videem ani protagonistou spíše nelíbí pomocí výroku- nic etra znám lepší hmm/spíše nebude pomocí výroku-nevím jestli na to mám vypadá to nesnadne rozhodne nelíbí pomocí výroku- vždyt je sám tlustý funí u toho je hrozný/rozhodne nebude pomocí výroku- nikdy nebudu cvicit zkoušel jsem to žádná zmena je to jen reklama nefunguje to tahají jen peníze z lidí U výroku jejichž obsah odpovídal dané kategorie byly zaznamenány jednicky u výroku kde byla zrejmá absence jakékoli spojitosti s danou škálou byly zaznaceny nuly Následne byly kvantifikovány absolutní cetnosti a proveden soucet vyskytu v jednotlivých škálách u všech respondentu Soucty ve škálách byly rozdeleny na kladné- rozhodne líbí/ rozhodne bude a spíše líbí/ spíše bude a záporné- rozhodne nelíbí/ rozhodne nebude Neutrální odpovedi nebyly kalulovány z duvodu nulové informace Dále byl proveden výberový prumer=absolutní aritmetický prumer který byl nutný por další výpoctyKvantifikaci kladných odpovedí-recenzí jako ukazetele prodejního nástroje znázornuje je znázornena v grafu c  

Zdroj:vlastní zpracováníKvantifikace záporných odpovedí-recenzí jako ukazatele v kontrastu s prodejem je znázornena v grafu c  

Zdroj: vlastní zpracovníNásledne byl u obou kvantifikovaných komentáru-kladných a záporných vypocten rozptyl který je definován jako prumerná ctvercová odchylka veliciny od strední hodnoty Pro výpocet rozptylu základního souboru s2 byl použit vzorec:

 

Z tohoto vzorce pak byla kvantifiková smerodatná odchylka jako odmocnina z rozptylu Jdeo císlo které udává s jakou typickou nepresností odhadujeme nejakou velicinu namerenýchdat zatížených výberovou chybou

Rozptyl jako ukazatel vypovídá o rozdílnosti jednotlivých hodnot od strední hodnoty- aritmetického prumeru absolutních hodnot

Následne byly mezi videi vytvoreny dvojice pro výpocet standartní párové korelace Dvojice pro komparaci byly vybrány z jednotlivých kombinací videí: Herbalife- 7 minute Herbalife- Valentus 7 minute-Herbalife 7 minute- Valentus Valentus- Herbalife Valentus- 7 minute Po odebrání shodných dvojic zustaly: Herbalife- Valentus Herbalife- 7 minute Valentus – 7 minute Pro tyto dvojice byla vypoctena standartní párová korelace v kladných i v záporných hodnotách

Korelacní koeficient ukazuje závislost mezi dvemi promennými

Pro predstavu lineární závislosti dvou statistických velicin je použito grafické znázornení                     ?               ?

                 ?                      ?         r = - 1

              ?                              ?

          ?                                     ?

       ?          r = + 1                              ?

   ?                                                    ?                  ?                           ?

                ?    ?                  ?     ?     ? r = 0

              ?                            ?    ?    ?

        ?    ?                          ?     ?      ?

    ?            r = + 08                   ?       ?

    ?                                    ?      ?    ? 

Z grafu lze vycíst závislost promenných kdy prímka vyjadruje lineární vztah a bodu v blízkosti této prímky predstavují odchylku jejíž vzdálenost od prímky vyjadruje míru vzájemné závislosti

Pro korelacní koeficient je charakteristické že nabývá-li hodnot od -1 do +1 jde o dokonalý lineární vztah at už kladný ci záporný V prípade kladné korelace hodnoty obou promenných spolecne stoupají v prípade záporné korelace hodnota jedné promenné stoupá a jiné klesá Pokud lineární vztah mezi promennými neeistuje r=0

Pro výpocet korelacního koeficientu v této práci byl použit software IBN SPSS avšak spíše pro presnost merení a pro kontrolu vlastních výpoctu V prípade nemožnosti využít software lze postupovat tradicne podle Pearsonova korelacního koeficientu s použitím vzorce:

 

Výsledkem rovnice je vždy hodnota v rozmezí -1 až +1 Hodnota blížící se 1 nebo 1 ukazuje na prímou závislost To znamená že pokud se zvyšuje hodnota první promenné zvyšuje se i druhá promenná V prípade že hodnoty jsou -1 nebo se blíží této hodnote korelacní koeficient vypovídá o neprímé korelaci to znamená že pokud se zvýší hodnota jedné promenné hodnota druhé promenné bude klesat V prípade že se hodnoty r korelacního keoficientu blíží 0 korelace je nevýznamná v prípade že r=0 nelze hovorit o korelaciZískané výsledky korelacního koeficintu byly vyhodnoceny podle metody rozmerového efektu úcinku : r= 01      malý

  r=03       strední

  r=05       velký

     Párový t-test

Párový t-test se používá k porovnání stredních hodnot dvou promenných V této práci jsou porovnány dve ruzná videa

Byl zvolen vzorek n respondentu kterým byl dán test kombinací ruzných videí Dne 2 2 2020 v 8:42 odesílatel ZL napsal:

DM

ne 2 2 14:12

komu: mneVážený pane 

ackoli to v tuto chvíli je bezpredmetné co navrhujete že provedeme s tímto?

32 Akvizicní postojové a obratové charakteristiky33 Komercionalizace prodejní sítekrome Nuselského mostu navrhujete nejaké jiné místo odkud skocit?? :-D

ne 2 2 2020 v 8:42 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 2 2 14:34

komu: d. Vážená kolegyne zrejme jste již zapomela z jkonzultace pred týdnem že se máte dívat na p-hodnotu cili sig cili significance cili spolehlivost A pak se máte dívat na znaméno + nebo minus které urcuje která hodnota z páru je dominantní Minus urcuje že ta druhá + urcuje tu první Nerešte korelace Vysvetlili jsme si že nás zajímá hranice která oddeluje segmenty A tu poznáme tak že p-hodnota cili sig cili significance cili spolehlivostjsou menší než 005 Mela jste si delat poznámkyV metodice musíte vysvetlit škály: protagonista cvicí kupuje doporucuje A mužette se odkázat na AIDA model ci sales funnel jak jsme si ríkali Dále vysvetlíte výber videi která pomocí párového testu srovnáváte každé s každým u každé škályS pozdravem

lne 2 2 2020 v 12:44 DM

ZL

ne 2 2 14:38

komu: d. Vážená kolegyne pokud budete neustále vytahovat - cituji "ackoli to v tuto chvíli je bezpredmetné co navrhujete že provedeme s tímto?

32 Akvizicní postojové a obratové charakteristiky33 Komercionalizace prodejní síte" A NEVYJÁDRÍTE SE KE SVÝM DATUM 31 TAK U NICH NEURCÍME OBSAH ODSTAVCU 32 A 33S pozdraveml

ne 2 2 2020 v 14:12 DM

DM

ne 2 2 15:05

komu: mneVážený pane 

již se to nebude opakovat

A prosím k predešlému emailu máte nejaké vyjádrení?

dekuji za odpoved

D

ne 2 2 2020 v 14:38 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 2 2 15:38

komu: d. Vážená kolegyne  vyjdrení k predchozímu mailu bylo nad tímto vyjádrením To proto že jste napsala dva mail bez mé odpovedi a proto jsem také dvema maily odpovedel Podívejte se na metodiku studie 2 v clánku https://www-sciencedirect-comezproylibcascz/science/article/pii/S0148296319303406Vážená kolegyne to je ten mail který máte výše

zrejme jste již zapomela z konzultace pred týdnem že se máte dívat na p-hodnotu cili sig cili significance cili spolehlivost A pak se máte dívat na znaméno + nebo minus které urcuje která hodnota z páru je dominantní Minus urcuje že ta druhá + urcuje tu první Nerešte korelace Vysvetlili jsme si že nás zajímá hranice která oddeluje segmenty A tu poznáme tak že p-hodnota cili sig cili significance cili spolehlivostjsou menší než 005 Mela jste si delat poznámkyV metodice musíte vysvetlit škály: protagonista cvicí kupuje doporucuje A mužette se odkázat na AIDA model ci sales funnel jak jsme si ríkali Dále vysvetlíte výber videi která pomocí párového testu srovnáváte každé s každým u každé škályS pozdravem

lne 2 2 2020 v 15:05 DM

DM

ne 2 2 16:05

komu: mneVážený pane 

dekuji

Dne 2 2 2020 v 15:38 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 3 2 7:47

komu: d. Vážená kolegyne vcera jste se ptala na význam sloupcu v tabulce t-testu a já odpovedel že podstatné jsou pouze hodnoty pod 005 v posledním sloupci spolehlivosti Sig To Vám pro rízení firem bakalárku stací Kdybyste chtela být vedec a zkoumat který další pár promenných má nejbíž k spolehlivému oddelení tak byste se mohla podívat do predchozích sloupcu kde serqazené hodnoty ukazují který z páru to má nahnuté Podívejte se na videa s t-testem kde se uvádí jak dále použít sešikmenost normálního rozdelení sledovánní jen jednoho konce té šikmosti prevahy jednoho z páru promenných a podobne Prirovnal bych to k semaforu Bud jste ridic a cekáte na zelenou Nebo jste opravár a zajímá vás který drát ztratil kontakt když nesvítí zelená Nebo jste vývojár a zajímá Vás jjaký další obvod pripojit aby se hustota provozu snížila V bakalárské práci jste ten ridic Ale na ta videa se mužete podívatS pozdravem

Linnhartne 2 2 2020 v 16:05 DM

DM

po 3 2 21:14

komu: mne Dobrý vecer pane 

moc dekuji za mail je srozumitelný Takže zase hurá o víkendu já to pres týden nemohu stíhat

Jen posílám tu cást jak jsem ríkala vcera která už byla v tom co jsem Vám poslala Nechtela jsem posílat celý soubor ale bohužel se to zkopírovalo bez grafu je jich tam víc nejen ty korelacetecky ale stejne korelace smažu jak jste doporucoval zrovna když jsem se je naucila:- Doctete prosím víc než první vetu není to dlouhé myslím že to dává smysl

Každý komentár byl zarazen do ctyr kategorií které v rámci empirického šetrení reprezentovaly validované otázky- spokojenost/nespokojensot s protagonistou bude/nebude cvicit koupí/nekoupí brand bude/nebude doporucovat S pomocí rozboru obsahu jednotlivých výroku byly zarazeny reference do petistupnové škály- velice líbí pomocí výroku-dekuji moc dekuji za video skvelé video skvelé úžasné video zbožnuju te jsi skvelý  /rozhodne bude pomocí výroku-zhubl jsem za mesíc 5 kilo s cvicením cítím se mnohem lépe miluji tocvicím už mesíc cvicím 14 dní / spíše líbí pomocí výroku- pekné zajímavé dobré/spíše bude pomocí výroku-dobrý zkusím to vypadá to dobre asi/ neutrální pokud reference neobsahovaly souvislot s videem ani protagonistou spíše nelíbí pomocí výroku- nic etra znám lepší hmm/spíše nebude pomocí výroku-nevím jestli na to mám vypadá to nesnadne rozhodne nelíbí pomocí výroku- vždyt je sám tlustý funí u toho je hrozný/rozhodne nebude pomocí výroku- nikdy nebudu cvicit zkoušel jsem to žádná zmena je to jen reklama nefunguje to tahají jen peníze z lidí U výroku jejichž obsah odpovídal dané kategorie byly zaznamenány jednicky u výroku kde byla zrejmá absence jakékoli spojitosti s danou škálou byly zaznaceny nuly Následne byly kvantifikovány absolutní cetnosti a proveden soucet vyskytu v jednotlivých škálách u všech respondentu Soucty ve škálách byly rozdeleny na kladné- rozhodne líbí/ rozhodne bude a spíše líbí/ spíše bude a záporné- rozhodne nelíbí/ rozhodne nebude Neutrální odpovedi nebyly kalulovány z duvodu nulové informace Dále byl proveden výberový prumer=absolutní aritmetický prumer který byl nutný por další výpocty

po 3 2 2020 v 7:48 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 3 2 21:48

komu: d. Vážená kolegyne 1 rozmyslete si co máte na mysli když píšete " reprezentovaly validované otázky  " kdo je validoval? Citujte autora prosím2 Už jsme se bavili o dichotomické "spokojenost/nespokojensot s protagonistou" a Likertove škále "

VELICE LÍBÍ SPÍŠE LÍBÍ NEUTRÁLNÍ SPÍŠE NELÍBÍ ABSOLUTNE NELÍBÍ

"

Tak o co šlo? O škálu zalíbení nebo spokojenosti? A tady jsem minule skoncil se ctením a koncím i dnes Až to opravíte tak budu pokracovat Ocekávám že uvedete tyapové výroky ke každé kotve škály v tabulce To jsme si také ríkali ale nevidím toVidím a chápu levý etrém škály k protagonistovi " velice líbí pomocí výroku-dekuji moc dekuji za video skvelé video skvelé úžasné video zbožnuju te jsi skvelý  " Nechápu komentár k navazující kotve kde melo být SPÍŠE LÍBÍ ale je tam " /rozhodne bude pomocí výroku-zhubl jsem za mesíc 5 kilo s cvicením cítím se mnohem lépe miluji tocvicím už mesíc cvicím 14 dní " S pozdravem

l

 po 3 2 2020 v 21:14 DM

DM

po 3 2 23:33

komu: mneVážený pane 

a td jsem otevrela i další mail opravím ale asi ne dríve než o víkendu ano máte pravdu bude to prehlednejší

Pochopila jsem tedy špatne výraz validované otázky Nejen z literatury ale i od vás zaznelo- validované otázky jsou takové že si je nikdo nemuže jinak vyložit tedy jasné a strucné takže validovala m?:-

po 3 2 2020 v 21:48 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 4 2 9:08

komu: d. OKpo 3 2 2020 v 23:33 DM

ZL

út 4 2 9:52

komu: d. Vážená kolegyne ptala jste se na nulové hypotézy Základ je na https://enwikipediaorg/wiki/Null_hypothesisS pozdravem

lút 4 2 2020 v 9:08 odesílatel ZL napsal: 26 z mnoha

BPDM

Prílohy

ne 26 1 23:58

komu: mneVážený pane 

ješte jednou bych Vám chtela podekovat za dnešní konzultaci

posílám Vám cást BP k prectení a posouzení to co jsem stihla zatím napsat Snad po celém prectení druhé cásti alespon cástecne najdete to co jste doporucil Cásti které jste v minulosti již cetl mohou být upraveny projela jsem to celé znovu proto je prosím nepreskakujte Navíc jsem do tetu vložila jistý pocet nevhodných výrazu abych se ujistila že to opravdu prectete celé:- Mela jsem dnes pocit že jsme prozkoumávali dosti malou cást a kontet nám mohl utécinebo taky ne

Ráno odjíždím na 3 dny pryc na príjmu budu až ve ctvrtek nebudu mít sebou ani notas takže casu máte spousta:-

Preji Vám krásný den

Pole pro prílohyZL

po 27 1 8:51

komu: d. Vážená kolegyne povinnností vedoucího práce není císt každý odstavec nebo opravovat opravecné odstavce Myslím že jsme venovali dost casu tomu abyste obsah tetu presne dokázala precíst podle požadavku pozice oponenta a komise pro obhajoby Až budete mít práci hotovou tak ji predložte prosím Nacvicíte si tak kontrolu svého projevu S pozdravem

lne 26 1 2020 v 23:58 DM

ZL

po 27 1 8:55

komu: d. Vážená kolegyne prece jsem se do práce podíval a zjistil jsem že úvodní tabulka není vyplnená Je to ta kde je v cíli uvedeno "

Cíl práce:Hlavním cílem této bakalárské práce je identikovat komunikacní mainstream s využitím WOM a WOMM smerem k dawnlinum v multilevel marketingu v oblasti welness prostrednictvím videa na Youtubecom Hlavním cílem této bakalárské práce je potvrdit ci vyvrátit hypotézu že video vysíláno jako zpráva prostrednictvím youtube je vhodným komunikacním kanálem pro oslovení dowlinu v multilevel marketingu a vyvolá u nich predpokládanou aktivitu     " Pokud nebude aktuální tato tabulka nemá smysl císt dálS pozdravem

lne 26 1 2020 v 23:58 DM

Vážený pane 

DM

po 27 1 9:28

komu: mne Dobrý den pane 

Již jsem na cestea premýšlelazda jsem se vás nedotklaa vidímže anotak se moc omlouvám 

Venovala jsem se poslednich týdnech kapitole 2úvod jsem neupravila 

Co je však duležitéprišla jsem na tože teorii budu muset udelat znova Ale budu opravdu až ve ctvrtektreba budete zvedavý proc budu predelávat?? 

Už se nezlobteanouž budu hodna:-

Preji krásný den

D

ZL

po 27 1 9:42

komu: d. Vážená kolegyne vubec jste se me nedotkla Je to zcela standardní postup který používám i já sám u sebe když píši clánek nebo který používají mniši od stredoveku Zavrou se do cely jsou o chlebu a vode a zevnitr cistí svuj projev od zmatku S vnitrní cistotou práce Vám nikdo nepomuže Proto je to Vaše práce Moje role je jen upozornit na to kde to ujelo a je to moc videt Píšete bakalárku proto je mnohoo chyb tolerováno Uchazec má právo na chybu Pokud mu chyby nebudou povoleny naucí se pouze závislosti na nekom A to by byla nejvetší chyba Váš záver "Co je však duležitéprišla jsem na tože teorii budu muset udelat znova" je tedy v souladu s tím co píšiS pozdravem

lpo 27 1 2020 v 9:28 DM

DM

st 29 1 12:56

komu: mneVážený pane 

Jen krátceo pulnoci už budu domaa v od pátku se chci zavrít do cely Neskutecne by mi pomohlokdyby jste "promítl" tu mou druhou cást bpjestli s tímco tam mám nejsem odbocena - pokud je má prosba nemístnátak se prosím nezlobte

Krásný den

D

ZL

st 29 1 13:29

komu: d. Vážená kolegyne TET "

Vysekalová 2009 str 135 popisuje postup potrebný pro vyhodnocení konkrétního sémantického diferenciálu:1   Vytvorení skupinu relevantních dimenzí: Je nutné imperativne zjistit jaké dimenze lidé používají k popisu sledovaného objektu2   Redukce získaných relevantních dimenzí: Jako následný krok se sestavují škály tak aby zkoumané „vlastnosti“ naplnovaly dané faktory3   Predložení polaritního profilu cílovým skupinám: Prevážne se jedná o více skupin které mohou obsahovat stávající ale i potenciální zákazníka i skupiny s jiným rozlišením4   Vyhodnocení výsledkú výzkumu: Vytvorit grafické znázornení jako prehledné výstupy merení5   Proverení variací image: Zde se odkazuje na R Štefka který doporucuje používat statistické odchylky pro porovnání zda jednotlivé výstupy podskupin jsou spíše shodné ci spíše rozdílné    221 Lingvistika" JE NA HRANICI PLAGIÁTORSTVÍ TAKTO SE NECITUJE PROTOŽE UVEDENÝ SEZNAM NEMÁ SOUVISLOST S VAŠÍ PRACÍ VYHODTE HO PROSÍM TOTO DOPORUCENÍ PLATÍ PRO VŠECHNY SEZNAMY

ANI CITACE "

H Lasswell O Holsti:- Jak je výzkumný problém definován v kategoriích?- Jaká obsahová jednotka má být klasifikována?- Jaký systém enumerace má být použit?" NENÍ V PORÁDKU PODÍVEJTE SE JAK SE CITUJE V TETU TOTO JSOU CHYBY KVULI KTERÝM BY VŠEM PRIŠLA O AKREDITACI A PRO ZACÁTEK BY DOSTALA ZÁKAZ PRIJÍMAT NOVÉ STUDENTY STEJNE ŠPATNE JE CCITACE "  definici obsahové analýzy podle B Berelsona jako "TOTO BYLY JEN DUKAZY TOHO ŽE JSTE SI NECETLA POKYNY K VYPRACOVÁNÍ ZÁVERECNÝCH PRACÍCITACE " Relativitou vztahu mezi skutecností a jazykem i vlivy lingvistiky na naše myšlení se zabývá Pokorný 2010 str 204" JE OBSAHOVE ŠPATNÁ PROTOŽE NEUVÁDÍ CO POKORNÝ NAPSAL JEN TO ŽE JE NEJAK ORIENTOVÁN A TAKOVÉ HODNOCENÍ NEMÁ SMYSL CITACE POKORNÉHO BY MOHLA VYPADAT TAKTO " Rozdíly jazyku korelují s myšlením z toho duvodu že jazyk je produktem naší mysli Pokorný 2010 str 204 " TATO KORELACE NEMOHLA BÝT PROKÁZÁNA JAK VYPLÝVÁ Z NAVAZUJÍCÍHO TETU " Dále uprenuje že z rámce „podkategorií“ jednotlivých jazyku v souvislosti s predchozím tvrzením logicky vyplývá že rozdílné kategorie se prolínají i do rozdílného myšlení" ŠLO TEDY O DEDUKCI NE KORELACIS pozdravem

lst 29 1 2020 v 12:56 DM

DM

so 1 2 9:56

komu: mneVážený pane 

dekuji za pripomínky Teprve ted jsem se dostala do "cely" VŠEM :-

Chtela bych si overit zda tet níže je v porádku nejsem si jistáThomas et al 2019 str 345 zverejnuje empirické data zabývající se popisnou analýzou príspevku a komentáru u pacientu a zdravotnických pracovníku o RT behem sedmi let na platforme Reddit Behem tohoto období bylo sdíleno presne 190 príspevku o RT 178 uživateli a analyzováno bylo 468 odpovedí 295 uživatelu Dvacet devet z techto uživatelu 98% byly HP ve srovnání s 45 z 288 ne-top komentáru HP pravdepodobnost 195°; 95% interval spolehlivosti CI 123-308; P menší než 0004 Nejbežnejšími tématy byly lécebné otázky chronologie a informace Strední doba zverejnení byla 640 minut 95% CI 530-820 a strední doba do prvního vysoce hodnoceného komentáre od HP byla 264 minut 95% CI 1535-4279; U= 41235;P menší než 0001 53 príspevkuidentifikovalo specifickou RT modalitu pricemž nejcastejší byla protonová terapie 74% CyberKnife 54% brachyterapie 42% a zárení celého mozku 42% Jako metodika zde byly nejdríve rucne zhromaždovány príspevky v AJ o RT v subredditu pro rakovinu pomocí funkce Redditova verejného vyhledávání Bylo zadáno presne 20 vyhledávacích dotazu: IMRT 3D-CRT SBRT EBRT RT zárení radioterapie RT rádio rad rads gama gama nuž gammaknife cyber brachyterapie blbec cyberknife cyber nuž brachy a kobalt Tyto výrazy byly za vycerpávající protože výsledky vyhledáváné pro každý termín dotazovaného termínudekujiD 

st 29 1 2020 v 13:30 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 10:33

komu: d. Vážená kolegyne Nerozumím jen poslední vete a nedokáží napodobit metodiku kvantifikace klícových slov což Vy asi chcete ne?S pozdravem lDne so 1 2 2020 9:56 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 11:05

komu: mneVážený pane 

lepší?:

 IMRT 3D-CRT SBRT EBRT RT zárení radioterapie RT rádio rad rads gama gama nuž gammaknife cyber brachyterapie cyberknife cyber nuž brachy a kobalt Tyto výrazy byly vyhodnoceny jako vycerpávající s ohledem na obsažitost v termonologii týkající se dané problematiky 

D

PS: Nejste náhodou ve škole nebo nechystáte se treba zítra na konzultace? Dekuji so 1 2 2020 v 9:56 DM

DM

so 1 2 12:28

komu: mneVážený pane 

mohli bychom mít nekde k dispozici analýzu kognitivní relevantních výroku? Typu: pomocí programu LIWC- Pennebacker et al Tausczik Pennebaker 2010 Tuch et al 2013? Já zjištuji že všichni používají nejaké softwarové rešení pri analýze recenzí

dekuji

D

so 1 2 2020 v 10:33 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 12:42

komu: d. Vážená kolegyne Je to horší kvuli slovum vyhodnoceny dukazem je Vaše osoba obsazitost a vycerpávající  Odstavci citujete císelné hodnoty a pak je premazete poslední vetou Císelné hodnoty lze usporádat odstranit chybu z jejich merení ale ne je komentovat Pokud je prijmete tak odcházíte zkoumat neco jiného kde je chyba nebo potenciální zlepšeníS pozdravem lDne so 1 2 2020 11:05 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 12:50

komu: mneVážený pane 

smazala jsem jilepší? :-

Dso 1 2 2020 v 12:42 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 13:10

komu: d. Vážená kolegyne Smazat ji mužete ale nahradit ji musíte Jinak ctenár nepochopí proc jsou tam ty hodnoty u pojmu z lékarství Pokud nedolozite postup výberu svých klícových slov tak budou mít hodnotu spontánních nápadu A to se špatne obhajujeS pozdravem lDne so 1 2 2020 12:50 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 13:17

komu: mneVážený pane 

ješte jednou se vracím s dotazem na možnost využití automatizovaného systému pro vyhodnocení responzí uživatelu napr The Development and Psychometric Properties of LIWC2015  Bez merení obsahu a významu slov se nemohu dopátrat relevantních výsledku a pred komisí to nemám šanci obhájit :

viz príklad:

Komise:m umíte nám vysvetlit jakým zpusobem jste vyhodnotila recenze u videí?

Já: Z duvodu nemožnosti použít jakýkoli software protože jej nemám k dispozici jsem spoléhala na selský rozum a hodnotila odpovedi pouze podle toho co konkrétne zaznelo a co naopak receno nebylo

komise: tak to se vratte na ZŠ

m: Dekuji nashledanou :-so 1 2 2020 v 12:42 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 14:44

komu: d. Vážená kolegyne Takový software který by rozumel redundantním slovum v komentárích k videím ješte nikdo nevyvinulpozadujete nemožné a odmitate standard který jsem vám spocítal Máte to hotové jen to nechcete prijmout Nevím proc se vracíte do rešerše když nemáte komentáre k datum v praktické cásti Už jsem Vám to jednou zakázal Pošlete li kapitolu výsledky prosím Když neporozumí že svým datum nemužete rozumet ani datum jiných autoruS pozdravem l

Dne so 1 2 2020 13:17 uživatel DM napsal:

DM

so 1 2 14:59

komu: mneVážený pane 

velice dekuji za odpoved a udelám to tak nic jiného mi nezbývá Tím že nemám teorii jste doufám myslel že nemám ty komentáre preložené?? jenže pak se chybovost ješte zvetší takže vážne to mám prekládat??

TEN SOFTWARE EISTUJE a je fantastický s tím co ctu že umí 

https://repositorieslibuteasedu/bitstream/handle/2152/31333/LIWC2015_LanguageManualpdf 

D so 1 2 2020 v 14:44 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 1 2 19:33

komu: d. Vážená kolegyne nic neprekládejte! Nedelejte teorii: Napište tet kapitoly Výsledky 3 kde budete komentovat Vaše císla Až porozumíte svým císlum tak se mužete pokusit interpretovat císla jiných autoru ale ne obrácene prosím

Na software zapomente Podívejte se na tabulku " Table 1 LIWC2015 Output Variable Information" a vypište si slova která z ní použili Vaši respondenti Nenajdete žádné slovo co by presahovalo 100 výskytu a to je minimum pro zpracování JJsou to americké behavioristické výzkumy kde soubor je 220000000 lidí Zapomente na to prosím a venujtee se svým datumS pozdravem

lso 1 2 2020 v 14:59 DM

DM

ne 2 2 7:23

komu: mneDobré ráno pane 

dnes vám doufám pošlu celou metodiku i výsledkykdyby náhodou budu zasílat dotazy

Jen mám dotaz Zacetla jsem se do vašich clánku které jsou pro mne docela srozumitelné lépe než nekteré vaše emaily:- až na výraz který práve píšete i do mailu Tím je standardizece Jaká je standardizace v reklamních sdeleních? Kde je uvedena? Na bázi ceho byla vyvinuta Dovoluje ji vubec promenlivost marketingu a reklam?? Známe skutecnou reklamní standardizaci? Nebo je to neustále se vyvíjející záležitost která nemuže díky promenlivosti žádné standardizace dosáhnout? Podle me standardizaci mužete zavést napr u váhy mincí nebo u pracovního postupu urcité výrobní linky Ne u reklamy To co platilo v minulosti se dnes mení hledají se nové zpusoby A nebála bych se ani terminologie Vlivem pruniku nových médií a menícími se kanály distribuce muže vznikat terminologie nová A navíc pokud já mohu nazvat jednotky v ekonomice a statice ruznými zpusobya v tech vzorcích je to pak pro mne treba hrozné tak terminologie v reklame je úplne nestardadizovaná :_jojo se mnou je težké že? 

dekuji a hezký den

Dso 1 2 2020 v 19:33 odesílatel ZL napsal:

ZL

Prílohy

ne 2 2 8:41

komu: d. Vážená kolegyne standardizaci hledáte U NOSICU VYSÍLÁNÍ REKLAMY - CITUJI " Podle me standardizaci mužete zavést napr u váhy mincí nebo u pracovního postupu urcité výrobní linky Ne u reklamy To co platilo v minulosti se dnes mení hledají se nové zpusoby" ALE ONA JE U TECH KTERÍ REKLAMU PRIJÍMAJÍ I PRÍJEMCI SE MENÍ ALE MNOHEM POMALEJI nESOUHLASÍM ŽE "terminologie v reklame je úplne nestardadizovaná" - VIZ https://enwikipediaorg/wiki/Attitude-toward-the-ad_modelsOPAKEM STANDARDIZACE KTERÁ ŠETRÍ PENÍZE NA ÚPRAVU REKLAMY JE ADAPTACE KDE JE REKLAMU NUTNO PRIZPUSOBIT ODLIŠNÉMU VNÍMÁNÍ A POSTOJUM PRÍJEMCES POZDRAVEM

l

PS PRIKLÁDÁM PPT prezentaci k clánku který jsem Vám poslal kde je standardizace a adaptace cílem který dokládá efektivitu

ne 2 2 2020 v 7:23 DMPole pro prílohyDM

ne 2 2 12:44

komu: mneVážený pane 

jsem zaseknutá :- abych napsala správne kapitolu 3 Výsledky zacala jsem metodikou jak jsem k tem výsledkum došla viz níže U korelací jsou výsledky takové že nejvetší neprímá korelace se projevila ve dvojici videí Hrbalife-Valentus v kladných hodnotách a nejvetší prímá korelace v záparných hodnotách už to je divnéNEVÍM co je Sig v posledním sloupecku

Níže u výsledku párového testu- copak to tam máme? standartní odchylku standartní chybu? A následuje potvrzení spolehlivosti k cemu to porovnáváme? Potvrzujeme ci vyvracíme hypotézu H0? Spolehlivost jsme nalezli úplne poslední sloupecek ve dvojici Herbalife-7 minute protože hodnota je menší než 005 tedy 0002? 

Asi ze me nejste nadšený:-

24 Metodika

Teoretická cást této bakalárské práce byla zamerena na komparaci publikací autoru s použitím co nejaktuálnejších zdroju s vyjímkou publikace autora Hostiho z roku 1969 jejíž adekvátnost byla vyhodnocena na základe castých citací jiných autoru soucasných del Velká cást druhého sektoru této práce je komparace výzkumných prací získané na ScienceDirect prostrednictvím knihovny AV CR Tyto vzorky byli uvedeny v rámci implicitní inspirace pro vlastní výzkum a porozumení významu jednotlivých dat jejich trídení i statististických kalkulací

Tématická orientace teoretické cásti práce je zamerena na popis procesu vnímání uživatele po shlédnutí motivacního videa na YouTube v oblasti fitness až po ochotu sdílet své zkušenosti s jinými online uživateli v globálním prostredí Tato ochota sdílení byla vyhodnocena jako aktuálne nejúcinnejší prodejní nástroj šírená prostrednictvím WOM jako osobní doporucení WOMM jako marketingovým nástrojem prostrednictvím doporucení s-WOM jako doporucení na sociálních sítích a e-WOM jako doporucení online

Soucástí prvního segmentu teoretické cásti byl rozbor vnímání uživatele vcetne vysvetlení jeho prirozených neurologických pochodu který vysvetuje postoje spotrebitelu po shlédnutí reklamy jako obecného prodejního nástroje Duležitým poznatkem bylo nalezení jazyka pro komunikaci v globálním merítku kterou jako tzv „lingua franca“ byla oznacena anglictina

Druhá cást teorie byla zamerena na konkrétních výzkumech provádených akademickými pracovníky kterí své výzkumy provádeli s velkými vzorky pro merení statistických výstupu s využitím softwarových aplikací které však pro vlastní výzkum z duvodu dostupnosti budou využity pouze cástecne

Predmetem výzkumu v této práci byly vybrány tri videa z oblasti fitness umístena na Youtube následne bylo vybráno cca 40 komentáru které charakterizovaly vzorky možné komunikace smerem k distributorum v MLM Úkolem bylo zjistit zda uživatelé kterí videa shlédli budou ochotni se o svou zkušenost podelit a prostrednictvím sdílení techto informaci vytvorit prodejní nástroj

Každý komentár byl zarazen do ctyr kategorií které v rámci empirického šetrení reprezentovaly validované otázky- spokojenost/nespokojensot s protagonistou bude/nebude cvicit koupí/nekoupí brand bude/nebude doporucovat S pomocí rozboru obsahu jednotlivých výroku byly zarazeny reference do petistupnové škály- velice líbí pomocí výroku-dekuji moc dekuji za video skvelé video skvelé úžasné video zbožnuju te jsi skvelý  /rozhodne bude pomocí výroku-zhubl jsem za mesíc 5 kilo s cvicením cítím se mnohem lépe miluji tocvicím už mesíc cvicím 14 dní / spíše líbí pomocí výroku- pekné zajímavé dobré/spíše bude pomocí výroku-dobrý zkusím to vypadá to dobre asi/ neutrální pokud reference neobsahovaly souvislot s videem ani protagonistou spíše nelíbí pomocí výroku- nic etra znám lepší hmm/spíše nebude pomocí výroku-nevím jestli na to mám vypadá to nesnadne rozhodne nelíbí pomocí výroku- vždyt je sám tlustý funí u toho je hrozný/rozhodne nebude pomocí výroku- nikdy nebudu cvicit zkoušel jsem to žádná zmena je to jen reklama nefunguje to tahají jen peníze z lidí U výroku jejichž obsah odpovídal dané kategorie byly zaznamenány jednicky u výroku kde byla zrejmá absence jakékoli spojitosti s danou škálou byly zaznaceny nuly Následne byly kvantifikovány absolutní cetnosti a proveden soucet vyskytu v jednotlivých škálách u všech respondentu Soucty ve škálách byly rozdeleny na kladné- rozhodne líbí/ rozhodne bude a spíše líbí/ spíše bude a záporné- rozhodne nelíbí/ rozhodne nebude Neutrální odpovedi nebyly kalulovány z duvodu nulové informace Dále byl proveden výberový prumer=absolutní aritmetický prumer který byl nutný por další výpoctyKvantifikaci kladných odpovedí-recenzí jako ukazetele prodejního nástroje znázornuje je znázornena v grafu c  

Zdroj:vlastní zpracováníKvantifikace záporných odpovedí-recenzí jako ukazatele v kontrastu s prodejem je znázornena v grafu c  

Zdroj: vlastní zpracovníNásledne byl u obou kvantifikovaných komentáru-kladných a záporných vypocten rozptyl který je definován jako prumerná ctvercová odchylka veliciny od strední hodnoty Pro výpocet rozptylu základního souboru s2 byl použit vzorec:

 

Z tohoto vzorce pak byla kvantifiková smerodatná odchylka jako odmocnina z rozptylu Jdeo císlo které udává s jakou typickou nepresností odhadujeme nejakou velicinu namerenýchdat zatížených výberovou chybou

Rozptyl jako ukazatel vypovídá o rozdílnosti jednotlivých hodnot od strední hodnoty- aritmetického prumeru absolutních hodnot

Následne byly mezi videi vytvoreny dvojice pro výpocet standartní párové korelace Dvojice pro komparaci byly vybrány z jednotlivých kombinací videí: Herbalife- 7 minute Herbalife- Valentus 7 minute-Herbalife 7 minute- Valentus Valentus- Herbalife Valentus- 7 minute Po odebrání shodných dvojic zustaly: Herbalife- Valentus Herbalife- 7 minute Valentus – 7 minute Pro tyto dvojice byla vypoctena standartní párová korelace v kladných i v záporných hodnotách

Korelacní koeficient ukazuje závislost mezi dvemi promennými

Pro predstavu lineární závislosti dvou statistických velicin je použito grafické znázornení                     ?               ?

                 ?                      ?         r = - 1

              ?                              ?

          ?                                     ?

       ?          r = + 1                              ?

   ?                                                    ?                  ?                           ?

                ?    ?                  ?     ?     ? r = 0

              ?                            ?    ?    ?

        ?    ?                          ?     ?      ?

    ?            r = + 08                   ?       ?

    ?                                    ?      ?    ? 

Z grafu lze vycíst závislost promenných kdy prímka vyjadruje lineární vztah a bodu v blízkosti této prímky predstavují odchylku jejíž vzdálenost od prímky vyjadruje míru vzájemné závislosti

Pro korelacní koeficient je charakteristické že nabývá-li hodnot od -1 do +1 jde o dokonalý lineární vztah at už kladný ci záporný V prípade kladné korelace hodnoty obou promenných spolecne stoupají v prípade záporné korelace hodnota jedné promenné stoupá a jiné klesá Pokud lineární vztah mezi promennými neeistuje r=0

Pro výpocet korelacního koeficientu v této práci byl použit software IBN SPSS avšak spíše pro presnost merení a pro kontrolu vlastních výpoctu V prípade nemožnosti využít software lze postupovat tradicne podle Pearsonova korelacního koeficientu s použitím vzorce:

 

Výsledkem rovnice je vždy hodnota v rozmezí -1 až +1 Hodnota blížící se 1 nebo 1 ukazuje na prímou závislost To znamená že pokud se zvyšuje hodnota první promenné zvyšuje se i druhá promenná V prípade že hodnoty jsou -1 nebo se blíží této hodnote korelacní koeficient vypovídá o neprímé korelaci to znamená že pokud se zvýší hodnota jedné promenné hodnota druhé promenné bude klesat V prípade že se hodnoty r korelacního keoficientu blíží 0 korelace je nevýznamná v prípade že r=0 nelze hovorit o korelaciZískané výsledky korelacního koeficintu byly vyhodnoceny podle metody rozmerového efektu úcinku : r= 01      malý

  r=03       strední

  r=05       velký

     Párový t-test

Párový t-test se používá k porovnání stredních hodnot dvou promenných V této práci jsou porovnány dve ruzná videa

Byl zvolen vzorek n respondentu kterým byl dán test kombinací ruzných videí Dne 2 2 2020 v 8:42 odesílatel ZL napsal:

DM

ne 2 2 14:12

komu: mneVážený pane 

ackoli to v tuto chvíli je bezpredmetné co navrhujete že provedeme s tímto?

32 Akvizicní postojové a obratové charakteristiky33 Komercionalizace prodejní sítekrome Nuselského mostu navrhujete nejaké jiné místo odkud skocit?? :-D

ne 2 2 2020 v 8:42 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 2 2 14:34

komu: d. Vážená kolegyne zrejme jste již zapomela z jkonzultace pred týdnem že se máte dívat na p-hodnotu cili sig cili significance cili spolehlivost A pak se máte dívat na znaméno + nebo minus které urcuje která hodnota z páru je dominantní Minus urcuje že ta druhá + urcuje tu první Nerešte korelace Vysvetlili jsme si že nás zajímá hranice která oddeluje segmenty A tu poznáme tak že p-hodnota cili sig cili significance cili spolehlivostjsou menší než 005 Mela jste si delat poznámkyV metodice musíte vysvetlit škály: protagonista cvicí kupuje doporucuje A mužette se odkázat na AIDA model ci sales funnel jak jsme si ríkali Dále vysvetlíte výber videi která pomocí párového testu srovnáváte každé s každým u každé škályS pozdravem

lne 2 2 2020 v 12:44 DM

ZL

ne 2 2 14:38

komu: d. Vážená kolegyne pokud budete neustále vytahovat - cituji "ackoli to v tuto chvíli je bezpredmetné co navrhujete že provedeme s tímto?

32 Akvizicní postojové a obratové charakteristiky33 Komercionalizace prodejní síte" A NEVYJÁDRÍTE SE KE SVÝM DATUM 31 TAK U NICH NEURCÍME OBSAH ODSTAVCU 32 A 33S pozdraveml

ne 2 2 2020 v 14:12 DM

DM

ne 2 2 15:05

komu: mneVážený pane 

již se to nebude opakovat

A prosím k predešlému emailu máte nejaké vyjádrení?

dekuji za odpoved

D

ne 2 2 2020 v 14:38 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 2 2 15:38

komu: d. Vážená kolegyne  vyjdrení k predchozímu mailu bylo nad tímto vyjádrením To proto že jste napsala dva mail bez mé odpovedi a proto jsem také dvema maily odpovedel Podívejte se na metodiku studie 2 v clánku https://www-sciencedirect-comezproylibcascz/science/article/pii/S0148296319303406Vážená kolegyne to je ten mail který máte výše

zrejme jste již zapomela z konzultace pred týdnem že se máte dívat na p-hodnotu cili sig cili significance cili spolehlivost A pak se máte dívat na znaméno + nebo minus které urcuje která hodnota z páru je dominantní Minus urcuje že ta druhá + urcuje tu první Nerešte korelace Vysvetlili jsme si že nás zajímá hranice která oddeluje segmenty A tu poznáme tak že p-hodnota cili sig cili significance cili spolehlivostjsou menší než 005 Mela jste si delat poznámkyV metodice musíte vysvetlit škály: protagonista cvicí kupuje doporucuje A mužette se odkázat na AIDA model ci sales funnel jak jsme si ríkali Dále vysvetlíte výber videi která pomocí párového testu srovnáváte každé s každým u každé škályS pozdravem

lne 2 2 2020 v 15:05 DM

DM

ne 2 2 16:05

komu: mneVážený pane 

dekuji

Dne 2 2 2020 v 15:38 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 3 2 7:47

komu: d. Vážená kolegyne vcera jste se ptala na význam sloupcu v tabulce t-testu a já odpovedel že podstatné jsou pouze hodnoty pod 005 v posledním sloupci spolehlivosti Sig To Vám pro rízení firem bakalárku stací Kdybyste chtela být vedec a zkoumat který další pár promenných má nejbíž k spolehlivému oddelení tak byste se mohla podívat do predchozích sloupcu kde serqazené hodnoty ukazují který z páru to má nahnuté Podívejte se na videa s t-testem kde se uvádí jak dále použít sešikmenost normálního rozdelení sledovánní jen jednoho konce té šikmosti prevahy jednoho z páru promenných a podobne Prirovnal bych to k semaforu Bud jste ridic a cekáte na zelenou Nebo jste opravár a zajímá vás který drát ztratil kontakt když nesvítí zelená Nebo jste vývojár a zajímá Vás jjaký další obvod pripojit aby se hustota provozu snížila V bakalárské práci jste ten ridic Ale na ta videa se mužete podívatS pozdravem

Linnhartne 2 2 2020 v 16:05 DM

DM

po 3 2 21:14

komu: mne Dobrý vecer pane 

moc dekuji za mail je srozumitelný Takže zase hurá o víkendu já to pres týden nemohu stíhat

Jen posílám tu cást jak jsem ríkala vcera která už byla v tom co jsem Vám poslala Nechtela jsem posílat celý soubor ale bohužel se to zkopírovalo bez grafu je jich tam víc nejen ty korelacetecky ale stejne korelace smažu jak jste doporucoval zrovna když jsem se je naucila:- Doctete prosím víc než první vetu není to dlouhé myslím že to dává smysl

Každý komentár byl zarazen do ctyr kategorií které v rámci empirického šetrení reprezentovaly validované otázky- spokojenost/nespokojensot s protagonistou bude/nebude cvicit koupí/nekoupí brand bude/nebude doporucovat S pomocí rozboru obsahu jednotlivých výroku byly zarazeny reference do petistupnové škály- velice líbí pomocí výroku-dekuji moc dekuji za video skvelé video skvelé úžasné video zbožnuju te jsi skvelý  /rozhodne bude pomocí výroku-zhubl jsem za mesíc 5 kilo s cvicením cítím se mnohem lépe miluji tocvicím už mesíc cvicím 14 dní / spíše líbí pomocí výroku- pekné zajímavé dobré/spíše bude pomocí výroku-dobrý zkusím to vypadá to dobre asi/ neutrální pokud reference neobsahovaly souvislot s videem ani protagonistou spíše nelíbí pomocí výroku- nic etra znám lepší hmm/spíše nebude pomocí výroku-nevím jestli na to mám vypadá to nesnadne rozhodne nelíbí pomocí výroku- vždyt je sám tlustý funí u toho je hrozný/rozhodne nebude pomocí výroku- nikdy nebudu cvicit zkoušel jsem to žádná zmena je to jen reklama nefunguje to tahají jen peníze z lidí U výroku jejichž obsah odpovídal dané kategorie byly zaznamenány jednicky u výroku kde byla zrejmá absence jakékoli spojitosti s danou škálou byly zaznaceny nuly Následne byly kvantifikovány absolutní cetnosti a proveden soucet vyskytu v jednotlivých škálách u všech respondentu Soucty ve škálách byly rozdeleny na kladné- rozhodne líbí/ rozhodne bude a spíše líbí/ spíše bude a záporné- rozhodne nelíbí/ rozhodne nebude Neutrální odpovedi nebyly kalulovány z duvodu nulové informace Dále byl proveden výberový prumer=absolutní aritmetický prumer který byl nutný por další výpocty

po 3 2 2020 v 7:48 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 3 2 21:48

komu: d. Vážená kolegyne 1 rozmyslete si co máte na mysli když píšete " reprezentovaly validované otázky  " kdo je validoval? Citujte autora prosím2 Už jsme se bavili o dichotomické "spokojenost/nespokojensot s protagonistou" a Likertove škále "

VELICE LÍBÍ SPÍŠE LÍBÍ NEUTRÁLNÍ SPÍŠE NELÍBÍ ABSOLUTNE NELÍBÍ

"

Tak o co šlo? O škálu zalíbení nebo spokojenosti? A tady jsem minule skoncil se ctením a koncím i dnes Až to opravíte tak budu pokracovat Ocekávám že uvedete tyapové výroky ke každé kotve škály v tabulce To jsme si také ríkali ale nevidím toVidím a chápu levý etrém škály k protagonistovi " velice líbí pomocí výroku-dekuji moc dekuji za video skvelé video skvelé úžasné video zbožnuju te jsi skvelý  " Nechápu komentár k navazující kotve kde melo být SPÍŠE LÍBÍ ale je tam " /rozhodne bude pomocí výroku-zhubl jsem za mesíc 5 kilo s cvicením cítím se mnohem lépe miluji tocvicím už mesíc cvicím 14 dní " S pozdravem

l

 po 3 2 2020 v 21:14 DM

DM

po 3 2 23:33

komu: mneVážený pane 

a td jsem otevrela i další mail opravím ale asi ne dríve než o víkendu ano máte pravdu bude to prehlednejší

Pochopila jsem tedy špatne výraz validované otázky Nejen z literatury ale i od vás zaznelo- validované otázky jsou takové že si je nikdo nemuže jinak vyložit tedy jasné a strucné takže validovala m?:-

po 3 2 2020 v 21:48 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 4 2 9:08

komu: d. OKpo 3 2 2020 v 23:33 DM

ZL

út 4 2 9:52

komu: d. Vážená kolegyne ptala jste se na nulové hypotézy Základ je na https://enwikipediaorg/wiki/Null_hypothesisS pozdravem

lút 4 2 2020 v 9:08 odesílatel ZL napsal: 25 z mnoha

metodikaDM

po 3 2 23:24

komu: mneVážený pane 

já si tak pred spaním ješte procítám tu DP co jste mi poslal a premýšlím co vlastne v té mé práci máme? v podstate tam je pouze výber videí vytvorení škál petistupnová podle Likerta?- ten jasne napsal že musí být nejméne 100 respondentu takže nevím Pak jsem vypocítala rozptyl a smerodatnou odchylku to v metodice uvádím ale je nám to k necemu? mám to vubec uvádet? nastudovala jsem že odchylka musí být u t-testu?? Pak máme slova která odpovídala jednotlivým škálám a t-test který jsme provedli pomocí IBN SPSS Musím uvádet jak ten software pracuje? Po trech mesících se v tom zacínám lehce orientovat já vím hruza ale alespon jsem chytrejší:-

Máte pravdu nechci být vedeckým pracovníkem Chci vedet jak v prai nastavit marketing firmy tak aby fungoval a umet to lidem vysvetlit 

A taky studovat tu psychologii:-

PS: moc dekuji za vaši shovívavost v posledním mailu krásné prirovnání taky je ráda používám

D

ZL

út 4 2 9:07

komu: d. Vážená kolegyne nejedná se o "IBN SPSS" ale "IBM SPSS" Máte spoustu otázek To je dobre Zkuste je zadat do Google a on Vám odpoví Napríklad když tam zadáte "IBN SPSS" tak se objeví "Zobrazeny výsledky pro dotaz IBM SPSS" Google tak detekuje preklep nebo zcela neprípustný výraz Výrok "petistupnová podle Likerta?- ten jasne napsal že musí být nejméne 100 respondentu" mužete citovat a proti nemu citovat jiné výroky napríklad vzorec výpoctu poctu respondentu To se však dává až do odpovedi oponnentum nikoliv do práce protože by jste se vzdálila od dukazu které prokazují splnení cíle Dále když píšete " Pak jsem vypocítala rozptyl a smerodatnou odchylku to v metodice uvádím ale je nám to k necemu? mám to vubec uvádet?" potvrzujete to co jsem o poctu respondentu 100 nebo dle variability napsal výše Vidíte že Vám nepomáhá psychologie ale znalosti základu variabilityS pozdravem

lpo 3 2 2020 v 23:24 DM

DM

út 4 2 12:47

komu: mneVážený pane 

Tak to jste mi moc nepomohl-

D

ZL

út 4 2 13:16

komu: d. Anoto že nekdo neco rekl nemusí být pravda nebo to nemusí ukazovat pozitivní cestu Vetšinou je tomu presne naopakút 4 2 2020 v 12:47 DM

DM

út 4 2 13:30

komu: mneVážený pane 

Já spíš myslelaže v té metodice jsem se neposunula Pravdepodobne jsem to špatne formulovalaona to byla otázka A já jsem se pokusila pojmenovat toco v ní mám uvésta co naopak vyradit 

Dekuji

D

ZL

út 4 2 14:15

komu: d. Vážená kolegyne Já dostal dojem že se ptáte na 100 respondentu na faktor Je to podobné zjednodušení jako jsme diskutovali u p-hodnota t-testu Zkuste formulovat otázky jednoznacne Usnadní Vám to i vyhledání zdroju na které mužete odkázatS pozdravem lDne út 4 2 2020 13:30 uživatel DM napsal:

DM

so 8 2 11:46

komu: mne Dobrý den pane 

mám velice duležitý dotaz moc vás prosím o pro mne srozumitelnou odpoved predem dekuji Dotaz je vyjádren pomocí vyjádrení a od vás prosím žádám potvrzení platnosti V prípade neplatnosti prosím uvedte kde a proc je chyba:V naší práci jsme vytvorili rozbor videí zaradili komentáre do petistupnové Likertovy škály Vypocítali jsme výberový prumer a rozdelili odpovedi do dvou tabulek První tabulka obsahovala soucet kladných hodnot a druhá soucet záporných hodnot Následne jsme provedli párový t-test studentuv pro zjištení významného rozdílu mezi jednotlivými videiTestovaná statistika t prokázala pouze u jedné dvojice videí hodnotu spolehlivosti p menší než 005 proto mužeme na 95 % hladine významnosti tvrdit že mezi temito videi eistuje významný rozdíl a jedná se tedy o videa která budou oslovovat jiný segment distributoru

Budeme v návaznosti na t-test uvádet potvrzení ci vyvrácení hypotéz???D

PS: kde vznikl preklad slova significance jako spolehlivost?? Znamená to významnost stejne jako v italštine

Dekuji za odpovedút 4 2 2020 v 9:07 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 9 2 9:18

komu: d. Vážená kolegyne odstavec který jste mi poslala zhroba dává na vedomí co jste chtela ríci Ovšem nekterá vyjádrení to jasné porozmení komplikujíNapríklad MÍSTO "V naší práci jsme vytvorili rozbor videí" BYCH NAPSAL "rozbor videí UKAZUJE " VYLOUCÍTE TAK POCHYBNOST ŽE NEJSTE AUTORKOU PRÁCE TAKÉ VYLOUCÍTE ŽE ROZBOR NEBYL EAKTNÍ A SPOCÍVAL V OSOBNÍM TVORENÍMÍSTO "Testovaná statistika t prokázala" BYCH NAPSAL JEN ZBYTEK VQETY "pouze u jedné dvojice videí T-TEST PROKÁZAL hodnotu spolehlivosti p menší než 005 proto mužeme na 95 % hladine významnosti tvrdit že mezi temito videi eistuje významný rozdíl a jedná se tedy o videa která budou oslovovat jiný segment distributoru" JAK VIDÍTE CHYBA BYLA V TOM ŽE STATISTIKA NEBYLA TESTOVÁNA ALE POUŽITA NA DOLOŽENÍ SPOLEHLIVOSTIPreklad "significance" "jako spolehlivost" vyplývá z vypovídací hodnoty ostatních statistických testu Napríklad reliability u Cronbach alpha je systémová spolehlivost Koeficient determinannce zase urcuije významnost Souhlasím že Sig hodnota t-testu muže ukazovat nejen spolehlivost ale i významnost pokud mezi páry se práve ztrácí souvislost vztah To jste však netestovala a proto bych byl s výrazem významnost opatrný a zustal bych u spolehlivého rozdílu páru nikoliv systému ci vetšího celkuTy chyby které jsem Vám v\tknul se bežne v bakalárských pracích objevují a když Vám je oponent vytkne tak se komisi omluvíte asi tak jak jsem napsal a slíbíte že už to víckrát neudeláteS pozdravem

lso 8 2 2020 v 11:46 DM 24 z mnoha

Metodika kontrolaDM

Prílohy

so 8 2 23:01

komu: mneVážený pane 

nezávisle na predchozím mailu jsem zpracovala metodiku Mou snahou bylo se držet se vašich instrukcí ale nevím zda to stací

Metodika je na strane 15-21 POZOR! na strane 20 se mi vytvorila nejaká mezera kterou pak musím odstranit vznikla asi nejakým nevhodným vložením tet pak ješte pokracuje CERVENE jsem oznacila vety o kterých si nejsem jistá zda jsou predmetem této práce a nemám je radši vymazat

Duležité: K samotné práci- pri evidování výrazu pro škály jsem zaznamenala nepresnosti v zarazeních komentáre do škál- oznacila jsem jednicku do škály rozhodne ano a spíše ano když výraz potvrzoval kategorii rozhodne ano Takže vlastne ve škále spíše ano ta jednicka nemá co delat

Pokud chci udelat presnejší výsledky musím komentáre zaradit znovu prípadne nekteré komentáre nahradit vhodnejšími Navrhuji tedy bud to nechat a tvárit se nenápadne nebo tyto výsledky ponechat jako pretestnevím zda pretest se nepoužívá výhradne u dotazníku každopádne nechat je a udelat i nové výsledky Možná by se pak práve daly komparovat a treba i výsledky by mohly být jiné a to bych pak mohla uvést jako duležitost výzkumu

dekuji za odpoved

D

PS: Už z té BP zacínám dost sklícená trávím celé volné dny psaním bez pohybu a casu na nic a pres týden velké pracovní nasazení Nejhorší je pak když napíšete že to je celé špatne a že to mám delat znovuPole pro prílohyZL

ne 9 2 9:34

komu: d. Vážená kolegyne Celou dobu Vám píši abyste si vyplnila jednostránkovou tabulku v úvodu práce kde máte presnou kontrolu zda plníte cíle které jste si nastavila Vy to ignorujeete a trápíte me dlouhými teyty kde ztrácíte souvislost Proto uvádím pouze metodiku z oné první souhrnné tabulky:

Výzkumné metody: Zamerení této bakalárské práce je postaveno na výzkumu jednotlivých postoju a preferencí dowlinu kterí budou soucástí multilevel marketingu Obe cásti této práce mají stejnou duležitost V teoreticko-metodologické byly dukladne vybrány sekundární zdroje skládající se z odborných publikací vedeckých clánku z KAV a vhodne zvolených internetových relevantních zdroju Z techto byla následne vytvorena rešerže a komparována tak aby vytvorila pevný základ pro druhou cást této práce Ve výzkumné práci budeme tuto premisu zkoumat pomocí dekódování sdelení a škálování odpovedí podle Rojaz-Méndez et al 2009: „Overall I consider advertising a thing and Overall I strongly dislike somewhat dislike feel neutral somewhat like and strongly like advertising“ u peti videí youtube s tématikou cvicebního programu zdravého stravování a multilevel marketingu Herbalive Pro potvrzení ci vyvrácení hypotézy úcinku prenosu informací bude provedena statistická spolehlivost - konec citaceZ PRVNÍCH SLOV "Výzkumné metody: Zamerení této bakalárské práce " VIDÍTE ŽE OPAKUJETE CÍL Z RÁDKU NAD TÍMTO ANIŽ BYSTE UVEDLA JAK BUDOU JEHO PARAMETRY MERENY POKUD METODIKA NEBUDE ZACÍNAT SLOVY CÍLENÁ VAZBA "oslovení dowlinu v multilevel marketingu NA JEJICH predpokládanou aktivitu" BYLA MERENA  TAK NEPROKÁŽETE TEN VLIV VIDEÍKdyž se podívám na Vaši metodiku tak je videt že jste do ní dala rešeršní pasáže ty presunte do rešerše a tabulky s vlastními daty ty presunte do kapitoly analytické Dokud nevysvetlíte výše zminovanou vazbu "oslovení dowlinu v multilevel marketingu NA JEJICH predpokládanou aktivitu" TAK NEMÁTE METODIKU Podívejte se do nejakého clánku na to jak vypadá metodika prosím Te|d ale udelejte presuny tetu tak jak jsem Vám doporucil prosím A zacnete finalizovat kapitolu analytickou To Vám upresní výklad postupu merení metodikuS pozdraveml

so 8 2 2020 v 23:01 DM 24 z mnoha

Metodika kontrolaDM

Prílohy

so 8 2 23:01

komu: mneVážený pane 

nezávisle na predchozím mailu jsem zpracovala metodiku Mou snahou bylo se držet se vašich instrukcí ale nevím zda to stací

Metodika je na strane 15-21 POZOR! na strane 20 se mi vytvorila nejaká mezera kterou pak musím odstranit vznikla asi nejakým nevhodným vložením tet pak ješte pokracuje CERVENE jsem oznacila vety o kterých si nejsem jistá zda jsou predmetem této práce a nemám je radši vymazat

Duležité: K samotné práci- pri evidování výrazu pro škály jsem zaznamenala nepresnosti v zarazeních komentáre do škál- oznacila jsem jednicku do škály rozhodne ano a spíše ano když výraz potvrzoval kategorii rozhodne ano Takže vlastne ve škále spíše ano ta jednicka nemá co delat

Pokud chci udelat presnejší výsledky musím komentáre zaradit znovu prípadne nekteré komentáre nahradit vhodnejšími Navrhuji tedy bud to nechat a tvárit se nenápadne nebo tyto výsledky ponechat jako pretestnevím zda pretest se nepoužívá výhradne u dotazníku každopádne nechat je a udelat i nové výsledky Možná by se pak práve daly komparovat a treba i výsledky by mohly být jiné a to bych pak mohla uvést jako duležitost výzkumu

dekuji za odpoved

D

PS: Už z té BP zacínám dost sklícená trávím celé volné dny psaním bez pohybu a casu na nic a pres týden velké pracovní nasazení Nejhorší je pak když napíšete že to je celé špatne a že to mám delat znovuPole pro prílohyZL

ne 9 2 9:34

komu: d. Vážená kolegyne Celou dobu Vám píši abyste si vyplnila jednostránkovou tabulku v úvodu práce kde máte presnou kontrolu zda plníte cíle které jste si nastavila Vy to ignorujeete a trápíte me dlouhými teyty kde ztrácíte souvislost Proto uvádím pouze metodiku z oné první souhrnné tabulky:

Výzkumné metody: Zamerení této bakalárské práce je postaveno na výzkumu jednotlivých postoju a preferencí dowlinu kterí budou soucástí multilevel marketingu Obe cásti této práce mají stejnou duležitost V teoreticko-metodologické byly dukladne vybrány sekundární zdroje skládající se z odborných publikací vedeckých clánku z KAV a vhodne zvolených internetových relevantních zdroju Z techto byla následne vytvorena rešerže a komparována tak aby vytvorila pevný základ pro druhou cást této práce Ve výzkumné práci budeme tuto premisu zkoumat pomocí dekódování sdelení a škálování odpovedí podle Rojaz-Méndez et al 2009: „Overall I consider advertising a thing and Overall I strongly dislike somewhat dislike feel neutral somewhat like and strongly like advertising“ u peti videí youtube s tématikou cvicebního programu zdravého stravování a multilevel marketingu Herbalive Pro potvrzení ci vyvrácení hypotézy úcinku prenosu informací bude provedena statistická spolehlivost - konec citaceZ PRVNÍCH SLOV "Výzkumné metody: Zamerení této bakalárské práce " VIDÍTE ŽE OPAKUJETE CÍL Z RÁDKU NAD TÍMTO ANIŽ BYSTE UVEDLA JAK BUDOU JEHO PARAMETRY MERENY POKUD METODIKA NEBUDE ZACÍNAT SLOVY CÍLENÁ VAZBA "oslovení dowlinu v multilevel marketingu NA JEJICH predpokládanou aktivitu" BYLA MERENA  TAK NEPROKÁŽETE TEN VLIV VIDEÍKdyž se podívám na Vaši metodiku tak je videt že jste do ní dala rešeršní pasáže ty presunte do rešerše a tabulky s vlastními daty ty presunte do kapitoly analytické Dokud nevysvetlíte výše zminovanou vazbu "oslovení dowlinu v multilevel marketingu NA JEJICH predpokládanou aktivitu" TAK NEMÁTE METODIKU Podívejte se do nejakého clánku na to jak vypadá metodika prosím Te|d ale udelejte presuny tetu tak jak jsem Vám doporucil prosím A zacnete finalizovat kapitolu analytickou To Vám upresní výklad postupu merení metodikuS pozdraveml

so 8 2 2020 v 23:01 DM

 23 z mnoha

CÍL BPDM

ne 16 2 12:56

komu: mneVážený pane 

snad vás nezklamu tento týden nebyl cas vuuubec vcera jsem mela prednášku

Nicméne napsala jsem hlavní cíl a ten se vám snad bude líbit nerada bych ho menila

Znovu jsem procítala poznámky našeho posledního hovoru a uvedomila si že nekdy fakt plácám nesmysly a že se mnou máte asi nervy:- Mám na mysly že jsem pletla dohromady cíl a metodiku což je dost závažné pochybení avšak duležité je si to uvedomit

takže cíl práce:

Hlavním cílem této bakalárské práce je identifikace faktoru které mení chování u dawlinu v multilevel marketingu po shlédnutí videa na Youtube a prostredním WOM WOMM s-WOMa e-WOM tyto reference transformuje na úcinný prodejní kanál DZL

ne 16 2 13:40

komu: d. Vážená kolegyne Za slovem 'prostrednim' tomu nerozumímS pozdravem lDne ne 16 2 2020 12:56 uživatel DM napsal: 22 z mnoha

Výzkumné metody- tabulkaDM

ne 16 2 13:25

komu: mneA tabulka jak jste chtel:Výzkumné metody: Zamerení této bakalárské práce je postaveno na zjištení faktoru které vyplývají z výzkumu jednotlivých postoju a preferencí distributoru kterí jsou soucástí multilevel marketingu Obe cásti této práce mají stejnou duležitost V teoreticko-metodologické byly dukladne vybrány sekundární zdroje skládající se z odborných publikací vedeckých clánku z KAV a vhodne zvolených internetových relevantních zdroju Z techto byla následne vytvorena rešerže a komparována tak aby vytvorila pevný základ pro druhou cást této práce Pro výzkum této práce byly zvoleny tri videa vysílané kanálem YouTube s odlišnou typologií komunikace smerem k divákum z oblasti fitness Pro rozbor techto videí bylo vybráno 40 recenzí nejdríve v pretestu Tyto recenze byly zarazeny v souladu se Sales funnel modelem do petistupnové Likertovy škály kde zjištením výskytu výrazu odpovídajícím jednotlivým škálám byly zaznamenány 1 u výskytu a 0 u absence výrazu Soucty výskytu byly následne kalkulovány pri zjištení rozptylu a smerodatné odchylky zduvodu kontroly prípadných rozdílu Následne videa byla zpárována do dvojic tak aby byly všechny vzájemne komparovány a došlo ke zjištení prípadného odlišného segmentu použitím studentova t-testu pomocí IBM SPSS V pretestu bylo zjištení spolehlivého rozdílu u dvojice Herbalive-7 minute Následne byla provedena analýza pretestu bve které byly zjišteny nepresnosti u zaznamenání výrazu ve škalách Výzkum vcetne jednotlivých kroku byl proveden znovuD 

ZL

ne 16 2 13:42

komu: d. Vážená kolegyne Chybí mi dosažení toho chování které máte v cíliS pozdravem lDne ne 16 2 2020 13:25 uživatel DM napsal: 21 z mnoha

opravená cást BPDM

Prílohy

ne 23 2 1:05

komu: mneVážený pane 

protože jste ode me dlouho nic necetl nestíhám :- zasílám co jsem opravila a doplnila vcetne vyplnení úvodního zadání:-

Evidovala jsem spoustu nesmyslných vet takže Vás plne chápu pri predešlých pripomínkách ale zatím nevím zda se práce pro vás stává srozumitelnejší Práce je do str 19 pak tam mám nechány poznámky kterým prosím nevenujte pozornost Dále jsem znovu vybrala komentáre u videí musela jsem nahradit druhé videopuvodní je smazáno ale týkající se stejného MLMzítra budu znovu radit komentáre do škál 

Dotaz:

mám zase pocítat rozptyl a odchylku rucne nebo to jen projedeme v IBM SPSS? s tím že nám to stejne nic moc nereklo

dekuji za odpoved

Pole pro prílohyZL

ne 23 2 9:52

komu: d. Vážená kolegyne od minula kdy jsme si rekli co z metodiky presunout do kapitoly výsledky grafy se moc nezmenilo Stále jsou nedoplnené nekteré citace napríklad "Trnka 2str 14 uvádí" anti v tetu nevidím statistiku v tabulkách z IBM SPSS kterou jsem Vám poslal Je cas pustit se do kapitoly výsledky Na "Dotaz:

mám zase pocítat rozptyl a odchylku rucne nebo to jen projedeme v IBM SPSS? s tím že nám to stejne nic moc nereklo

dekuji za odpoved" odpoved zní že to je v tabulkách které jsem Vám poslal Ale klidne uvedte rozptyl pokud z nej odvodíte nejaké závery Komentoval bych jak závery hledat napríklad v grafech ale protože je nemáte ocíslované tak byste nevedela o kterém píšiS pozdravem

l

PS Tabulky s popisem kvantifikace škál tam máte dvakrátne 23 2 2020 v 1:05 DM 20 z mnoha

VýsledkyDM

Prílohy

ne 23 2 22:09

komu: mneVážený pane 

projedete mi prosím výsledky z listu 31 21 11 SOFTWAREM IBM SPSS?Dekuji

D

Pole pro prílohyZL

Prílohy

po 24 2 9:38

komu: d. Vážená kolegyne viz príloha Do párového t-testu jsem dal jen možnosti a protože u dalších kotev na škále byly malé výskyty a Vás stejne zajímají jen ti respondenti kterí jsou aktivní a pozitivní To také vyplývá z poslední tabulky která charakterizuje všechny promenné Tucne jsem oznacil hodnoty spolehlive odlišných promenných v t-testu 

Nejvyšší korelace páru 

Pair 16 cvic a7m & kup a7m 39 0899 0000

prokazuje že cvicíci kupují 7m

Druhá nejvyšší korelace páru

Pair 1 prot aherb & cvic aherb 37 0712 0000

Prokazuje že protagonista herbalife dokáže audienci dovést ke cvicení a k doporucování tech kterí nakupili

Pair 6 kup aherb & dop aherb 37 0454 0005

Zajímavý je pár 6 který premýšláí nad doporucením po nákupu protože má jak spolehlivou korelaci 

Pair 6 kup aherb & dop aherb 37 0454 0005

tak vykazuje spolehlivý rozdíl

Pair 6 kup aherb - dop aherb -027027 050819 008355 -043971 -010083 -3235 36 0003Protagonista Valentusu nebyl pochopen což prokazuje spolehlivý rozdíl bez shody u páru 7

Pair 7 prot aval - cvic aval 015789 036954 005995 003643 027936 2634 37 0012

Piokud by po videou Valentusu nekdo cvicil tak nebude kupovat ze stejného duvodu

Pair 10 cvic aval - kup aval -031579 047107 007642 -047063 -016095 -4132 37 0000

Ovšem pokud koupí bude doporucovat asi aby to znechutil i ostatním kterí se dali nachytat

Pair 12 kup aval & dop aval 38 0431 0007

Pair 12 kup aval - dop aval 023684 043085 006989 009522 037846 3389 37 0002S pozdravem

lne 23 2 2020 v 22:09 DMPole pro prílohy

 19 z mnoha

souborZL

Prílohy

po 2 3 13:54

komu: d. Vážená kolegyne prikládám soubor i s t-testem Mel jsem ho uložený tak si nedovedu vysvetlit že prišla dvakrát korelace

S pozdravem

l

Pole pro prílohyDM

po 2 3 14:49

komu: mneVážený pane 

Dekuji

PS:to já si nedovedu vysvetlit tolik vecíže by jste se divil:-

D 18 z mnoha

VÝSLEDKY VÝZKUMUDM

Prílohy

so 7 3 23:02

komu: mne Dobrý vecer pane 

posílám prozatímní cást Nevímjak se postavit ke zbývajícím kapitolám viz obsah když v podstate hlavní cím práce je identifikovat faktory menící chování dowlinu což máme splneno Prosím co navrhujete

dekuji

d. 

Pole pro prílohyZL

so 7 3 23:27

komu: d. Vážená kolegyne Navrhuji pridat vetu která vysvetlí jak kapitola 31 souvisí s kapitolou 32 Akvizicní a obratové charakteristiky Presunul bych sem ty tabulky co jsem posílal a vysvetlil ktera slova respondentu - downlinu spouští Vaše akceDoplnil bych úvodní tabulku abych získal prehled o tom co práci provazujeS touto znalosti vazeb bych se vrátil k rešerši a vysvetlil je tam v pojetí jiných autoruS pozdravem lDne so 7 3 2020 23:02 uživatel DM napsal:

DM

ne 8 3 19:05

komu: mneVážený pane 

není náhodou toto mé trvrzení nesmysl??Výpocet velicin rozptyl s použitím vzorce

a smerodatné odchylky která je druhou odmocninou z rozptylu je použit pro zjištení eistence prípadných etrémních hodnot které by vypovídaly o možné chybovosti v merení D  so 7 3 2020 v 23:02 DM

DM

ne 8 3 19:55

komu: mneVážený pane 

je velký problém když se mi bude shodovat jeden odstavec u metodiky a povrchní kontroly dat V metodice jde o vysvetlení-jakým zpusobem jsem postupovala a v kapitole povrchním dat je to shodne vyjádreno pred výsledky

Dso 7 3 2020 v 23:27 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 8 3 20:23

komu: d. Vážená kolegyne Ten rozptyl vyhodte protože pro výsledky nemá vypovídací hodnotu Mohl by být použit pro povrchní kontrolu dat ale není Modifikované odstavec uvést mužete dvakrát ale totožne neS pozdravem lDne ne 8 3 2020 19:55 uživatel DM napsal:

DM

ne 8 3 21:52

komu: mneVážený pane 

prosím co znamená ve vaší odpovedi cervene oznacený tet?

Navrhuji pridat vetu která vysvetlí jak kapitola 31 souvisí s kapitolou 32 Akvizicní a obratové charakteristiky Presunul bych sem ty tabulky co jsem posílal a vysvetlil ktera slova respondentu - downlinu spouští Vaše akceDoplnil bych úvodní tabulku abych získal prehled o tom co práci provazujePrece jen tech tabulek máme docela dost

dekuji

d. so 7 3 2020 v 23:27 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

ne 8 3 22:00

komu: d. Vážená kolegyne Úvodní tabulka je pred obsahem Je v ní cíl metodika výsledky a závery

Posílal jsem tabulku s t-testem tak tuS pozdravem lDne ne 8 3 2020 21:52 uživatel DM napsal: 17 z mnoha

doporuceníd.  m

pá 13 3 23:00

komu: mneVážený pane 

studuji materiály ke kapitolám akvizicnípostojové obratové charakteristiky

a comercionalizace prodejní síte Ano již jsem se Vás na to sice ptala ale vzhledem k tomu že se muže pri splnení zadání jednat opravdu o dost složitou a cást práce potrebovala bych upresnení Konkrétne:

Jak rozsáhlá a konkrétní by tato cást mela být? Stací obecne popsat ceho se týká sít MLM nebo mám vypracovat konkrétní návrh a rozepsat podrobne celou navrhovanou strukturu? Kolik stránek by to melo obsahovat? 

Já to porád neumím uchopit a cím více toho ctu tím jsem neštastnejší Protoe pokud zacnu být konkrétní napr v systému odmenování tak jdu vlastne psát druhou bakalárku :-

dekuji za odpoved 

DZL

so 14 3 7:40

komu: d. Vážená kolegyne Merili jsme postoje Ty mají vliv na akvizice tedy nové klienty ci downliny a ti zase na obrat Napište které z namerených postoju tuto posloupnost naplnují lépe ci prukaznejší než jiné Ty co prijdou od postoje až k obratu a jsou napodobitelé tak nabídnete ke komercionalizaciS pozdravem lDne pá 13 3 2020 23:00 uživatel DM napsal: 16 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

ne 15 3 23:27

komu: mneVážený pane 

snad to máme :-

D

Pole pro prílohyZL

po 16 3 7:15

komu: d. Vážená kolegyne Gratuluji Ješte to bude chtít opravit preklepy odstranit dvakrát stiskly mezerník y/i akcent ostravský vymenit za ceský do metodiky a výsledku v první tabulce vysvetlit skály místo pojmu postoje a preference Dále nekolikrát uvádíte a necislujete jeden rádek t-testu Bud každý rádek ocislujte jako tabulku nebo dejte podstatná císla která ukazují rozdíl do tetu 

Záver je na strane 33 Podívejte se do pokynu zda to na BP stací Tabulky a prílohy se do rozsahu práce nepocítají Opravné seznam literatury Zacátek je podbarven Zrejme je to tabulkaOpravenou verzi mi pošlete prosímS pozdravem lDne ne 15 3 2020 23:27 uživatel DM napsal: 15 z mnoha

LITERATURA BPd.  m

po 16 3 7:39

komu: mneVážený pane 

probudila jsem se s myšlenkou že jsem abecedne nesaradila litaraturu Takže o tomto vím To je ale to nejmenší

s práním krásného dne

DZL

po 16 3 8:30

komu: d. Vážená kolegyne podívejte se že v seznamu literatury uvádíte rok na ruzných místech napríklad:

l Z lOVÁ L Responses of Czech consumers towards SMS advertising Journal of Economics &Management University of Economics in Katowice 2012 61-68nebo DIANOUC KETTNEROVÁ J &l Z 2007 Advertising in Czech and French magazines Journal of Euromarketing 16 1-2 139-152Pred ztránkami nekde dáváte tecku jinde cárkuOptavte ostravštinu ve slove "škalách"Vám Word nepodtrhává vícekrát stisknutý mezerník jako v tetu " se z odborných "? Tyto "soucty pak vytvoriliY základ pro výpocetMísto "v rešerži" napišteš "v rešerši"Zdá se mi že poslední veta záveru v úvodní tabulce - cituji "Charakteristika prvku které by melo motivacní video obsahovat je patricné nadšení nenásilnost propagace znacky spíše orientované na možnost dosažených úcinku ve spojitosti s produktem ci cvicebním programem vizualizace pro jeden segment a naopak ponechání prostoru pro imaginaci u druhého segmentu" nesouvisí s cílem "Hlavním cílem této bakalárské práce je identifikace faktoru které mení chování u distributoru v multilevel marketingu po shlédnutí videa na Youtube" Uvedte cíl jako první vetu záveru a za nej vysvetlete jak byli distributori motivováni po stupních použitých škál v situacích které ukazovala videaS pozdraveml

 16 3 2020 v 7:39 DM

d.  m

po 16 3 11:11

komu: mneVážený pane 

Velice dekuji vše opravím dle instrukcíjen nevím presne kdy Nejpozdeji v sobotu k obedu to naserviruji :-

A pak bych mohla zacít konecne neco delat že? :-

D

ZL

po 16 3 13:24

komu: d. Vážená kolegyne Je to na Vás:-S pozdravem lDne po 16 3 2020 11:11 uživatel DM napsal: 14 z mnoha

Pruzkum trhud.  m

út 17 3 21:12

komu: mneVážený pane 

lámu si hlavu s jednou otázkou Myslíte si že umíme nejak zjistit kolik se za lonský rok prodalo stavebních pouzder k posuvným dverím v CR? 

dekuji za odpoved

DZL

út 17 3 23:05

komu: d. Vážená kolegyne Tak to neumím Neumím totiž rozlišit stavební pouzdro od stavební dutiny do které se vloží kolejnice 

Také mám dotaz Nemáte zájem propagovat projekty na sociálních sítích za peníze?S pozdravem

lDne út 17 3 2020 21:12 uživatel DM napsal:

d.  m

út 17 3 23:13

komu: mneVážený pane 

Ti zní zajímave pošlete více informací

Stavební dutinou asi myslíte stavební otvor Vlastne jsem špatne podala otázku Stacilo by zjistit kolik se proste prodalo posuvných dverí 

Dívám se na ty prijmacky na UPOL A ríkám siže bych asi potrebovala další vsaby me tam vubec vzali:-

D

ZL

út 17 3 23:18

komu: d. Vážená kolegyne Moc víc informací nemám Vždy nacte projekt a informací dáte na sociální síte Spíš je otázka zda zvládáte publikaci na sociálních sítích a praví s grafikou a videiS pozdravem lDne út 17 3 2020 23:13 uživatel DM napsal:

d.  m

út 17 3 23:20

komu: mneZkuste mi prosím napsat konkrétni prvkyzkonzultuji to se synem

D

ZL

út 17 3 23:59

komu: d. Osoba poptávající práci musí prokázat že má cas zájem umí propagovat na sociálních sítích a umí mezi nimi volit proporce tedy portfolioDne út 17 3 2020 23:20 uživatel DM napsal:

d.  m

st 18 3 9:44

komu: mne Dobrý den

ano jiste syn prohlásil že si heknul program na upravování videí - neco již pro soc síte delal a s online marketingem mám zkušenost já Takže o jaké projekty konkrítne by se jednalo?

Dút 17 3 2020 v 23:59 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 18 3 10:14

komu: d. Vážená kolegyne Ty projekty souvisí se VSEM To znamená predmety a výzkum S pozdravem lDne st 18 3 2020 9:44 uživatel DM napsal:

ZL

st 18 3 12:12

komu: LucieZL

st 18 3 15:57

komu: d. Vážená kolegyne Na Všem se zjištují smluvní podmínky a pak budete kontaktovanaJešte k tem dverím Eistuje nejaká znacka která prodává výhradne soupacky?S pozdravem lDne st 18 3 2020 9:44 uživatel DM napsal:

d.  m

st 18 3 21:19

komu: mne Dobrý vecer pane 

dekuji za info Budeme tedy cekat

Dvere ano eistují 3 dodavatelé

JAP- ceský výrobce sídlo v Prerove a to práve potrebuji zjistit za kolik loni prodali Mají vetší sortiment nedelají pouze ty pouzdrta v roce 2015 otocili pouzdra za 70 mio

SCRIGNO- italové tam pusobím já :- lonský obrat 18 mio

Eclisse- taky italové

Kdyby vás neco napadlo budu velice ráda I pro posílení pozice znáte to v tuto chvíli je to pro mne ideální prísun financínaprosto happy work

predem dekujist 18 3 2020 v 15:57 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 0:13

komu: d. Vážená kolegyne  U JAP PREROV JSEM POUZDRA V NABIDCE NENASEL Mají jen dvere a zárubne Pak by šlo domluvit se s druhým ItalemS pozdravem lDne st 18 3 2020 21:19 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 19 3 8:54

komu: mneVážený pane 

 já Vás rozhodne nechci zdržovat od práce

ale pokud chcete zhodnocení asi nechcete:- tak je nnásledující

Vážený kolego Slovo nenašel lze použít v prípade že mohou eistovat pochybnosti o skutecnosti ale ani ani v tomto prípade se nedá akceptovat bez podložených dukazu V prípade podložených skutecností je tato odpoved neuspokojivá

omlouvám se ale aspon víte jaké to je psát záverecnou práci :-

krásný den Vám prejict 19 3 2020 v 0:13 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 9:27

komu: d. Vážená kolegyne když jsem psal "nenašel" jsem šoupacky u ceského konkurenta tak jsem predpokládal že mi jako odbornice reknete že se pletu a tento konkurent šoupacky dodává Tím že jste to nerekla tak bud nejste odbornice která to ví nebo jste ješte míine ochotná se opdívat na stránky toho konkurenta nebo mu zavolat než já Ve výzkumu jsou dve fáze První je sber podkladu a druhá je udelení doživotní duvery výzkumníkovi V prípade šoupacek jsme v první fázi sberu podkladu S pozdravem

lct 19 3 2020 v 8:54 DM

d.  m

ct 19 3 9:37

komu: mneVážený pane 

predevším jsem nenapsala že je treba to zkoumat ale zadala jsem to jako fakt tzn prokazatelnou skutecnost a potrebovala jsem si pouze overit že lze zjistit jejich obrat Trošku me zarazilo že jste nenašel pouzdra protože když zadáte JAP do vyhledávace Google automaticky vám to nabídne JAP pouzdra Dokonce mají nastavenou reklamu Google adwords tak že když zadáte Scrigno naši spolecnost v reklamních odkazech vám vybehne JAP Což me privedlo na myšlenku že z jejich sortimentu to muže být stežejní produkt V lonském roce udelali obrat 161 mio Z tohoto císla bych potrebovala zjistit kolik je tedy obrat za pouzdra Z té marketingové agentury jak jsme se o ní bavili-psali nedávno jsem okoukala že výzkum spocívá v tom že tam proste zavolají a zeptají se Já to udelat nemohu protože patrím k prímé konkurenci :-

Je to takto lepší?

D ct 19 3 2020 v 9:27 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 10:16

komu: d. Vážená kolegyne "když zadáte JAP do vyhledávace Google automaticky vám to nabídne JAP pouzdra" ale když hledáte dále tak žádné pouzdro natož pak jeho cenu a rozmery nenajdete Pokud se mýlím tak mi pošlete odkaz prosímS pozdravem

lct 19 3 2020 v 9:37 DM

d.  m

ct 19 3 10:31

komu: mnevážený pane 

jeden klik

https://wwwjap-pouzdrocz/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwA4lLG9l9CGZNnZip7prsP8QQvLfII6H4skM6vfHdVNwnDv4IvcT8FkQRoCb30QAvD_BwE 

D ct 19 3 2020 v 10:16 odesílatel ZL napsal:

d.  m

ct 19 3 10:39

komu: mnePane 

zadáváte to na Googlu? Není možné že máte omezený prístup k vyhledávaným pojmum??

Dct 19 3 2020 v 10:16 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 11:55

komu: d. Vážená kolegyne  Tak tento link jsem nenašel Myslím že podobne muže dopadnout spoustu spotrebitelu Profesionálu méne Zkuste to proverit a máte marketingový plán Tedy pokud mám pravdu a mýlím se jako prumerný spotrebitelS pozdravem lDne ct 19 3 2020 10:31 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 19 3 12:14

komu: mneoverila jsem to na dalších dvou notasechvše jede

Muj záver- bud máte neco zablokovaného nebo cástecné omezení pro vyhledávané položkypokud jste v zamestnání zkuste to doma opakovat

Dct 19 3 2020 v 11:55 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 13:27

komu: d. Vážená kolegyne Hledal jsem to z mobilu Neobjevilo se mi menu s odkazem na pouzdra soupacekS pozdravem lDne ct 19 3 2020 12:14 uživatel DM napsal:

d.  m

Prílohy

ct 19 3 20:17

komu: mne Dobrý vecer

Možná máte zablokované Ads? Ale i presto je to tretí odkaz:-

DPole pro prílohyZL

ct 19 3 20:33

komu: d. Dobrý vecerPo pár minutách jsem se pres kontakty mapy o spolecnosti a podobne doklikal i na ten e-shop Pochybuji že mnoho spotrebitelu má tuto trpelivost Ale to Vám asi nepomuže zjistit obrat Jen ho prípadne ovlivnitS pozdravem lDne ct 19 3 2020 20:17 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 20 3 10:50

komu: mneVážený pane 

ano muže být

dekuji

Dct 19 3 2020 v 20:33 odesílatel ZL napsal: 14 z mnoha

Pruzkum trhud.  m

út 17 3 21:12

komu: mneVážený pane 

lámu si hlavu s jednou otázkou Myslíte si že umíme nejak zjistit kolik se za lonský rok prodalo stavebních pouzder k posuvným dverím v CR? 

dekuji za odpoved

DZL

út 17 3 23:05

komu: d. Vážená kolegyne Tak to neumím Neumím totiž rozlišit stavební pouzdro od stavební dutiny do které se vloží kolejnice 

Také mám dotaz Nemáte zájem propagovat projekty na sociálních sítích za peníze?S pozdravem

lDne út 17 3 2020 21:12 uživatel DM napsal:

d.  m

út 17 3 23:13

komu: mneVážený pane 

Ti zní zajímave pošlete více informací

Stavební dutinou asi myslíte stavební otvor Vlastne jsem špatne podala otázku Stacilo by zjistit kolik se proste prodalo posuvných dverí 

Dívám se na ty prijmacky na UPOL A ríkám siže bych asi potrebovala další vsaby me tam vubec vzali:-

D

ZL

út 17 3 23:18

komu: d. Vážená kolegyne Moc víc informací nemám Vždy nacte projekt a informací dáte na sociální síte Spíš je otázka zda zvládáte publikaci na sociálních sítích a praví s grafikou a videiS pozdravem lDne út 17 3 2020 23:13 uživatel DM napsal:

d.  m

út 17 3 23:20

komu: mneZkuste mi prosím napsat konkrétni prvkyzkonzultuji to se synem

D

ZL

út 17 3 23:59

komu: d. Osoba poptávající práci musí prokázat že má cas zájem umí propagovat na sociálních sítích a umí mezi nimi volit proporce tedy portfolioDne út 17 3 2020 23:20 uživatel DM napsal:

d.  m

st 18 3 9:44

komu: mne Dobrý den

ano jiste syn prohlásil že si heknul program na upravování videí - neco již pro soc síte delal a s online marketingem mám zkušenost já Takže o jaké projekty konkrítne by se jednalo?

Dút 17 3 2020 v 23:59 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 18 3 10:14

komu: d. Vážená kolegyne Ty projekty souvisí se VSEM To znamená predmety a výzkum S pozdravem lDne st 18 3 2020 9:44 uživatel DM napsal:

ZL

st 18 3 12:12

komu: LucieZL

st 18 3 15:57

komu: d. Vážená kolegyne Na Všem se zjištují smluvní podmínky a pak budete kontaktovanaJešte k tem dverím Eistuje nejaká znacka která prodává výhradne soupacky?S pozdravem lDne st 18 3 2020 9:44 uživatel DM napsal:

d.  m

st 18 3 21:19

komu: mne Dobrý vecer pane 

dekuji za info Budeme tedy cekat

Dvere ano eistují 3 dodavatelé

JAP- ceský výrobce sídlo v Prerove a to práve potrebuji zjistit za kolik loni prodali Mají vetší sortiment nedelají pouze ty pouzdrta v roce 2015 otocili pouzdra za 70 mio

SCRIGNO- italové tam pusobím já :- lonský obrat 18 mio

Eclisse- taky italové

Kdyby vás neco napadlo budu velice ráda I pro posílení pozice znáte to v tuto chvíli je to pro mne ideální prísun financínaprosto happy work

predem dekujist 18 3 2020 v 15:57 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 0:13

komu: d. Vážená kolegyne  U JAP PREROV JSEM POUZDRA V NABIDCE NENASEL Mají jen dvere a zárubne Pak by šlo domluvit se s druhým ItalemS pozdravem lDne st 18 3 2020 21:19 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 19 3 8:54

komu: mneVážený pane 

 já Vás rozhodne nechci zdržovat od práce

ale pokud chcete zhodnocení asi nechcete:- tak je nnásledující

Vážený kolego Slovo nenašel lze použít v prípade že mohou eistovat pochybnosti o skutecnosti ale ani ani v tomto prípade se nedá akceptovat bez podložených dukazu V prípade podložených skutecností je tato odpoved neuspokojivá

omlouvám se ale aspon víte jaké to je psát záverecnou práci :-

krásný den Vám prejict 19 3 2020 v 0:13 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 9:27

komu: d. Vážená kolegyne když jsem psal "nenašel" jsem šoupacky u ceského konkurenta tak jsem predpokládal že mi jako odbornice reknete že se pletu a tento konkurent šoupacky dodává Tím že jste to nerekla tak bud nejste odbornice která to ví nebo jste ješte míine ochotná se opdívat na stránky toho konkurenta nebo mu zavolat než já Ve výzkumu jsou dve fáze První je sber podkladu a druhá je udelení doživotní duvery výzkumníkovi V prípade šoupacek jsme v první fázi sberu podkladu S pozdravem

lct 19 3 2020 v 8:54 DM

d.  m

ct 19 3 9:37

komu: mneVážený pane 

predevším jsem nenapsala že je treba to zkoumat ale zadala jsem to jako fakt tzn prokazatelnou skutecnost a potrebovala jsem si pouze overit že lze zjistit jejich obrat Trošku me zarazilo že jste nenašel pouzdra protože když zadáte JAP do vyhledávace Google automaticky vám to nabídne JAP pouzdra Dokonce mají nastavenou reklamu Google adwords tak že když zadáte Scrigno naši spolecnost v reklamních odkazech vám vybehne JAP Což me privedlo na myšlenku že z jejich sortimentu to muže být stežejní produkt V lonském roce udelali obrat 161 mio Z tohoto císla bych potrebovala zjistit kolik je tedy obrat za pouzdra Z té marketingové agentury jak jsme se o ní bavili-psali nedávno jsem okoukala že výzkum spocívá v tom že tam proste zavolají a zeptají se Já to udelat nemohu protože patrím k prímé konkurenci :-

Je to takto lepší?

D ct 19 3 2020 v 9:27 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 10:16

komu: d. Vážená kolegyne "když zadáte JAP do vyhledávace Google automaticky vám to nabídne JAP pouzdra" ale když hledáte dále tak žádné pouzdro natož pak jeho cenu a rozmery nenajdete Pokud se mýlím tak mi pošlete odkaz prosímS pozdravem

lct 19 3 2020 v 9:37 DM

d.  m

ct 19 3 10:31

komu: mnevážený pane 

jeden klik

https://wwwjap-pouzdrocz/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwA4lLG9l9CGZNnZip7prsP8QQvLfII6H4skM6vfHdVNwnDv4IvcT8FkQRoCb30QAvD_BwE 

D ct 19 3 2020 v 10:16 odesílatel ZL napsal:

d.  m

ct 19 3 10:39

komu: mnePane 

zadáváte to na Googlu? Není možné že máte omezený prístup k vyhledávaným pojmum??

Dct 19 3 2020 v 10:16 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 11:55

komu: d. Vážená kolegyne  Tak tento link jsem nenašel Myslím že podobne muže dopadnout spoustu spotrebitelu Profesionálu méne Zkuste to proverit a máte marketingový plán Tedy pokud mám pravdu a mýlím se jako prumerný spotrebitelS pozdravem lDne ct 19 3 2020 10:31 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 19 3 12:14

komu: mneoverila jsem to na dalších dvou notasechvše jede

Muj záver- bud máte neco zablokovaného nebo cástecné omezení pro vyhledávané položkypokud jste v zamestnání zkuste to doma opakovat

Dct 19 3 2020 v 11:55 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 13:27

komu: d. Vážená kolegyne Hledal jsem to z mobilu Neobjevilo se mi menu s odkazem na pouzdra soupacekS pozdravem lDne ct 19 3 2020 12:14 uživatel DM napsal:

d.  m

Prílohy

ct 19 3 20:17

komu: mne Dobrý vecer

Možná máte zablokované Ads? Ale i presto je to tretí odkaz:-

DPole pro prílohyZL

ct 19 3 20:33

komu: d. Dobrý vecerPo pár minutách jsem se pres kontakty mapy o spolecnosti a podobne doklikal i na ten e-shop Pochybuji že mnoho spotrebitelu má tuto trpelivost Ale to Vám asi nepomuže zjistit obrat Jen ho prípadne ovlivnitS pozdravem lDne ct 19 3 2020 20:17 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 20 3 10:50

komu: mneVážený pane 

ano muže být

dekuji

Dct 19 3 2020 v 20:33 odesílatel ZL napsal: 14 z mnoha

Pruzkum trhud.  m

út 17 3 21:12

komu: mneVážený pane 

lámu si hlavu s jednou otázkou Myslíte si že umíme nejak zjistit kolik se za lonský rok prodalo stavebních pouzder k posuvným dverím v CR? 

dekuji za odpoved

DZL

út 17 3 23:05

komu: d. Vážená kolegyne Tak to neumím Neumím totiž rozlišit stavební pouzdro od stavební dutiny do které se vloží kolejnice 

Také mám dotaz Nemáte zájem propagovat projekty na sociálních sítích za peníze?S pozdravem

lDne út 17 3 2020 21:12 uživatel DM napsal:

d.  m

út 17 3 23:13

komu: mneVážený pane 

Ti zní zajímave pošlete více informací

Stavební dutinou asi myslíte stavební otvor Vlastne jsem špatne podala otázku Stacilo by zjistit kolik se proste prodalo posuvných dverí 

Dívám se na ty prijmacky na UPOL A ríkám siže bych asi potrebovala další vsaby me tam vubec vzali:-

D

ZL

út 17 3 23:18

komu: d. Vážená kolegyne Moc víc informací nemám Vždy nacte projekt a informací dáte na sociální síte Spíš je otázka zda zvládáte publikaci na sociálních sítích a praví s grafikou a videiS pozdravem lDne út 17 3 2020 23:13 uživatel DM napsal:

d.  m

út 17 3 23:20

komu: mneZkuste mi prosím napsat konkrétni prvkyzkonzultuji to se synem

D

ZL

út 17 3 23:59

komu: d. Osoba poptávající práci musí prokázat že má cas zájem umí propagovat na sociálních sítích a umí mezi nimi volit proporce tedy portfolioDne út 17 3 2020 23:20 uživatel DM napsal:

d.  m

st 18 3 9:44

komu: mne Dobrý den

ano jiste syn prohlásil že si heknul program na upravování videí - neco již pro soc síte delal a s online marketingem mám zkušenost já Takže o jaké projekty konkrítne by se jednalo?

Dút 17 3 2020 v 23:59 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 18 3 10:14

komu: d. Vážená kolegyne Ty projekty souvisí se VSEM To znamená predmety a výzkum S pozdravem lDne st 18 3 2020 9:44 uživatel DM napsal:

ZL

st 18 3 12:12

komu: LucieZL

st 18 3 15:57

komu: d. Vážená kolegyne Na Všem se zjištují smluvní podmínky a pak budete kontaktovanaJešte k tem dverím Eistuje nejaká znacka která prodává výhradne soupacky?S pozdravem lDne st 18 3 2020 9:44 uživatel DM napsal:

d.  m

st 18 3 21:19

komu: mne Dobrý vecer pane 

dekuji za info Budeme tedy cekat

Dvere ano eistují 3 dodavatelé

JAP- ceský výrobce sídlo v Prerove a to práve potrebuji zjistit za kolik loni prodali Mají vetší sortiment nedelají pouze ty pouzdrta v roce 2015 otocili pouzdra za 70 mio

SCRIGNO- italové tam pusobím já :- lonský obrat 18 mio

Eclisse- taky italové

Kdyby vás neco napadlo budu velice ráda I pro posílení pozice znáte to v tuto chvíli je to pro mne ideální prísun financínaprosto happy work

predem dekujist 18 3 2020 v 15:57 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 0:13

komu: d. Vážená kolegyne  U JAP PREROV JSEM POUZDRA V NABIDCE NENASEL Mají jen dvere a zárubne Pak by šlo domluvit se s druhým ItalemS pozdravem lDne st 18 3 2020 21:19 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 19 3 8:54

komu: mneVážený pane 

 já Vás rozhodne nechci zdržovat od práce

ale pokud chcete zhodnocení asi nechcete:- tak je nnásledující

Vážený kolego Slovo nenašel lze použít v prípade že mohou eistovat pochybnosti o skutecnosti ale ani ani v tomto prípade se nedá akceptovat bez podložených dukazu V prípade podložených skutecností je tato odpoved neuspokojivá

omlouvám se ale aspon víte jaké to je psát záverecnou práci :-

krásný den Vám prejict 19 3 2020 v 0:13 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 9:27

komu: d. Vážená kolegyne když jsem psal "nenašel" jsem šoupacky u ceského konkurenta tak jsem predpokládal že mi jako odbornice reknete že se pletu a tento konkurent šoupacky dodává Tím že jste to nerekla tak bud nejste odbornice která to ví nebo jste ješte míine ochotná se opdívat na stránky toho konkurenta nebo mu zavolat než já Ve výzkumu jsou dve fáze První je sber podkladu a druhá je udelení doživotní duvery výzkumníkovi V prípade šoupacek jsme v první fázi sberu podkladu S pozdravem

lct 19 3 2020 v 8:54 DM

d.  m

ct 19 3 9:37

komu: mneVážený pane 

predevším jsem nenapsala že je treba to zkoumat ale zadala jsem to jako fakt tzn prokazatelnou skutecnost a potrebovala jsem si pouze overit že lze zjistit jejich obrat Trošku me zarazilo že jste nenašel pouzdra protože když zadáte JAP do vyhledávace Google automaticky vám to nabídne JAP pouzdra Dokonce mají nastavenou reklamu Google adwords tak že když zadáte Scrigno naši spolecnost v reklamních odkazech vám vybehne JAP Což me privedlo na myšlenku že z jejich sortimentu to muže být stežejní produkt V lonském roce udelali obrat 161 mio Z tohoto císla bych potrebovala zjistit kolik je tedy obrat za pouzdra Z té marketingové agentury jak jsme se o ní bavili-psali nedávno jsem okoukala že výzkum spocívá v tom že tam proste zavolají a zeptají se Já to udelat nemohu protože patrím k prímé konkurenci :-

Je to takto lepší?

D ct 19 3 2020 v 9:27 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 10:16

komu: d. Vážená kolegyne "když zadáte JAP do vyhledávace Google automaticky vám to nabídne JAP pouzdra" ale když hledáte dále tak žádné pouzdro natož pak jeho cenu a rozmery nenajdete Pokud se mýlím tak mi pošlete odkaz prosímS pozdravem

lct 19 3 2020 v 9:37 DM

d.  m

ct 19 3 10:31

komu: mnevážený pane 

jeden klik

https://wwwjap-pouzdrocz/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwA4lLG9l9CGZNnZip7prsP8QQvLfII6H4skM6vfHdVNwnDv4IvcT8FkQRoCb30QAvD_BwE 

D ct 19 3 2020 v 10:16 odesílatel ZL napsal:

d.  m

ct 19 3 10:39

komu: mnePane 

zadáváte to na Googlu? Není možné že máte omezený prístup k vyhledávaným pojmum??

Dct 19 3 2020 v 10:16 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 11:55

komu: d. Vážená kolegyne  Tak tento link jsem nenašel Myslím že podobne muže dopadnout spoustu spotrebitelu Profesionálu méne Zkuste to proverit a máte marketingový plán Tedy pokud mám pravdu a mýlím se jako prumerný spotrebitelS pozdravem lDne ct 19 3 2020 10:31 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 19 3 12:14

komu: mneoverila jsem to na dalších dvou notasechvše jede

Muj záver- bud máte neco zablokovaného nebo cástecné omezení pro vyhledávané položkypokud jste v zamestnání zkuste to doma opakovat

Dct 19 3 2020 v 11:55 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 19 3 13:27

komu: d. Vážená kolegyne Hledal jsem to z mobilu Neobjevilo se mi menu s odkazem na pouzdra soupacekS pozdravem lDne ct 19 3 2020 12:14 uživatel DM napsal:

d.  m

Prílohy

ct 19 3 20:17

komu: mne Dobrý vecer

Možná máte zablokované Ads? Ale i presto je to tretí odkaz:-

DPole pro prílohyZL

ct 19 3 20:33

komu: d. Dobrý vecerPo pár minutách jsem se pres kontakty mapy o spolecnosti a podobne doklikal i na ten e-shop Pochybuji že mnoho spotrebitelu má tuto trpelivost Ale to Vám asi nepomuže zjistit obrat Jen ho prípadne ovlivnitS pozdravem lDne ct 19 3 2020 20:17 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 20 3 10:50

komu: mneVážený pane 

ano muže být

dekuji

Dct 19 3 2020 v 20:33 odesílatel ZL napsal: 13 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

pá 20 3 20:31

komu: mneVážený pane 

odevzdávám

D

Pole pro prílohyZL

pá 20 3 21:53

komu: d. Vážená kolegyne  Etapa jste pokyny k odevzdávání? Nemá se vedoucí práce k odevzdávání práci nejak vyjádrit?

U zadání práce schází rektoru podpis Dejte tam originál

Graf císlo 2 je znaven jinak než všechny ostatní grafy Obvykle se grafy i obrázky znací jako "obrázek"

Seznamy a tet mají jiné rádkování 

Nechci proudit ale kvuli takovýmto formálním nedostatkum muj minulý diplomant nebyl po kontrole pedagogickou komisi pripušten k obhajobe a zaplatil si semestr navíc

Upravte tet podle pokynu at se Vám také nevrátí k prepracování

Urcite se Vám oprou do tucných a proložených fontu Nešel jsem vysvetlení co který znamená Vypadá to jako by zduraznovaly Vaše úvahy a tím je stavely nad citace Nekteré obrázky mají dva nadpisy limbic system a limbický systém napríklad Nekteré vety dvakrát opakují jeden argument emoce a emoce napríklad Mezery pod a nad nadpisy nejsou stejné Tedy nemohou odpovídat pokynum

Nad tabulkou 1 je nadpis uveden dvakrát Bude to oznaceno jako nafukování tetu

U ostatních tabulek je to podobné Vypustte slovo popisovat Dejte si pozor na slovo "muže" protože možné je všechno a tím ze váš tet neurcuje jednoznacne co platí jen zabírá místo na papíre a cas ctenári

Nekteré tabulky nejsou císlovaný vubec Nekteré mají anglické nadpisy Pri citacích objektu v tetu není uvedeno jeho císlo

Autor YOO zacíná v seznamu literatury teckou Autor Yamada muže být krestní jméno Vybral jsem jen pár prikladu Tet je Vaše dílo a Vy za nej a za celou školu nesete odpovednost Všem na tyto formální náležitosti dává pozor aby akreditacní komise pri otevrení práce nezavedla dkolu Asi bych tet pred odevzdáním prošel a uvedl ho do souladu s pokynyS pozdravem l

Dne pá 20 3 2020 20:31 uživatel DM napsal:

Vážený pane 

odevzdávám

Dd.  m

pá 20 3 22:18

komu: mneVážený pane 

skoncila jsem u první vety:- samozrejmne že se má vedoucí vyjádritMyslela jsem tím že to odesílám Vám :-

Dpá 20 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

d.  m

pá 20 3 22:26

komu: mnea pri doctenízvýraznené tetyano pro me jsou duležitým nálezem proto jsem je taky zvíraznila Práce je prece má a prestože se v rešerši musím stavet nestanne a záver z práce potvrzuji výpocty mohu presto mít názor na veci pro mne duležité Nebo ne? Slovo popisuje mám vyhodit z celé práce???

Jinak vše tedy doopravím

Dpá 20 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

so 21 3 7:28

komu: d. Vážená kolegyne Práce je Vaše ale píšete ji pro oponenta a komisí pro obhajoby Veci které By zrovna objevujete a tucne nebo prolozene zvyraznujete ve své literární rešerši jsou pro nej úsmevné protože sám publikuje a nacetl toho více než Vy Aby Vám pomohl tak Vám dá otázku na to co jste ješte nepochopila A budete v problémech protože reagovat na neco co nemám napsané a ono to obrací smer soucasného chápání je v krátké dobe obhajoby nemožné Tak Vám dají cas na rozmyšlenou a pozvou Vás príšte Proto bych z taktického hlediska neukazoval limity svého chápání 

Nechávám na Vas abyste rozhodla zda tet nebo císlo neco popisuje znamená nebo obrací význam soucasného chápání a to nejen VašehoS pozdravem lDne pá 20 3 2020 22:26 uživatel DM napsal:

d.  m

so 21 3 8:17

komu: mnetaktika Sun-c’ dobree vyok budeme se tvárit nenápadne:-

Dso 21 3 2020 v 7:29 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 8:19

komu: mneVážený pane 

a víme ciste teoreticky kdo bude oponentem? Nevím jak to probíhá

Dso 21 3 2020 v 7:29 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 8:22

komu: mnea ješte jednu vecjá mám spíš obavy z toho že se me budou ptát jak funguje IBM SPSS Když jim reknu že jsem ho proste použila a oni se zeptají a jak jste ho použila? Jak mužete stavet práci na výpoctech ze software o kterém nic nevíte??

hmm

Dso 21 3 2020 v 7:29 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 21 3 8:41

komu: d. Vážená kolegyne k predchozím trem mailum:

1 Nemusíte akceptovat radu na zmenu tucných a proložených fontu pokud jste si jista že jsou nastraženy na oponenta a komisi jako past do které se chytí a zeptají na nejakou trivialitu na kterou odpoved znáte

2 Oponenta neznám ale muže to být kolega Bohácek Matisko bývalá kolegyne Kocí a další kterí jsou ochotnií cist a psát zadarmo 

3 Pokud se Vás nekdo zeptá jak jste postupovala s IBM SPSS tak mu otevrete https://wwwyoutubecom/watch?v=DciJm7hA2fk

a zeptáte se kterému kliku nerozumíS pozdravem

lso 21 3 2020 v 8:22 DMPole pro prílohy

Náhled videa na YouTube Independent Samples T Test in SPSS

d.  m

so 21 3 10:46

komu: mnevážený pane  

prohledala jsem naši komunikaci a nenašla jsem souhr s podpisem rektora

D so 21 3 2020 v 8:41 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 11:51

komu: mneVážený pane 

co je prosím jiného na tomto popisu než na ostatních?

Graf císlo 2 : Korelacní závislostiD

pá 20 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

so 21 3 12:46

komu: d. Vážená kolegyne  Jiné jsou tecka pred dvojteckou : A slovo "císlo" místo "c"S pozdravem lDne so 21 3 2020 11:51 uživatel DM napsal: 13 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

pá 20 3 20:31

komu: mneVážený pane 

odevzdávám

D

Pole pro prílohyZL

pá 20 3 21:53

komu: d. Vážená kolegyne  Etapa jste pokyny k odevzdávání? Nemá se vedoucí práce k odevzdávání práci nejak vyjádrit?

U zadání práce schází rektoru podpis Dejte tam originál

Graf císlo 2 je znaven jinak než všechny ostatní grafy Obvykle se grafy i obrázky znací jako "obrázek"

Seznamy a tet mají jiné rádkování 

Nechci proudit ale kvuli takovýmto formálním nedostatkum muj minulý diplomant nebyl po kontrole pedagogickou komisi pripušten k obhajobe a zaplatil si semestr navíc

Upravte tet podle pokynu at se Vám také nevrátí k prepracování

Urcite se Vám oprou do tucných a proložených fontu Nešel jsem vysvetlení co který znamená Vypadá to jako by zduraznovaly Vaše úvahy a tím je stavely nad citace Nekteré obrázky mají dva nadpisy limbic system a limbický systém napríklad Nekteré vety dvakrát opakují jeden argument emoce a emoce napríklad Mezery pod a nad nadpisy nejsou stejné Tedy nemohou odpovídat pokynum

Nad tabulkou 1 je nadpis uveden dvakrát Bude to oznaceno jako nafukování tetu

U ostatních tabulek je to podobné Vypustte slovo popisovat Dejte si pozor na slovo "muže" protože možné je všechno a tím ze váš tet neurcuje jednoznacne co platí jen zabírá místo na papíre a cas ctenári

Nekteré tabulky nejsou císlovaný vubec Nekteré mají anglické nadpisy Pri citacích objektu v tetu není uvedeno jeho císlo

Autor YOO zacíná v seznamu literatury teckou Autor Yamada muže být krestní jméno Vybral jsem jen pár prikladu Tet je Vaše dílo a Vy za nej a za celou školu nesete odpovednost Všem na tyto formální náležitosti dává pozor aby akreditacní komise pri otevrení práce nezavedla dkolu Asi bych tet pred odevzdáním prošel a uvedl ho do souladu s pokynyS pozdravem l

Dne pá 20 3 2020 20:31 uživatel DM napsal:

Vážený pane 

odevzdávám

Dd.  m

pá 20 3 22:18

komu: mneVážený pane 

skoncila jsem u první vety:- samozrejmne že se má vedoucí vyjádritMyslela jsem tím že to odesílám Vám :-

Dpá 20 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

d.  m

pá 20 3 22:26

komu: mnea pri doctenízvýraznené tetyano pro me jsou duležitým nálezem proto jsem je taky zvíraznila Práce je prece má a prestože se v rešerši musím stavet nestanne a záver z práce potvrzuji výpocty mohu presto mít názor na veci pro mne duležité Nebo ne? Slovo popisuje mám vyhodit z celé práce???

Jinak vše tedy doopravím

Dpá 20 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

so 21 3 7:28

komu: d. Vážená kolegyne Práce je Vaše ale píšete ji pro oponenta a komisí pro obhajoby Veci které By zrovna objevujete a tucne nebo prolozene zvyraznujete ve své literární rešerši jsou pro nej úsmevné protože sám publikuje a nacetl toho více než Vy Aby Vám pomohl tak Vám dá otázku na to co jste ješte nepochopila A budete v problémech protože reagovat na neco co nemám napsané a ono to obrací smer soucasného chápání je v krátké dobe obhajoby nemožné Tak Vám dají cas na rozmyšlenou a pozvou Vás príšte Proto bych z taktického hlediska neukazoval limity svého chápání 

Nechávám na Vas abyste rozhodla zda tet nebo císlo neco popisuje znamená nebo obrací význam soucasného chápání a to nejen VašehoS pozdravem lDne pá 20 3 2020 22:26 uživatel DM napsal:

d.  m

so 21 3 8:17

komu: mnetaktika Sun-c’ dobree vyok budeme se tvárit nenápadne:-

Dso 21 3 2020 v 7:29 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 8:19

komu: mneVážený pane 

a víme ciste teoreticky kdo bude oponentem? Nevím jak to probíhá

Dso 21 3 2020 v 7:29 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 8:22

komu: mnea ješte jednu vecjá mám spíš obavy z toho že se me budou ptát jak funguje IBM SPSS Když jim reknu že jsem ho proste použila a oni se zeptají a jak jste ho použila? Jak mužete stavet práci na výpoctech ze software o kterém nic nevíte??

hmm

Dso 21 3 2020 v 7:29 odesílatel ZL napsal:

ZL

so 21 3 8:41

komu: d. Vážená kolegyne k predchozím trem mailum:

1 Nemusíte akceptovat radu na zmenu tucných a proložených fontu pokud jste si jista že jsou nastraženy na oponenta a komisi jako past do které se chytí a zeptají na nejakou trivialitu na kterou odpoved znáte

2 Oponenta neznám ale muže to být kolega Bohácek Matisko bývalá kolegyne Kocí a další kterí jsou ochotnií cist a psát zadarmo 

3 Pokud se Vás nekdo zeptá jak jste postupovala s IBM SPSS tak mu otevrete https://wwwyoutubecom/watch?v=DciJm7hA2fk

a zeptáte se kterému kliku nerozumíS pozdravem

lso 21 3 2020 v 8:22 DMPole pro prílohy

Náhled videa na YouTube Independent Samples T Test in SPSS

d.  m

so 21 3 10:46

komu: mnevážený pane  

prohledala jsem naši komunikaci a nenašla jsem souhr s podpisem rektora

D so 21 3 2020 v 8:41 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 11:51

komu: mneVážený pane 

co je prosím jiného na tomto popisu než na ostatních?

Graf císlo 2 : Korelacní závislostiD

pá 20 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

so 21 3 12:46

komu: d. Vážená kolegyne  Jiné jsou tecka pred dvojteckou : A slovo "císlo" místo "c"S pozdravem lDne so 21 3 2020 11:51 uživatel DM napsal:

 12 z mnoha

OPRAVYd.  m

so 21 3 11:18

komu: mneVážený pane 

souhrn už jsem to konvertovala ze soubory VŠEM

tucné tety:

Tato „realita“ však nemusí odpovídat skutecné realite muže se jednat pouze o predstavu která je schopna vyvolat stejné fyziologické reakce 

Ráda se zdržím u prípadných otázek na toto téma

propojení vnitrního psychického obrazu o reklamním sdelení a kladnou minulou zkušeností taky

nim osobní vztah taky

Autor Yamada muže být krestní jméno - ano muže i po mém pátrání tomu nasvedcuje obvyklost jména ale pak jsem si uvedomila že u výzkumných clánku KAV CR se uvádejí príjmení až po delším hledání naleznete i jménoa po opetovném prozkoumání pokynu mi to muže opponent sfouknout jako krabicku sirek  to mám teda motivaci

ZL

so 21 3 11:38

komu: d. Vážená kolegyne List zadání BP nemužete najít v naší komunikaci Dostala jste vytištený originál Pokud já mohu komentovat Vami tucnym tetem zvýraznené psychologické možnosti myslím si že jsou to možnosti které práce nerešila proto bych je zde v BP vypustil K poznámce o krestních jménech a príjmeních autoru stací prokázat jak jste si proverovala co je co Mužete poukázat na to že jste si vedoma že vyhledávace hledají príjmení a ne jméno a proto by ctenár nenašel originální tetS pozdravem lDne so 21 3 2020 11:18 uživatel DM napsal:

d.  m

so 21 3 11:58

komu: mneVážený pane 

možná se zbytecne zdržujeme slovíckarením avšak:

Tato „realita“ však nemusí odpovídat skutecné realite muže se jednat pouze o predstavu která je schopna vyvolat stejné fyziologické reakce je jeden ze základních poznatku nebot tato veta vypovídá o skutecnosti kterou jsme také namerili konkrétne o faktu že imaginace prípadných výsledku spojených s užitím produktu oddeluje jeden segment od druhého který naopak vyžaduje konkrétní obraz Velice pak odráží muj aktuální zájem o úspechu meditace pomocí které je clovek schopen dosahovat vyšších výsledku Tato meditace podporuje vizuální predstavivost a odráží ji ve skutecnost 

propojení vnitrního psychického obrazu o reklamním sdelení a kladnou minulou zkušeností tato veta je pak dukazem toho že pokud nekdo mel špatnou zkušenost s obdobným produktem ci s prostredkem sdelení mužeme se stavet na hlavu ale takového cloveka bude velice nesnadné presvedcit- viz cerná skrínka

obe tyto vety mají prímou souvislost s nalezením faktoru a to duležitou

D so 21 3 2020 v 11:38 odesílatel ZL napsal:

d.  m

so 21 3 12:12

komu: mneVážený pane 

nevím jestli jster si všiml že nemám v práci uvedený úryvek z doporucené literatury AMBROSE SC MATTHEWS LM RUTHEFORD BN Cross-functional teams and social identity theory: A study of sales and operations planning Nenašla jsem žádnou spojitost s tématem Musím tam neco doplnit? Vzhledem k úpravám které jsem provedla dle pokynu psaní BP a vašim poz natkum mi chybí asi tretina stránky

D so 21 3 2020 v 11:38 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

so 21 3 12:51

komu: d. Vážená kolegyne Souhlasím že obe vety spolu možná souvisí Sama konkretizuje že slovo "možná" slovem "pokud" Kdybyste to dále vyjasnila jinak než odkazem na svou epertízu ve slovech "jsou duležitá" tak nemám pripomínekS pozdravem lDne so 21 3 2020 11:58 uživatel DM napsal: 10 z mnoha

Námetd.  m

po 23 3 20:28

komu: mneVážený pane 

hledám pátrám moc dekuji za inspirace

Asi bych mela nejdríve do teorie zavést kapitolu proc se lidé chtejí stát distributory což by melo vztah k merení a následne to porovnat s výsledky v kap 33

Pri pátrání jsem dohledala jednu úžasnou vetu: úspech MLM závisí na rustu poctu a obratu downlinu Nevím zda chcete cílit rust jejich poctu nebo spíš jejich obratu V každém z obou prípadu bude duležité co si vezmou od Vás a co si prinesou s sebou Abyste zjistila jaký výkon je prímo v nich a zda ho svým pusobením nedecimujete bylo by vhodné od celkového obratu odecíst vliv Vámi naucených technik protože ty jsou známé a testovatelné na rozdíl od downlinem vneseného výkonu viz l :- kdyby se dotáhla myšlenka v plné její hloubce mohlo by dojít k velice prísnosnému podnetu pro celý MLM trh Lidská kreativita je nekonecná a proc ji nevyužít A kdyby jste na toto téma vytvoril clánek tak si ho kopnu než ho vydáte :- muj úspešný bratr me porád ucí delegovat co mužu :- žertuji samozrejme

D

ZL

po 23 3 20:36

komu: d. Vážená kolegyne K Vašim úvahám nemám komentár Jdou smerem kde se nechá cekat nová informace Na otázku proc se stát distributorem bych odpovedel že me teší sdelováním novinek obohacovat ostatním život Jde o to se naucit ty novinky videt spokojenost s protagonistou Zbytek už je rutina Rozepiste se o tom co bylo ve vítezném videu tou novinkouS pozdravem lDne po 23 3 2020 20:28 uživatel DM napsal:

d.  m

po 23 3 20:57

komu: mne

ale s tím clánkem to vtip nebyl

rozhodla jsem se že budu svá iu tech 5 stran už se hrozíte že?:-

D

d.  m

po 23 3 21:16

komu: mneVážený pane 

 Na otázku proc se stát distributorem bych odpovedel že me teší sdelováním novinek obohacovat ostatním život pokud by nekdo delal MLM pro tento nový význam je to urcite myšlenka která by se mela rozvést a tím by jste se o to mohl zasloužit svým clánkem a treba dal spouste lidem nový smysl životalidi chtejí delat MLM protože je nekdo umí presvedcit o tom že si pak koupí co budou chtít a to je realita

Byl jste nekdy na nejaké prezentaci nejakého MLMjá ano

D

po 23 3 2020 v 20:36 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 23 3 21:22

komu: d. Vážená kolegyne Dokonce jsem mel licenci u Amway Ale nezdálo se mi to dost inovativní Zato ted nakupují a pomáhám nakupovat jiným na Alibabe A tam je inovací spousta Casto cloveku ani nedojdou možné kombinace užitku A to radu chce Dokonce premýšlím o bakalárském smeru MLM nakupování na AlibabeS pozdravem l

Dne po 23 3 2020 21:16 uživatel DM napsal:

d.  m

út 24 3 12:20

komu: mneVážený pane 

myslím že to je skvelý nápad A mimo jiné mám pocit že zrovna muj syn mel nejaké nápady v souvislosti s Alibabou Já jsem práve taky uvažovala nekde si nechat šít ty legíny se znackou Ale jak by jste to propojil do MLM modelu? Já jsem se totiž zasekla práve na té komercionalizaci a vývoji odmenování-myslím presný provizní systém Dostala jsem se k proviznímu rádu toho Valentusu chcete ho poslat? Podle me je tak složitý že to je úplne na houby

Dpo 23 3 2020 v 21:22 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 24 3 13:26

komu: d. Vážená kolegyne Odpoved jak to nákup inovaci které mení kvalitu života propojit do MLM je obsažen vs Vašem tetu který dává dohromady Vás me a Vašeho syna podle schopnosti komplementovat se navzájem D es nám další nápad a to Deep Learning Možná by se dal spojit s predchozím nápadem nakupování v zahranicíS pozdravem lDne út 24 3 2020 12:20 uživatel DM napsal:

d.  m

út 24 3 13:46

komu: mneVážený pane 

menit kvalitu pomocí inovativních technologií nechám na vás a prípadne mém synovi predám mu informace On se mi nekdy moc nesveruje:- predám až se vrátí ze stavby kde tráví cas než znovu otevrou VŠ

Mé vize a hodnoty jsou myslím jinde Zabývám se osobním rozvojem cvicením meditacemi a hlavne pravdou:- A prekrocením práhu nastavených vzorcu chování takže nevím jestli to muže být váš zájemten nápad propagovat legíny v rámci MLM má být vyjádrením že dany segment chce cítit spojitost protože si overil že to fungujetak asi:-

Dút 24 3 2020 v 13:26 odesílatel ZL napsal:

d.  m

út 24 3 13:48

komu: mnea ješte váhám co myslíte tím hlubokým ucením? to bych potrebovala:-

Dút 24 3 2020 v 13:26 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 24 3 14:07

komu: d. Vážená kolegyne Nevidím rozdíl mezi Vámi a mnou popsaným cílem A to je poslání vzdelání Prijmout cíl jiné osoby i když já bych to rekl jinak:-S pozdravem

lDne út 24 3 2020 13:46 uživatel DM napsal:

d.  m

út 24 3 22:44

komu: mneVážený pane 

Ted chvíli k bp protože se už i ucím na státnicenapadlo meže do kapitoly 33a tech zbývajících 5 stran doplním postup tvorby komercionalizace prodejní síte podle strategické situacní analýzy Jako studentka VŠ ekonomického smeru tuto analýzu spolecne s financní analýzou beru jako stežejní znalosti A navíc me to baví:- co myslíte?at teda nepíšu neco zbytecne

DZL

st 25 3 7:10

komu: d. Vážená kolegyne Pokud situace v té situacní analyze bude mít jiná data než ta se kterými jste pracovala bude to znamenat že data vaší práce byla špatná Žádné situace krome tech trí videí bych neotevíral A naopak Situacní analýza výberu a výsledku tech trech videí by byla fajn diskuseS pozdravem lDne út 24 3 2020 22:44 uživatel DM napsal:

d.  m

st 25 3 13:17

komu: mneVážený pane 

ano dekuji Zatím jsem vložila kapitolu u MLM protože ta v práci dosud nebyla což muže být vzhledem k tématu podezrelé Jsem u konce sil a zdrojích fantazije ctete zde co píšu:

Tyto informace je treba zohlednit v empirické cásti této práce to je vec co?D

st 25 3 2020 v 7:11 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 25 3 13:21

komu: d. Vážená kolegyne Koukám že si píšete pokyny sama pro sebe Nad tím se zkušený oponent usmeje a cte dálS pozdravem l

PS O Vaše síly si nedelám starosti:-Dne st 25 3 2020 13:17 uživatel DM napsal:

d.  m

st 25 3 16:07

komu: mneVážený pane 

Jen doufámže tím nemáte na myslíže kapitola o mlm tam nemá být

D

ZL

st 25 3 16:52

komu: d. Vážená kolegyne Kapitola o MLM tam urcite musí být Musí propojit název s vlivem namereným na skalách na diskutující kterí se v jejich konci - nákupu a doporucování - stávají distributory MLM který je založen na vaší metodiceS pozdravem lDne st 25 3 2020 16:07 uživatel DM napsal: 11 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

ne 22 3 11:57

komu: mneVážený pane 

co myslíte

D

Pole pro prílohyZL

Prílohy

ne 22 3 13:37

komu: d. Vážená kolegyne Protože si nejste schopna z evyhledavace všem stáhnout pokyny tak jsem to udelal za Vás a prikládám zde Podívejte se na kapitolu 353 jak mají být nadepsány tabulky a obrázky Žádné c Zadna tecka žádná dvojtecka Podívejte se na kapitolu 45 v seznamu literatury se jména autoru neuvádí tucne pouze kapitalkami Nad kapitolou 4 si všimnete jak má vypadat seznam priloh Když už v tom budete tak zkontrolujte i zbytek prosímU metodiky v úvodní tabulce bych vypustil že jste se ptala distributoru Neptala Cetla jste komentáre k videím od neznámých komentátoru Vzpomente si na naše diskuse o tom zda lze urcit alespon pohlaví toho kdo psal komentárZatím snad stacíS pozdravem lDne ne 22 3 2020 11:57 uživatel DM napsal:Pole pro prílohyd.  m

ne 22 3 17:08

komu: mneVážený pane 

jak se prosím jmenuje Dianoujménem?

U metodiky v úvodní tabulce bych vypustil že jste se ptala distributoru Neptala Cetla jste komentáre k videím od neznámých komentátoru Vzpomente si na naše diskuse o tom zda lze urcit alespon pohlaví toho kdo psal komentár

Pro každé video je vybráno cca 40 komentáru Následne je proveden rozbor komentáru prirazením výskytu jednotlivých výroku spotrebitelu které odpovídaly patricným škálám Výroky odpovídali ne sledující

D  ne 22 3 2020 v 13:37 odesílatel ZL napsal:

d.  m

ne 22 3 17:13

komu: mnevýroky odpovídaly :-ne 22 3 2020 v 13:37 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

ne 22 3 17:21

komu: d. Vážená kolegyne Dianouse jmenuje Christian Opraveny úvod metodiky je pravdivý až na poslední vetu Té nerozumím sní s y ani s i Jak výroky mohou odpovídat? Nedelala jste tetovou etrakci? S pozdravem lDne ne 22 3 2020 17:08 uživatel DM napsal:

d.  m

ne 22 3 17:53

komu: mnevážený pane 

mela bych to mít opraveno Nekteré veci jako císlování tabulek jsem mela podle svých dvou seminárek kde to prošlo bez komentáru-myslím že to tak bylo v jednom vzoru práce ze sborníku

dle prostudování pokynu nemusel jste posílat mám je na stole vytištené mi chybí 5 stran tetu Také zde jsem mela mylnou vzpomínku že do práce se nepocítají tabulky a grafy které jsou delší než pul stránky

Máte nejaké doporucení které téma bych mela rozvést?

dekuji

Dne 22 3 2020 v 17:21 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 22 3 18:21

komu: d. Vážená kolegyne Když se podívám na záver tak se tam reší videa a v posledni vete je uveden vliv na prodej pokud produkt  Neco I kde tam není odvozen vliv na distributora Venoval bych se proto konci merných škál zejména cvicí kupuje a doporucuje ve vazbe na prvky prezentace protagonisty Tuto diskusi bych rozvedl na tech 5 stran ješte pred zaverem v kapitole 33 Dejte si pozor na y/iS pozdravem lDne ne 22 3 2020 17:53 uživatel DM napsal:

d.  m

ne 22 3 18:53

komu: mnejooo:- y/ia to jsem byla tak dobrá než jsem žila v IT kde se píše jen i

Dne 22 3 2020 v 18:22 odesílatel ZL napsal:

ZL

Prílohy

po 23 3 8:45

komu: d. Vážená kolegyne Prikládám clánek dle kterého mužete rozvést diskusiS pozdravem lDne ne 22 3 2020 18:53 uživatel DM napsal:Pole pro prílohy 10 z mnoha

Námetd.  m

po 23 3 20:28

komu: mneVážený pane 

hledám pátrám moc dekuji za inspirace

Asi bych mela nejdríve do teorie zavést kapitolu proc se lidé chtejí stát distributory což by melo vztah k merení a následne to porovnat s výsledky v kap 33

Pri pátrání jsem dohledala jednu úžasnou vetu: úspech MLM závisí na rustu poctu a obratu downlinu Nevím zda chcete cílit rust jejich poctu nebo spíš jejich obratu V každém z obou prípadu bude duležité co si vezmou od Vás a co si prinesou s sebou Abyste zjistila jaký výkon je prímo v nich a zda ho svým pusobením nedecimujete bylo by vhodné od celkového obratu odecíst vliv Vámi naucených technik protože ty jsou známé a testovatelné na rozdíl od downlinem vneseného výkonu viz l :- kdyby se dotáhla myšlenka v plné její hloubce mohlo by dojít k velice prísnosnému podnetu pro celý MLM trh Lidská kreativita je nekonecná a proc ji nevyužít A kdyby jste na toto téma vytvoril clánek tak si ho kopnu než ho vydáte :- muj úspešný bratr me porád ucí delegovat co mužu :- žertuji samozrejme

D

ZL

po 23 3 20:36

komu: d. Vážená kolegyne K Vašim úvahám nemám komentár Jdou smerem kde se nechá cekat nová informace Na otázku proc se stát distributorem bych odpovedel že me teší sdelováním novinek obohacovat ostatním život Jde o to se naucit ty novinky videt spokojenost s protagonistou Zbytek už je rutina Rozepiste se o tom co bylo ve vítezném videu tou novinkouS pozdravem lDne po 23 3 2020 20:28 uživatel DM napsal:

d.  m

po 23 3 20:57

komu: mne

ale s tím clánkem to vtip nebyl

rozhodla jsem se že budu svá iu tech 5 stran už se hrozíte že?:-

D

d.  m

po 23 3 21:16

komu: mneVážený pane 

 Na otázku proc se stát distributorem bych odpovedel že me teší sdelováním novinek obohacovat ostatním život pokud by nekdo delal MLM pro tento nový význam je to urcite myšlenka která by se mela rozvést a tím by jste se o to mohl zasloužit svým clánkem a treba dal spouste lidem nový smysl životalidi chtejí delat MLM protože je nekdo umí presvedcit o tom že si pak koupí co budou chtít a to je realita

Byl jste nekdy na nejaké prezentaci nejakého MLMjá ano

D

po 23 3 2020 v 20:36 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 23 3 21:22

komu: d. Vážená kolegyne Dokonce jsem mel licenci u Amway Ale nezdálo se mi to dost inovativní Zato ted nakupují a pomáhám nakupovat jiným na Alibabe A tam je inovací spousta Casto cloveku ani nedojdou možné kombinace užitku A to radu chce Dokonce premýšlím o bakalárském smeru MLM nakupování na AlibabeS pozdravem l

Dne po 23 3 2020 21:16 uživatel DM napsal:

d.  m

út 24 3 12:20

komu: mneVážený pane 

myslím že to je skvelý nápad A mimo jiné mám pocit že zrovna muj syn mel nejaké nápady v souvislosti s Alibabou Já jsem práve taky uvažovala nekde si nechat šít ty legíny se znackou Ale jak by jste to propojil do MLM modelu? Já jsem se totiž zasekla práve na té komercionalizaci a vývoji odmenování-myslím presný provizní systém Dostala jsem se k proviznímu rádu toho Valentusu chcete ho poslat? Podle me je tak složitý že to je úplne na houby

Dpo 23 3 2020 v 21:22 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 24 3 13:26

komu: d. Vážená kolegyne Odpoved jak to nákup inovaci které mení kvalitu života propojit do MLM je obsažen vs Vašem tetu který dává dohromady Vás me a Vašeho syna podle schopnosti komplementovat se navzájem D es nám další nápad a to Deep Learning Možná by se dal spojit s predchozím nápadem nakupování v zahranicíS pozdravem lDne út 24 3 2020 12:20 uživatel DM napsal:

d.  m

út 24 3 13:46

komu: mneVážený pane 

menit kvalitu pomocí inovativních technologií nechám na vás a prípadne mém synovi predám mu informace On se mi nekdy moc nesveruje:- predám až se vrátí ze stavby kde tráví cas než znovu otevrou VŠ

Mé vize a hodnoty jsou myslím jinde Zabývám se osobním rozvojem cvicením meditacemi a hlavne pravdou:- A prekrocením práhu nastavených vzorcu chování takže nevím jestli to muže být váš zájemten nápad propagovat legíny v rámci MLM má být vyjádrením že dany segment chce cítit spojitost protože si overil že to fungujetak asi:-

Dút 24 3 2020 v 13:26 odesílatel ZL napsal:

d.  m

út 24 3 13:48

komu: mnea ješte váhám co myslíte tím hlubokým ucením? to bych potrebovala:-

Dút 24 3 2020 v 13:26 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 24 3 14:07

komu: d. Vážená kolegyne Nevidím rozdíl mezi Vámi a mnou popsaným cílem A to je poslání vzdelání Prijmout cíl jiné osoby i když já bych to rekl jinak:-S pozdravem

lDne út 24 3 2020 13:46 uživatel DM napsal:

d.  m

út 24 3 22:44

komu: mneVážený pane 

Ted chvíli k bp protože se už i ucím na státnicenapadlo meže do kapitoly 33a tech zbývajících 5 stran doplním postup tvorby komercionalizace prodejní síte podle strategické situacní analýzy Jako studentka VŠ ekonomického smeru tuto analýzu spolecne s financní analýzou beru jako stežejní znalosti A navíc me to baví:- co myslíte?at teda nepíšu neco zbytecne

DZL

st 25 3 7:10

komu: d. Vážená kolegyne Pokud situace v té situacní analyze bude mít jiná data než ta se kterými jste pracovala bude to znamenat že data vaší práce byla špatná Žádné situace krome tech trí videí bych neotevíral A naopak Situacní analýza výberu a výsledku tech trech videí by byla fajn diskuseS pozdravem lDne út 24 3 2020 22:44 uživatel DM napsal:

d.  m

st 25 3 13:17

komu: mneVážený pane 

ano dekuji Zatím jsem vložila kapitolu u MLM protože ta v práci dosud nebyla což muže být vzhledem k tématu podezrelé Jsem u konce sil a zdrojích fantazije ctete zde co píšu:

Tyto informace je treba zohlednit v empirické cásti této práce to je vec co?D

st 25 3 2020 v 7:11 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 25 3 13:21

komu: d. Vážená kolegyne Koukám že si píšete pokyny sama pro sebe Nad tím se zkušený oponent usmeje a cte dálS pozdravem l

PS O Vaše síly si nedelám starosti:-Dne st 25 3 2020 13:17 uživatel DM napsal:

d.  m

st 25 3 16:07

komu: mneVážený pane 

Jen doufámže tím nemáte na myslíže kapitola o mlm tam nemá být

D

ZL

st 25 3 16:52

komu: d. Vážená kolegyne Kapitola o MLM tam urcite musí být Musí propojit název s vlivem namereným na skalách na diskutující kterí se v jejich konci - nákupu a doporucování - stávají distributory MLM který je založen na vaší metodiceS pozdravem lDne st 25 3 2020 16:07 uživatel DM napsal: 9 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

pá 27 3 16:46

komu: mneVážený pane 

tak máme to? co myslíte?

D

Pole pro prílohyZL

pá 27 3 17:21

komu: d. Vážená kolegyne Cetl jsem jen kapitolu 33 Má hezký úvod ale drobné chybný se najdou - cituji "kolik sledujících bylo ochotno sdílet svuj názor s ostatními uživatele ci sledujícími" - konec citace Nebo "vyplynuly tyto výsledky které budou nadále zohledneni" Co to je "tyto"? Predchozí veta výsledky neobsahuje proto se na ne nedá odkázat slovem "tyto" Za vetou "Pomer ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 5549" Schází tecka Za tou co je pred ní také Takže se tet vlastne nedá císt protože se pro formální chyby ctenár nemuže soustredit na obsah v nemž jsem zatím nenašel chybu Prosím o opravu gramatiky a logiky tetuS pozdravem lDne pá 27 3 2020 16:46 uživatel DM napsal:

d.  m

Prílohy

pá 27 3 18:40

komu: mneopravenopá 27 3 2020 v 17:21 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyZL

pá 27 3 20:41

komu: d. Vážená kolegyne Neorientuji se v tetu protože odstavce zacínají odkazem ale z predchoziho odstavce není jasné co je - cituji "Toto zjištení" Pojmenujete co bylo zjišteno "Tato skutecnost" co bylo tou skutecnosti? "Toto tvrzení potvrzuje další výsledek" ale tvrzení bylo "pri volbe nevhodného produktu nabízeného pouze pro „rychlé“ zisky s nepodloženými úcinky se muže práve díky e-WOM stát fatální" a navazující výsledek je tabulka bez názvu bez nadpisu sloupcu takže nikdo neví co která hodnota znamená ale já vím že nešlo o "rychle zisky"A máme za sebou dalsi odstavec Kde jsou ti distributori z té komercní síte? Ješte jste nevysvetlila nadpis kapitoly 33

 Doplnte do 1 Vety význam slov nadpisu a pak pokracujte prosímS pozdravem lDne pá 27 3 2020 18:40 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 27 3 22:15

komu: mneVážený pane 

Budeme to opravovat po odstavcích? Me osobne takový postup velice vysilujemyslím psychickytaké protože si potrebuji rozplanovat další záležitostia s neukoncenou jednou vecí se mi to težko delá

Dd.  m

pá 27 3 22:16

komu: mneA ješte k tem odstavcumnení možnéže jestli to ctete z mobilu odstavce mohou být úplne jiné???!!

D

ZL

pá 27 3 22:22

komu: d. Vážená kolegyne Dvakrát jsme to zkusili po odstavcích a vrátilo nás to na zacátek kapitoly 33 kde není definováno že prodejní sít se skládá z distributoru a ti byli v merných skalách definování jako akvizitori a udržující opakovane prodeje Tím pádem tet vede do ztracena opakuje to co bylo v predešlých kapitolách a nutí Vás ke šroubovaným výrazum k jevum kterými se práce nezabývala Proto jsem navrhoval kapitolu 33 prepsat do podoby seznamu instrukcí pro práci s distributory které budou odkazovat na zjištená faktaS pozdravem lDne pá 27 3 2020 22:15 uživatel DM napsal:

ZL

pá 27 3 22:25

komu: d. Vážená kolegyne Když si dáte do vyhledávace mnou citované zacátky odstavcu tak lehce zjistíte zda jsou to zacátky nebo neS pozdravem lDne pá 27 3 2020 22:16 uživatel DM napsal:

d.  m

Prílohy

so 28 3 9:06

komu: mneVážený pane 

posílám Vycházejte prosím pri ctení z nekolika skutecností Cíl práce je naplnen Nevím zda jste docetl kapitolu 33  ale vyšel najevo nový poznatek Práci se venuji již pul roku a cíl jsem splnila Pokud nenaleznete závažné nedostatky prosím tedy o možnost odeslat ji Já už to píšu spíše se vztekem a to asi není dobre

Dpá 27 3 2020 v 22:25 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyZL

so 28 3 9:51

komu: d. Važená kolegyne¨napsat práci je vždy vypetí Jsem rád že cítíte že cíl byl splnen Moje komentáre byly vedeny z pohledu oponenta a akreditacní komise která casto chyby vidí jako vetší problém než pozitiva splneného cíle

Ty tabulky v kapitole 33 stále nemají svuj nadpis ani nadepsané sloupce Píši to už po stopadesátétpáté tak to nechám na oponentovi komisi pro obhajoby a pedagogické komisi Tabulky mužete vyhodit a jen v tetu uvést význam namerených hodnot Otevíráte tam problém s chybou - cituji "Kde chyba a=0007; tedy platí a = 005" a ona ta chyba nenadepsaný sloupec 5 který je poslední na rádce pred odrádkováním není smerodatná na rozdíl od spolehlivého rozdílu poslední nenadepsaný sloupec v odrádkovaném rádku To už jsme si nekolikrát také vysvetlovaliTakže práci oddešlete a uvidíme zda projde Príští konzultaci vidím až pred obhajobou až dostanete posudkyS pozdravem

l

PS Píšete že jsem nedocetl kapitolu 33 do konce Ano nedocetl Ted když se tam dívám bych opravil "V praktickém modelu by to znamenalo" na "Pri zavádení do prae " Místo "by mohla prokazovat vysokou úspešnost" bych napsal "úspešnost zavedení byla prokázána  nalezená hodnotaso 28 3 2020 v 9:06 DM

d.  m

Prílohy

so 28 3 21:06

komu: mneVážený pane 

opraveno dle instrukcí :- 

Dso 28 3 2020 v 9:52 odesílatel ZL napsal:Pole pro prílohyZL

so 28 3 21:38

komu: d. Vážená kolegyne Pokud nechcete ješte z tetu odstranovat preklepy typu "Cílem této cásti tedy spocíval v nalezení" Tak tet odešlete Myslím že s odesíláním se neco menilo ale to dorešíme cestouHezký vecer

lDne so 28 3 2020 21:06 uživatel DM napsal:

d.  m

so 28 3 21:41

komu: mneVážený pane 

MAM to tedy klasický konvertovat do PDF a nahrát do souboru?

D

ZL

so 28 3 21:57

komu: d. Vážená kolegyne Postup musíte vycíst na stránkách Všem Ale bez PDF se to neobejdeS pozdravem lDne so 28 3 2020 21:41 uživatel DM napsal:

d.  m

ne 29 3 11:10 pred 13 dny

komu: mneVážený pane 

vcera jsem se trochu uklidnila na horách a prehodnotila pak lehce situaci Když už mi to dalo tolik práce tak to nezkazím kvuli hloupostem Prosím o doporucení oprav ale prosím když mi vždycky pošlete 1 odstavec pak další tak to neopravím nikdyMožná by stacilo napsat "Cílem této cásti tedy spocíval v nalezení" -takovým stylem nepište jak je to lepší formulovat? 

kapitola312 str 26 jsou tam opet ty cásti tabulek co s tím?so 28 3 2020 v 21:58 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 29 3 11:27 pred 13 dny

komu: d. Vážená kolegyne místo "Cílem této cásti tedy spocíval v nalezení" melo být "Cílem této cásti bylo nalezení" Cíl je mužský rod a "nalezení" je strední rod Cíl spocíval respektuje mužský rod ale "spocíval" popírá "nalezení" Kdybych takto odstavcem mel vysvetlovat každou Vaší chybu tak bych to bylo tak ctyrikrát delší než je Vaše soucasná práce Navíc to není povinností vedoucího práce Ocekává se že student se bude prezentovat svým jazykovým projevem a prihlédne se k tomu pri rozhodování o známce z obhajoby Už jsem Vám psal prípad z minulých státnic kdy výsledky práce mého diplomanta jsem ohodnotil na jednicku ale dostal trojku poté co mu byly státnice odroceny a zaplatil o semestr navíc Tak abysme rehabilitovali dosažené výsledky napsal jsem s jeho spoluautorstvím clánek do Ekonomických listu Clánek už bude jazykove v porádku a me to bude stát jen pet stran tetuPokud chcete jazykovou korekturu že požádejte syna nebo jinou blízkou osobu prosím Nebo práci odešlete a pocítejte s urcitými komplikacemi Když se podíváte na cetnost a naší korespondence tak jsem se Vám venoval pomerne dost S pozdravem

l

ne 29 3 2020 v 11:10 DM

d.  m

ne 29 3 11:35 pred 13 dny

komu: mneVážený pane 

Ja si velice vážím jak jste se mi venovalto urcite mohu i zverejnita potvrditže v kteroukoliv hodinu:-

A co konkrétne vytkli vašemu diplomatovi?

D

ZL

ne 29 3 11:45 pred 13 dny

komu: d. Vážená kolegyne Práce byla vrácena pedagogickou komisi takže nebyl pripušten k obhajobe Hlavním argumentem byl nedostatecný pocet stránek po odpoctu tabulek a obrázku 

Trojku u obhajoby dostal nevím proc ale asi proto že komisi znechutil Byl Vám hodne podobný jak psaním tetu tak non-verbalnim i verbálním projevem:-S pozdravem lDne ne 29 3 2020 11:35 uživatel DM napsal:

d.  m

ne 29 3 11:56 pred 13 dny

komu: mnetak to je od vás miléže nekoho znechutila je mi podobnýpráve protože jsem si vcera vecer znovu kontrolovala pocet stránektak jsem to neposlalaa anopred deseti lety bych byla schopna i znechutit komisidnes vímže musím být hodnámilá a usmevavá

D

d.  m

ne 29 3 11:58 pred 13 dny

komu: mneVážený pane 

A co je špatného u mého projevu prosímjen abych si dala pozor

D

d.  m

ne 29 3 12:01 pred 13 dny

komu: mnea ješte prosímmužu tedy nechat rádky tech tabulek? To vlastne není kompletni tabulkajen vypovídající rádek

d.  m

ne 29 3 12:44 pred 13 dny

komu: mneVážený pane 

ješte prosím tuto vetu

Pred záverecným doporucením pro návrh komercionalizace síte je potreba overit zjištené skutecnosti zda nebyl opomenut nekterý významný faktJak to vidíte?

ne 29 3 2020 v 11:45 odesílatel ZL napsal:

ZL

ne 29 3 12:50 pred 13 dny

komu: d. Vážená kolegyne To mluvíte k sobe Oponentovi predložte ten overený fakt a vysvetlené jeho významS pozdravem lDne ne 29 3 2020 12:44 uživatel DM napsal: 8 z mnoha

OPRAVYd.  m

Prílohy

ne 29 3 21:22 pred 13 dny

komu: mneVážený pane 

doufám že jsem se vás vcera nedotla ale opravdu to ve me eplodovalotolik víkendu a veceru kdy ostatní nekde byli a já zavrená doma u kompu nahromadilo se to

Ale nevzdám to pred finálem že?

Takže jsem celý den opravovala jestli tedy máte zájem nahlédnout jestli neco uvidítestejne mi porád chybí pul stránky již jsem prodloužila úvod záver a nevím co dál

A další vec nemám tam žádný príspevek z clánku od Ambrose který mám v zadání práce Je to porušení pravidel? Nenašla jsem to v pokynech Ten clánek je skvelý jen se proste nikam nehodí

D

Pole pro prílohyZL

po 30 3 7:21 pred 12 dny

komu: d. Vážená kolegyne Chválím Vás za to že chcete odhalovat chyby v tetu jako "Hlavním cílem této bakalárské práce je práve identifikace vnímání indfullness " Ale k tomu tu není vedoucí práce Zde doplnte "m" pred "indfullness"To že za vše muže "21 století" nechám na Vás Já pamatuji MLM ve 20 Století ale když to tvrdí že tak to bude asi pravdaSyn Vám to precetl?S pozdravem lDne ne 29 3 2020 21:22 uživatel DM napsal:

ZL

po 30 3 7:55 pred 12 dny

komu: d. Vážená kolegyne Jdete jsem zapomel dodat že clánek by mel být citován Nevím zda už není používán software k detekci v tetu necitovanych položek seznamu literaturyS pozdravem lDne ne 29 3 2020 21:22 uživatel DM napsal:

Vážený pane 

d.  m

po 30 3 8:05 pred 12 dny

komu: mneDobré ráno pane 

vnímáte z tetu že jsem napsala že za všechno muže 21 století?? to by bylo špatne jestli to takto vyznímlm a jeho vznik nemá nic spolecného s 21 stoletímprvní vzniklo kolem roku 1850 a bylo velice cestné melo za úkol vzdelávat mladé lidi prevážne chlapce ve financní a ekonomické gramotnosti

21 století odráží propojení trhu díky digitalizacikde byl marketing v roce 2000? v plenkách napr ceské firmy jej zacali vnímat tak nekdy pred deseti lety a mnohé vetší soukromé firmy jej neimplementovali dodnes

toto z toho má být zrejmé pokud ne tak ta práce je o nicem :-

Dpo 30 3 2020 v 7:22 odesílatel ZL napsal:

ZL

po 30 3 8:58 pred 12 dny

komu: d. Vážená kolegyne dejte si to co dávám do uvozovek do ctrl F vyhledavace a ono vým to ukáže kde o tom píšete "21 století" máte v 1 vete úvodu a venujete tomu minimálne dva odstavceS pozdravem

l 30 3 2020 v 8:05 DM 7 z mnoha

OPRAVYd.  m

po 30 3 20:50 pred 12 dny

komu: mneVážený pane 

ješte jednou bych se chtela omluvit za predcasný návrh odeslání práce a vyjádrit Vám veliké podekování za trpelivost kterou se mnou máteMožná mám nejaké mínusy:- ale predevším mám také velké plusy Jedno plus se nazývá vytrvalost a druhé houževnatost a možná proto by jste to se mnou nemusel vzdávat což ve vás ted cítím 

Verím že spolecne dokoncíme hodnotnou práci

Postupne opravuji celý tet a zatím zasílám souhrn který byl strašný:- Možná ani tento se vám nebude líbit ale aspon myslím dává smysl Zmenila jsem obrázky kde je vložený tet ve formátu jak má být upravila celkové rádkování Muj další krok je zmenit poslední kapitolu což oba víme že je špatná

preji krásný vecerCíl práce:Hlavním cílem této bakalárské práce je identifikace faktoru které mení chování u distributoru v multilevel marketingu po shlédnutí videa na YoutubeVýzkumné metody:Zamerení této bakalárské práce je postaveno na zjištení faktoru menící chování distributoru po shlédnutí videa na YouTube Tato práce se skládá z cásti teoretické která je rešerší sekundárních zdroju skládající se z odborných publikací vedeckých clánku z KAV CR a relevantních internetových zdroju Cílem této cásti je nalézt vhodnou kombinací modelu vzorcu které mohou ovlivnit chování distributoru a dowlinu pri pozorování videa na YouTube a následne v empirické cásti tyto modely proverit pomocí statistických výpoctu Pro výzkumnou cást této práce byly zvoleny tri videa vysílané kanálem YouTube s odlišnou typologií komunikace smerem k divákum v oblasti fitness Pro rozbor techto videí bylo vybráno cca 40 recenzí nejdríve v pretestu Tyto recenze byly zarazeny v souladu se Sales funnel modelem do ctyr kategorií kde každá kategorie obsahoval pet škál podle Likerta Na bázi obsahového rozboru komentáru byly do škál zaznaceny výskyty podle odpovídajících identifikátoru Absolutní cetnosti byly následne rucne kalkulovány pri zjištení rozptylu a smerodatné odchylky Následne byla videa vzájemne komparována tak aby došlo ke zjištení eistence ci absence odlišného segmentu použitím párového t-testu pomocí software IBM SPSS V souladu se strategií MBO byla provedena analýza pretestu pri které byly zjišteny nepresnosti u zaznacení výrazu ve škalách Výzkum vcetne jednotlivých kroku byl proveden znovu v záverecném testu V tomto testu byl postup v první fázi obdobný jako postup pretestu U analýzy komentáru však byly odpovedi rozcleneny podle výskytu identifikátoru pouze do jediné škály Znovu bylo provedeno roztrídení absolutních cetností na kladné a záporné postoje-hodnoty Vzhledem k výskytu absolutních cetností v záverecném testu nebyly komparovány soucty kladných hodnot ve všech kategoriích ale jednotlivé kategorie byly u každého videa komparovány vzájemne mezi sebou a to každá s každou Ty pak vytvorili základ pro výpocet signifikantních rozdílu pri hladine spolehlivosti 95 % a chybou a=005 Pro výpocet byl opet použit software IBM SPSS Výsledky výzkumu/práce:V pretestu byl zjišten spolehlivý rozdíl u dvojice Herbalive-7 minute kde signifikance mela hodnotu p=0002= 005= a Vzhledem k nepresnostem pretestu však nebyly tyto výsledky použity jako zkoumané ukazatele Výsledky záverecného testu kde byly komparovány všechny kategorie všech videí byla prokázána vzájemná vazba pomocí korelacního koeficientu 0899 v páru cvicení 7 minute a koupí 7 minute s nejvyšší korelací Tato kladná korelace prokázala prímou závislost na uživatelích kterí budou cvicit budou zároven kupovat produkt Dále u páru protagonista a cvicení Herbalife byl nameren kladný korelacní koeficient 0712 Tento výsledek byl dukazem toho že protagonista Herbalife je schopen dovést audienci ke cvicení U páru koupí a bude doporucovat Herbalife byla namerena kladná s hodnota korelace 0454 avšak také hodnota p=0003 = 005= a tedy eistenci signifikantního rozdílu Tyto zajímavé výsledky vypovídaly o skutecnosti že zákazník zde nejen premýšlí nad doporucením po nákupu ale zároven ukazuje na rozdelení segmentu uvnitr na další skupinu která má jiný pozitivní zpusob vnímání než první Po prozkoumání videa bylo vyšetreno že audience soustredí natolik svou pozornost na protagonistku že produkt je pro ne sekundární záležitostí Signifikantní rozdíly byly namereny také u páru protagonista a cvicí ve videu Valentus a u stejného videa u páru cvicí a koupí Tyto výsledky však potvrzují pouze správnost použité statistické metody nebot video Valentus cvicení neobsahovalo Signifikantní rozdíl s hodnotou p=0007 = 005= a byl prokázán také v prípade páru koupí a doporucí u videa Valentus což ukazuje na eistenci rozdílných segmentu Tento výsledek poukázal na skutecnost že pokud sledující nevenuje svou pozornost na cvicení muže naopak venovat pozornost produktu který si pak koupí Fakt že uživatel nemuže komparovat výsledný efekt spojený s užíváním produktu vzniká zde prostor pro jeho prirozenou imaginaci Ocekávaná spokojenost s produktem však nemusí být dosažena a tudíž nedochází k následnému doporucení a tedy dochází ke vzniku dvou ruzných segmentu  

ZL

po 30 3 22:23 pred 12 dny

komu: d. Vážená kolegyne Dekuji za podekování Nevzdavam komunikaci o BP ale dávám Vám víc prostoru címž Vás pripravují na argumentaci oponentovi a komisi pro obhajoby

Ted komentár k úvodní tabulce:

Všimnete si cím zacíná kapitola výsledky a najdete to v metodice Zacíná rozdíly mezi videí která v metodice nejsou vubec uvedena Zato je tam osnova práce na které jste nic nemenila Podívejte se se do nejakého clánku jak se metodika píše Vetšinou obsahuje jak byla porízena data komentáre k videím zaznamenana data skály zpracována data komparace Vámi kvantifikovaných komentáru k videím t-testem a korelacemi vcetne vysvetlení proc práve tyto dve a ne jiné statistické metody a interpretaci dat odlišení skupin ruzné pokrocilých distributoru podle AIDA modelu ci mkt FunneluS tímto rámcem se Vám podarí pochopit kde oponent uvázl a pomoci mu znovu se chytit proudu Vaší argumentace aby nehledal chybu tam kde neníS pozdravem lDne po 30 3 2020 20:50 uživatel DM napsal:

d.  m

út 31 3 20:07 pred 11 dny

komu: mneVážený pane 

dekuji za podnet opravím pochopila jsem

prosím o zhodnocení této katilyviz níže a prípadné doporucení opravy

predem velice dekuji

D

33 Komercionalizace prodejní síte

Hlavním cílem bylo nalezení faktoru které mení chování sledujících po shlédnutí videa na YouTube Zámerem bylo overit zda práve video muže být identifikováno jako fungující komunikacní nástroj pro získávání nových clenu v MLM to znamená distributoruÚkolem této kapitoly je implementace zjištených poznatku z teoretické a praktické cásti do obchodní síte MLM Jak vyplynulo z teoretické cásti MLM je víceúrovnová struktura prodeje kde požadovaným výsledkem je nejen prodej produktu ale zároven získání nových dowlinu Jako komunikacní kanál bylo zvoleno video vysílané prostrednictvím kanálu YouTubeZákladem vytvorení prodejní síe jsou distributorí kterí byli definováni v merných škálách jako akvizitori a kterí zároven udržují opakovane prodej Styl získávání distributoru je definován v kapitole akvizicní postojové a obratové charaktreristikyPred záverecným doporucením pro návrh komercionalizace síte byly v souladu se strategií MBO znovu overeny zjištené skutecnosti které potvrdí ci nepotvrdí úplnost výsledku šetreníZe trí vybraných videí jak již bylo uvedeno odlišnými mezi sebou svým stylem komunikace vyplynuly následující závery:Video c 1 Herbalife: Montreal Canada Ind Member C Arthur-Quick Workout by Samantha Celkový pocet shlédnutí videa je 1 997 794 zhlédnutí zverejnení videa bylo 622015 ochotu podelit se o informace tedy celkový pocet komentáru bylo 360 Pro ekvivalentní výsledky u komparace s následnými videi je treba vytvorit mernou jednotkuS ohledem na skutecnost že video je vysíláno 5 let je vypocteno pomerné rocní shlédnutí Samotný pocet shlédnutí je sice zajímavý údaj nebot vypovídá o informaci že sledující si byly schopni predat informaci že toto video muže být prínosem nebo již samotný profil videa vzbudil zájem avšak v souladu s cílem této práce je duležitejším ukazatelem kolik lidí bylo ochotno sdílet po shlédnutí svuj názor Pro porovnání s dalšími videi bude kalkulace odpovídat pomeru celkového poctu sledování a komentáru a tedy vyplývá:Prumerné rocní sledování videa je 399 559 divákuPomer ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 555Video c 2 Valentus: SHOCKING TRUTH-My valentus 100 % honest review Celkový pocet shlédnutí tohoto videa bylo 55 864 zhlédnutí zverejnení probehlo 1562019 a ochotu sdílet komentár projevilo 168 sledujících Kalkulace je provedena shodne jako u predchozího videa s tím rozdílem že toto video je zverejneno velice krátce konkrétne 9 mesícu Výpocetje tedy kalkulován podle optimistického scénáre vývoje poctu sledování Reálne tato tendencemuže být klesající a výsledek by tedy byl neadekvátní Z dostupných dat vyplývá:Prumerné rocní sledování videa je 74 485 divákuPomer ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 3325Video c 3 7 minute: I Tried The 7- Minute Workout For A Month — Here's What Happened Zverejnení videa bylo uskutecneno 30 6 2017 v celkovém poctu 3 733 732 zhlédnutí a s 1243 komentári kde bude vypocten rocní prumer sledování a pomer shlédnutí a sdílení:Prumerné rocní sledování videa je 1 403 658 divákuPomer ochoty sdílení názoru po shlédnutí je 3 004Z techto údaju vyplývá že absolutne nejvetší pocet lidí kterí byli ochotni sdílet a napsat svuj komentár k videu bylo u videa c 3-7 minute workout s pomerem 3004 druhým bylo video My Valentus s poctem 3325 a jako posledním video Herbalife s poctem 555Nejvyšší kladná korelace 0899 viz príloha 9 Korelacní koeficient záverecný testbyla zjištena u páru videa 7 minute v kategoriích bude cvicit a bude kupovat Tato kladná korelace tedy vystihuje souvislost mezi uživateli kterí budou cvicit a budou kupovat V tomto videu byl detailne zachycen protagonistou jeho tricetidenní výkon u cvicení který prokazoval zároven jeho vlastní pokrok Lze tedy s jistotou tvrdit že pokud sledující bude dostatecne motivován výsledkem cvicení bude program také kupovatDruhá nejvyšší kladná korelace 0712 viz príloha 9 Korelacní koeficient záverecný test byla prokázána u videa Herbalife v páru protagonista a bude cvicit Tento výsledek je dukazem toho že pokud protagonista bude schopen provádet dostatecne motivujícím zpusobem dovede audienci ke cviceníPráve však u videa Herbalife se prokázala další korelace 0454 viz príloha 9 Korelacní koeficient záverecný test v páru koupí a bude doporucovat avšak zároven se prokázal signifikantní rozdíl uvnitr segmentu kde namerená hodnota p=0012 = 005= a viz Príloha 10 Párový t-test záverecný testToto zjištení muže svedcit o faktu že audience sice cvicila avšak po užívání produktu nebyla dosažena spokojenost s tímto produktem Lze tedy predpokládat že výrobek nesplnuje predkládané úcinkyTato skutecnost je treba brát jako jeden z výstražných ukazatelu pro nove založené MLM které nemají své produkty overené a chtejí pouze prorazit na trhuStyl propagace znacky pomocí kanálu YouTube muže být velice úcinný avšak pri volbe nevhodného produktu nabízeného pouze pro „rychlé“ zisky s nepodloženými úcinky se muže práve díky e-WOM stát fatálníToto tvrzení potvrzuje další výsledek statistického merení kde byl nalezen spolehlivý rozdíl ve skupinách u videa Valentus kde namerená hodnota p=0007 = 005= a viz Príloha 10 Párový t-test záverecný testSDalším krokem je rozbor absolutních cetností u jednotlivých škál a videí Serazení kategorií bylo provedeno podle prodejního modelu sales funnel-protagonista který znázornuje povedomí Awereness v tomto modelu-bude cvici jež vyjadruje zájem Interest-bude kupovat znázornující stupen rozhodnutí Decision-bude doporucovat což znamená akce Action Výroky které vedly k zaznamenání výskytu jsou zrejmé a není tedy potreba je podrobovat dalšímu výzkumuU videa Herbalife vyjádrilo kladný postoj k protagonistovi celkem 26 sledujích následnou aktivitu cvicení provedlo 30 sledujících Koupilo 19 a nakonec doporucilo 29 sledujícíchU videa My Valentus vyjádrilo kladný postoj k protagonistovi celkem 26 sledujích Koupilo 25 a nakonec doporucilo 7 sledujícíchK videu 7 minute vyjádrilo kladný postoj k protagonistovi celkem 14 sledujích následnou aktivitu cvicení provedlo 19 sledujících Koupilo 14 a nakonec doporucilo 16 sledujících Nejefektivnejším videem se prokázalo video 7 minute ackoli pri prvotní kontrole výstupu se jako video s nejlepšími závery zdálo Herbalife které však v pomerové kalkulaci získalo nejhorší výsledekRozdílnost videa 7 minute od videa Herbalife spocívala v jeho odvozené reklame Pro vysvetlení tohoto výroku to znamená že protagonista zde nic nenabízel pouze ukázal jaký úcinek na nej mel zakoupený produkt v jeho prípade cvicební program Také video My Valentus bylo v komplením merení úspešnejší než video Herbalife a také provedení tohoto videa bylo zamereno na výklad úcinku Zde sice protagonistka necvicila avšak podávala užitecné informace o produktu Práve z nekterých komentáru vyznelo že chybí alespon fotografická dokumentace pred-po užití produktuS ohledem na výsledky korelací a signifikantních rozdílu ve statistických výpoctech lze tedy navrhnout typologicky odlišné cesty komercionalizace prodejní síteJak vyplynulo v teoretické cásti o legislative MLM je duležité aby celá sít byla zamerena predevším na prodej kde provizní systém z odmenování z prodeje musí být vyšší než provize za získávání nových clenu Celý systém odmenování a struktura by nemela obsahovat príliš složité clenení aby zbytecne nevytvárela bariréru pri získávání nových dowlinuPokud má být jako hlavní komunikacní nástroj použito video toto video by nemelo primárne nic nabízet ani propagovat pouze pro jeden segment ukazovat zretelné výsledky ve spojitosti napríklad práve s cvicebním propragrem a pro druhý segment který byl prokázán pri statistických výpoctech ponechán prostor pro imaginaci kde výsledky je tedy schopen si sám uživatel predstavit a je vhodné ho pouze slovne povzbudit napríklad ve spojitosti s užitecnými informacemi vztahujícím se k produktuPri zavádení do prae to znamená že nový clenové mohou natácet svá videa a je již na jejich schopnostech zda budou u produktu vyvíjet nejakou aktivitu nebo budou pouze slovne popisovat jak produkt užívat Úspešnost takto vytvorené prodejní síte která je založena na WOMM byla prokázána v statistických výpoctech v praktické cásti Rizikovým faktorem by mohli být však samotní lidé v síti kterí by mohli chybnými kroky vrhnout negativní vnímání produktu Jako ochrana by však mohly sloužit strukturované scénare kterými by se mela videa rídit Otázkou je zda by se nevytratila z videí autenticnost která je vnímáná velice pozitivne uživateli Toto téma by ve svém dusledku znamenalo provést další soubor nových merení které by mohly na tuto práci navazovat v diplomové práci 

po 30 3 2020 v 22:23 odesílatel ZL napsal:

ZL

út 31 3 20:54 pred 11 dny

komu: d. Vážená kolegyne rozeberme si vetu "Základem vytvorení NEBO DEFINOVÁNÍ prodejní síe SÍTE? jsou distributorí kterí byli definováni NEBOP VYTVORENI? v merných škálách NEBO ODVOZENI? jako akvizitori NEBYLI TO POUZE TI KTERÍ REAGOVALI NA PROTAGONISTU? a kterí zároven udržují opakovane prodej NEBYLI TO TI KTERÍ POUZE PRODÁVALI A DOPORUCOVALI?"VY CÍTÍTE ŽE TO OVERENÍ NENÍ VYSVETLENO A PROTO PRIDÁVÁTE VETU "Pred záverecným doporucením pro návrh komercionalizace síte byly v souladu se strategií MBO znovu overeny zjištené skutecnosti které potvrdí ci nepotvrdí úplnost výsledku šetrení" KTERÁ TY AKVIZICE A OPAKOVANÉ PRODEJE NEVYSVETLUJE A V NÍŽE UVEDENÉM TETU AKVIZICE A OPAKOVANÉ PRODEJE NEVIDÍM KOMPAROVANÉ ABYCH UZAVREL ŽE TOTO JE NÁSTROJEM AKVIZICE A TOTO JE NÁSTROJEM OPAKOVANÝCH PRODEJUS pozdravem

lút 31 3 2020 v 20:07 DM

d.  m

st 1 4 8:58 pred 10 dny

komu: mneVážený pane 

vubec nerozumím tomu co jste napsal ale ani trošicku

Dút 31 3 2020 v 21:54 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 1 4 9:06 pred 10 dny

komu: d. Vážená kolegyne S tím že nerozumíte že je potreba u každého videa vysvetlit jeho vliv na akvizice a opakované prodeje já nic neudelámS pozdravem lDne st 1 4 2020 8:58 uživatel DM napsal:

d.  m

st 1 4 10:14 pred 10 dny

komu: mneVážený pane 

vetu:

rozeberme si vetu "Základem vytvorení NEBO DEFINOVÁNÍ prodejní síe SÍTE? jsou distributorí kterí byli definováni NEBOP VYTVORENI? v merných škálách NEBO ODVOZENI? jako akvizitori NEBYLI TO POUZE TI KTERÍ REAGOVALI NA PROTAGONISTU? a kterí zároven udržují opakovane prodej NEBYLI TO TI KTERÍ POUZE PRODÁVALI A DOPORUCOVALI?" 

jste rekl nebo napsal vy v jedné z našich komunikací já bych takovou vetu ani nevymyslelatocím se dokola jak krecek v bežícím koleckua makáma makám porád dokola jak ten krecek :- 

Dst 1 4 2020 v 9:06 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 1 4 10:38 pred 10 dny

komu: d. Vážená kolegyne tak kdo vymyslel tu vetu s definicemi Základem vytvorení prodejní síe jsou distributorí kterí byli definováni v merných škálách jako akvizitori a kterí zároven udržují opakovane prodej??? Ríkáte že jsem to byl já "jste rekl nebo napsal vy v jedné z našich komunikací já bych takovou vetu ani nevymyslela" Pak tedy opravuji vetu tak že z ní vynechám definice takto " Základem vytvorení prodejní síte jsou distributorí kterí v merných škálách prokázali výkon jako akvizitori a/nebo udržují opakovane prodej" A vy je ke každému videu doplníte vliv na akvizice a vliv na opakované prodeje To už jsem psal v minulém mailu Otázka zní zda " vliv na akvizice a vliv na opakované prodeje" k tetu o videích doplníte nebo ne? Muj komentár k vete tedy poukaszoval ne na to že je špatná ale že slibuje neco co pak není dodánoS pozdravem

l st 1 4 2020 v 10:14 DM

d.  m

st 1 4 11:35 pred 10 dny

komu: mneVážený pane 

aha

Dst 1 4 2020 v 10:38 odesílatel ZL napsal:

d.  m

st 1 4 19:59 pred 10 dny

komu: mneVážený pane 

je prosím toto tvrzení správne?

Párový t-test umožnuje identifikovat signifikantní rozdíl pri hladine spolehlivosti 95 % kde platí a = 005 

Dst 1 4 2020 v 10:38 odesílatel ZL napsal:

d.  m

st 1 4 20:04 pred 10 dny

komu: mneVážený pane 

a ješte toto tvrzení

Celá praktická cást je provedena jako výzkum v souladu se strategií MBO Pri každém novém zjištení je tedy provedena analýza získaných výsledku a v prípade nalezení nepresností které by následne mohly ovlivnit finální výsledky bude celý postup proveden znovu Záverecné kapitoly praktické cást jsou zamerenay na implementaci statisticky potvrzených fatoru do akvizicní postojové a obratové charakteristiky síte a komercionalizaci této síteD 

st 1 4 2020 v 10:38 odesílatel ZL napsal:

ZL

st 1 4 20:16 pred 10 dny

komu: d. Vážená kolegyne když dáte t-test to google tak na prvním míste vyjede "T-test – Wikipedie

cswikipediaorg › wiki › T-test

V prai se t-test casto používá k porovnání zda se výsledky merení na jedné skupine významne liší od výsledku merení na druhé skupine" Takže se to od Vaší vety moc neliší Me v ní irituje slovo "umožnuje" protože nahrazuje slovo "prokazuje" které by otevíralo cestu k vysvetlení postupových stavu které rešíte v druhé dotazu My jsme používali párový t-test kde v páru byly dve videa a výsledkem bylo prokázání spolehlivé odlišnosti toho videa s vetším od videa s menším úcinkem Nerekl bych že jste neco opravovala Spíš jste hledala príciny oné prokázané odlišnosti abyste je mohla použít ke zdokonalení své prae rízení distributoruS pozdravem

lst 1 4 2020 v 20:04 DM 6 z mnoha

BPd.  m

ct 2 4 23:12 pred 9 dny

komu: mneVážený pane 

tak co myslíte? Pocet stran mám opravdu natesno ale napsala jsem treba 10 krát vetu a pak ji zase smazala protože jsem ji našla jinde už nic lepšího nevymyslím

D

 5 z mnoha

doporuceníd.  m

ct 2 4 10:23 pred 9 dny

komu: mneVážený pane  jak vidíte tuto záverecnou vetu já trochu kostrbate:-Záverecným doporucením této bakalárské práce je tvrzení že tento postup a jeho výsledky lze aplikovat u vlivu reklamního sdelení na spotrebitele nejen tedy v MLM Další využití této práce je použití samotného výzkumného postupu který lze aplikovat na jinou výzkumnou oblastDPS: nekomentoval jste muj vcerejší odstavec v souvislosti s MBO což je dost podstatné Jestli me nachytají u tohoto tématu tak to bude špatné Navíc dostat me zrovna kvuli strategie by bylo mé osobní zklamání já strategie zbožnuji :- 

ZL

ct 2 4 10:32 pred 9 dny

komu: d. Vážená kolegyne Obe vety doporucuji postup Jsou tedy duplicitní Poznámka ke strategiím kde je argumentováno MBO ukazuje že obe hodnoty považujete za synonyma a to nejsouMBO vlastne bylo popreno prokázanou U dívkou mezi akvizicemi a doporucovanýmS pozdravem lDne ct 2 4 2020 10:23 uživatel DM napsal:

d.  m

ct 2 4 11:55 pred 9 dny

komu: mneVážený pane 

ty vety jsou každá použita úplne v jiné cásti práce a tím pádem by nemel být problém je použít Pokud tedy neobsahují jinou závažnou chybu

Dct 2 4 2020 v 10:32 odesílatel ZL napsal:

d.  m

ct 2 4 12:07 pred 9 dny

komu: mneVážený pane 

pomužete mi prosím objasnit tuto záležitost kterou jsme postupne spolecne napsali vy jste navrhnul já napsalaV tomto záverecném t-testu však byly zarazeny pouze možnosti v kotvách a to znamená kotvy které byly v jednotlivých kategoriích nejkladnejšími škálami Tento postup byl zvolen z toho duvodu že u dalších kotev na škále byly malé výskyty a pro tuto práci bylo podstatné naleznout respondenty aktivní a pozitivní To také vylývá z tabulky statistických deskripcí která je soucástí prílohy 8 na strane V a která charakterizuje všechny promenné Na rozdíl od pretestu byly komparovány všechny škály u všech videí mezi sebou Z tabulky výsledku párového t-testu který je soucástí prílohy v tabulce 12 na strane c VI byly identifikovány spolehlive odlišné promenné v párovém t-testuto moc nesedí že?D

ct 2 4 2020 v 10:32 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

ct 2 4 12:43 pred 9 dny

komu: d. Vážená kolegyne do vet vkládáte vatu která komplikuje jejich srozumitelnost napríklad vetu "respondenty aktivní a pozitivní To také vylývá z tabulky statistických deskripcí která je soucástí prílohy 8 na strane V a která charakterizuje všechny promenné Na rozdíl od pretestu byly komparovány všechny škály u všech videí mezi sebou" bych napsal takto "Aktivita a pozitivita respondentu charakterizuje všechny promenné tabulka  V pretestu nebyly komparovány všechny škály u všech videí mezi sebou na rozdíl od šetrení výsledku práce S pozdravem

l

PS K predchozámu mailu At jsou dve vety na ruzných mísatech je to stále vata která má asi nahnat tet ale sundává Vám body Ukazuje na to že nemáte co ríci a proto to opakujete nebo že neumíte ziorganizovat obsah do osnovy práce Tyto požadavky se u BP tolerují Takže se nic nedeje To jen kd\ybyste chtela být perfekcionistkou:-ct 2 4 2020 v 12:07 DM

d.  m

ct 2 4 13:24 pred 9 dny

komu: mneVážený pane 

dekuji nechci být perfekcionista tedy chci ale ne v této práci :- myslím že jsme spolecne vytvorili docela hezkou vec jediné co jsem nezvládla je kapitola 33 Verím že to neovlivní výsledek hodnocení k zamítnutí této prácejsem ale vdecná že vím jak používat statistické výpocty a verím že toho v budoucnu využiji 

D

PS: nemáte známé na UPOLu?ct 2 4 2020 v 12:43 odesílatel ZL napsal:

d.  m

ct 2 4 13:28 pred 9 dny

komu: mneJešte bych chtela dodat že jsem si vedoma že to mám v nekterých cástech"nafouklé" ale ten výzkum samotný nebyl vubec krátký což jiste víte

Dct 2 4 2020 v 12:43 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 2 4 15:00 pred 9 dny

komu: d. Váýžená kolegyneani nevím co UPOL je Co se tááce práce tak jsem také spokojen Úroven práce se pozná podle toho zda nabízí další rozvoj A to si myslím že nabízí Ted studuji Deep Learning což je sítová forma AI Ta nabízí spoustu prístupu které se najednou pustí na problém a výsledkem je že pocítac pochopí a prevezme rešení od lidí Škála kterou jste ustoupila od AIDA a MBO k U tvaru s akvizitory a distributory na špicích je zatím ciste lidské rešení Pocíayce zatím neumí zavrhnout svuj predchozí výsledek:-S pozdravem

lct 2 4 2020 v 13:24 DM

d.  m

ct 2 4 17:06 pred 9 dny

komu: mneVážený pane 

tak to je fantastické držím vám palce

Jako mé poslání vidím studovat úcinek neurotik na lidech a jejich použití jako rešení závislostí kdy jsem presvedcena že odrovnávají lidi a psychiatrie zde provádí neskutecnou chybu a zahrává si s lidskými životy A práve tyto úcinky by se daly kalkulovat pomocí statistických metod

UPOL je univerzita Palackého mám podanou prihlášku

Dct 2 4 2020 v 15:00 odesílatel ZL napsal:

ZL

ct 2 4 18:13 pred 9 dny

komu: d. Vážená kolegyne nedoporucoval bych abyste spojovala své jméno s úmyslem používání "neurotik na lidech a jejich použití jako rešení závislostí" Ohrozilas byste velmi mocnou profesi a neprijetí na UPOL by bylo asi tím nejmenším problémemS pozdravem

lct 2 4 2020 v 17:06 DM

d.  m

ct 2 4 23:17 pred 9 dny

komu: mneVážený pane 

mela jsem na mysly antidepresivaobcas mi spojení jazyku dává zabrat :- Težko ríci od ceho jsem to odvodila

Dct 2 4 2020 v 18:13 odesílatel ZL napsal:

 4 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

ct 2 4 23:18 pred 9 dny

komu: mne a ješte priložit že? :-

D

Pole pro prílohyZL

pá 3 4 8:17 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne V souvetí "Vzhledem k výskytu absolutních cetností v záverecném testu nebyly komparovány soucty kladných hodnot ve všech kategoriích ale jednotlivé kategorie byly u každého videa komparovány vzájemne mezi sebou a to každá s každou" popírá druhá veta tu první Vypustil bych celé souvetí nebo ponechá druhou vetu Ctenáre nezajímá co nebylo ale co bylo

Veta "Fakt že uživatel nemuže komparovat výsledný efekt spojený s užíváním produktu vzniká zde prostor pro jeho prirozenou imaginaci" je spekulace Dokonce popírá navazující vetu Záver je že cvicení na videu snižuje prodeje a doporucování protože pozornost strhnul na sebe protagonista To je však známý fakt a proto se do reklamy dávají ošklivkyS pozdravem

l

Dne ct 2 4 2020 23:18 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 3 4 9:10 pred 8 dny

komu: mneDobré ráno pane 

S první opravou naprosto souhlasímpsala jsem že už ze mne nic rozumného nevzejde:-

Avšak u té druhé: není pravdou že nemám dokázáno že ti lidi nekupují protože oni kupujíale samozrejme to opravím protože já už na to mám slepotunaštestí my synátor vcera precetl souhrn a záver a taky jsem se divila chybám které jsem pred tím nevidela

až opravím tyto dve vety mám to nahrát? Opravila jsem tam doufám všechny formality písmo rádkování tabulky vzerec nadpisy pocet stran apropo když zacnu mazat nesplním opet stránky!!!

Dpá 3 4 2020 v 8:18 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 3 4 9:26 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne Nenahravejte pokud nesplníte rozsah stránek Já bych vysvetlil proc jste opustila lineární AIDA model s MBO kontrolou a zamerila MLM na koordinaci akvizici a opakovaných prodejuS pozdravem lDne pá 3 4 2020 9:10 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 3 4 10:03 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

v tuto chvíli mám pocet stránek splnenýchne však pokud zacnu mazat to jsem pochopila že by bylo zle

k predchozímu vyjádrení že je to má spekulace bych napsala- vzhledem k doporucení Fotra absolutne si nemyslím že by byl chytrejší než vy jsem se logicky zamyslela proc si nekdo koupí prípravek na hubnutí když nemá NIKDE doloženo že to bude fungovata zde se nabízí jediná odpoved - PROTOŽE ON SI TO UMÍ PREDSTAVIT! NECO OBDOBNÉHO PAK ZMINUJE I KARLÍCEK

vetu:

 proc jste opustila lineární AIDA model s MBO kontrolou a zamerila MLM na koordinaci akvizici a opakovaných prodeju jsem nepochopila vubec a tím nemám na mysli že jsem nepoužila AIDA model ale Sales funnel protože je to v podstate to samé spíše nechápu zbytek Vysvetlete prosím

dekuji

Dpá 3 4 2020 v 9:27 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 3 4 10:41 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne s tou citací výkladu predstavivosti je to dobrý tip který mužete rozpracovat a tím prodloužit tet výkladem interpretací námeru

K dotazu na to jak zamerit MLM na koordinaci akvizici a opakovaných prodeju

opakuji již posté že akvizice jsou na zacátku škál protagonista - civcení a predpoklady opakovaných prodeju jsou na konci škál kupuje - doporucuje A toto nemáte rozpracované a mohla byste tím lépe interpretovat námery než tou predstavivostí protože tu namerenou nemáteS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 10:03 DM

d.  m

pá 3 4 11:51 pred 8 dny

komu: mnePane 

myslíte že bychom se mohli domluvit že mi zašlete všechny pripomínky které máte k práci abych ji mohla odevzdat? Je pro mne NESKUTECNE vysilující to opravovat títmto zpusobem-po vetách Já pak opravím VŠE najednou Jinak to neodevzdám nikdy

moc vám dekuji

D

PS: Jaký je prínos deep learningu pro cloveka prosím?pá 3 4 2020 v 10:41 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 3 4 11:59 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne na dotaz "zašlete všechny pripomínky které máte k práci" To by pak byla moje práce a Vy byste ji nedokázala obhájit Práci odešlete dokud je Vaše A pokud se cítíte unavena tak ji odešlete hned Obhajoba je tu proto že dává studentovi príložitost prokázat schopnost vysvetlit a opravit chyby které se do tetu dostaly Nehledá se dokonaslost avšak hrubé chyby se nepripouští Ty však odstraní pedagogická komise Hrubé chyby jsem pripomínal dost dlouho abyste se je naucila sama rozlišovat Obsahové alternativy jsme diskutovali až do ted To znamená že je vidíte a jste schopna je pri obhajobe komparovat a vybírat lepší Nevidím tedy duvod proc práci neodevzdat A píši to už po nekolikáté a vy to nikdy neakceptujete a práci mi porád posíláte Tak já ji komentuji Rozhodnutí odeslat je Vaše protože se domnívám že minimální požadavky jsou splnenyS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 11:51 DM

d.  m

pá 3 4 12:23 pred 8 dny

komu: mneVážený pane  

já tedy ješte jednou proverím základní veci  a pošlu

a deep learning?

Dpá 3 4 2020 v 11:59 odesílatel ZL napsal: 3 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

pá 3 4 13:14 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

pro kontrolu pred nahráním do SIS

D

Pole pro prílohyZL

pá 3 4 13:53 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne Pri letmé kontrole vidím že tabulka 1 a 3 jsou na dvou stranách že císlování tabulek není poradové 3 je za tab 5 že stále rozlišujeme obrázky a grafy Porád Vysekalovou píšete tucne Ale to vše už jsme rešiliPo prevzetí neprichází test ale záverecný testSeznamy Nad kapitolou 33 jsou ruzne odskoceneZkratky typu "prot a" nejsou vysvetlené v tetu Za to se omluviteS pozdravem lDne pá 3 4 2020 13:14 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 3 4 14:37 pred 8 dny

komu: mneVážený pane u rozdelení tabulek jsem si práve nebyla jistá jestli to bude vadit mohu je dát do prílohy co myslíte? Grafy-obrázky to myslíte ten jeden že? ted mi to došloPo prevzetí neprichází test ale záverecný test - tomu nerozumím

D pá 3 4 2020 v 13:53 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 3 4 15:13 pred 8 dny

komu: d. Važena kolegynezase mi to prepsala automatika Po pre-testu prichází test ne závetrecnný test Aby ttest byl závertecný musela byste mít alespon dvaS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 14:37 DM

d.  m

pá 3 4 16:22 pred 8 dny

komu: mneale my máme dva testyi t- testy

D

ZL

pá 3 4 17:11 pred 8 dny

komu: d. I když máme dva je oznacení záverecný bez oznacení první zavádející Ale nechte si to tam 

pá 3 4 2020 v 16:22 DM

d.  m

pá 3 4 18:59 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

jsou ty tabulky velká chyba? me to všechno rozhodí když je vyndám a dostanou se mi pres dve stránky ostatní tabulky :-

D

pá 3 4 2020 v 13:53 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

pá 3 4 21:43 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne nad tabulkou dejte pár entru a ona sjede na další stránku Tak to udeláte i na dalších stránkách pokud se bude pulit objekt Trvá to asi pet minut Zkonrolujte si zda máte pod každým objektem tabulka graf obrázek uvedený zdrojS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 18:59 DM 3 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

pá 3 4 13:14 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

pro kontrolu pred nahráním do SIS

D

Pole pro prílohyZL

pá 3 4 13:53 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne Pri letmé kontrole vidím že tabulka 1 a 3 jsou na dvou stranách že císlování tabulek není poradové 3 je za tab 5 že stále rozlišujeme obrázky a grafy Porád Vysekalovou píšete tucne Ale to vše už jsme rešiliPo prevzetí neprichází test ale záverecný testSeznamy Nad kapitolou 33 jsou ruzne odskoceneZkratky typu "prot a" nejsou vysvetlené v tetu Za to se omluviteS pozdravem lDne pá 3 4 2020 13:14 uživatel DM napsal:

d.  m

pá 3 4 14:37 pred 8 dny

komu: mneVážený pane u rozdelení tabulek jsem si práve nebyla jistá jestli to bude vadit mohu je dát do prílohy co myslíte? Grafy-obrázky to myslíte ten jeden že? ted mi to došloPo prevzetí neprichází test ale záverecný test - tomu nerozumím

D pá 3 4 2020 v 13:53 odesílatel ZL napsal:

ZL

pá 3 4 15:13 pred 8 dny

komu: d. Važena kolegynezase mi to prepsala automatika Po pre-testu prichází test ne závetrecnný test Aby ttest byl závertecný musela byste mít alespon dvaS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 14:37 DM

d.  m

pá 3 4 16:22 pred 8 dny

komu: mneale my máme dva testyi t- testy

D

ZL

pá 3 4 17:11 pred 8 dny

komu: d. I když máme dva je oznacení záverecný bez oznacení první zavádející Ale nechte si to tam 

pá 3 4 2020 v 16:22 DM

d.  m

pá 3 4 18:59 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

jsou ty tabulky velká chyba? me to všechno rozhodí když je vyndám a dostanou se mi pres dve stránky ostatní tabulky :-

D

pá 3 4 2020 v 13:53 odesílatel ZL napsal:

Vážená kolegyne 

ZL

pá 3 4 21:43 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne nad tabulkou dejte pár entru a ona sjede na další stránku Tak to udeláte i na dalších stránkách pokud se bude pulit objekt Trvá to asi pet minut Zkonrolujte si zda máte pod každým objektem tabulka graf obrázek uvedený zdrojS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 18:59 DM 2 z mnoha

BPd.  m

Prílohy

pá 3 4 21:40 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

pomoc- pri nahrávání souboru po mne chtejí specializaci ale z tech které nabízeji povinne ve výberu vubec ta moje- personální marketing není

a Vás jsem taky jmenovite nenapsala pouze VŠEM ale to bude asi v porádku že?

jinak- opraveno-BP ale vznikly mi tam mezírky

D

Pole pro prílohyZL

pá 3 4 21:45 pred 8 dny

komu: d. Vážená kolegyne personální marketing nemá škola akreditovaný Asi proto jste ho nenašla Formulár neznám proto nevím zda se tam má vyplnovat moje jméno nebo neS pozdravem

lpá 3 4 2020 v 21:40 DM

d.  m

pá 3 4 21:57 pred 8 dny

komu: mnetak jsem dala Reklama a Public Relations:-

Vážený pane 

tímto bych Vám chtela podekovat za spoluprácibylo to dlouhé ale máme to za sebou :-pá 3 4 2020 v 21:45 odesílatel ZL napsal:

d.  m

pá 3 4 23:40 pred 8 dny

komu: mneVážený pane 

Prišla jsem na tojak me napadlo slovo neurotika_ odvodila jsem to od neuronua protože ted ctu Damasia a jeho Descartuv omyltak to tam možná padlomožná neale dík za radunechám si to pro sebe:-

Mrzimeže jste mi nenapsal o prínosu drep learningu

D

ZL

so 4 4 7:46 pred 7 dny

komu: d. Vážená kolegyne Rádo se staloS pozdravem lDne pá 3 4 2020 21:57 uživatel DM napsal: 1 z mnoha

PREZENTACEd.  m

ne 5 4 10:50 pred 6 dny

komu: mneVážený pane 

jiste jste nesvuj že jsme si tak dlouho nepsali :-já ano

prosím máte k dispozici nejakou prezentaci jak by asi mela vypadat? Me napadlo že bych tam chtela ukázat ecel list kde byly všechny moje závery grafy tabulky apod které jsem si poznacila po pre-testu jenže to se mi tam asi nevejde to je škodamohla bych tak prokázat že jsem si s tím dala práciže bych to nejak print sceenovala??to by asi vypadalo hrozne že?K deep learningu jste mi neodpovedelmuj laický názor jestli vás zajímá:

pokud by se povedlo a jednou se urcite povede sestavit umelou inteligenci a pochopit propojení jednotlivých oblastí mozku které spolu "spolupracují" a které ne a bude to asi dlouho trvat vzhledem k tomu že neurotransmitery jako treba serotonin vyvolávají sice specifickou reakci a však vyvoláním synapsí v jiných oblastech mozku a až to je výsledek  bylo by to fantastické a taky me napadlo že sestavení umelého digitálního modelu je jediná cesta jak skutecne vysvetlit funkci mozkumolhy by se pochopit veškeré poruchy lidského jednání a ušetrit nebohé zvírata pokusumjenžekdyž sestrojíte pocítac který bude schopen mít stejné funkce jako lidský mozek kdy nejtežší do nej bude urcite dostat emoce co by to mohlo znamenat? že by jste jednoho dne zapl pocítac a on by vás mohl ovládat spojit se jinými pocítaci a lidé pak budou "zamestnanci neceho co sami vytvorili Pocítace si je pak mohou nechat víceméne pro reprodukci a to si urcite nenechají všechny protože 80 % lidí je debilu jak ríká pan prezident bohužel se prikláním a o ty nebudou mít zájemVás by si urcite nechali:-

a pokud by navíc ten umelý mozek nemel emoce mohl by dopadnout jako digitální PhieniGage a jiní kterí potvrdili výzkum lidí bez emocního cítení

já jsem dobrý cvok že?? :

D

PS: preji krásnou nedeli

ZL

ne 5 4 11:24 pred 6 dny

komu: d. Vážená kolegyne na tu prezentaci máte cca 5 minut To udeláte úvod kde seznámíte s cíli a vysvetlíte výsledky Podrobnejší informace k metodice se presunou až do diskuse bude-li komise vnímat neco z metodiky jasko neduveryhodné nebo podezreléCo se týce AI a deep learning tak se ukazuje že ucit pocítace zabere mnohem kratší dobu než ucit studenty Ne proto že by byl mozek složitý ale protože je vypnutý Práce s lidmi se vyplácela když mohli být pohromade protože jeden napodobuje druhého Pokud by tento synergický efekt mel kvuli izolaci koronavirem zmizet tak nemá cenu rešit ani mozek ci problémy psychiky Mozek má automatický reset - vrací se do puvodního nastaveníS pozdravem

lS pozdravem

lne 5 4 2020 v 10:50 DM